Impressum

 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Zveřejněné údaje na internetových stránkách provozovatele (Mgr. Petr Velfel-PARADISE STUDIO) jsou průběžně a s nejvyšší pečlivostí kontrolovány a aktualizovány. Za správnost, aktuálnost a úplnost přesto nemůžeme převzít žádnou záruku a právní zodpovědnost. Zodpovědnost za všechna rozhodnutí, která vyplývají z používání poskytovaných informací, přísluší zcela samostatně návštěvníku stránky. Zvláště nemohou být uplatňovány žádné právní nároky, které vyplývají z používání textů, uvedených na webu a v našich knihách, z používání těchto webových stránek, resp. veškerých odkazů na jiné weby ("linky") cizích vlastníků a provozovatelů. Provozovatel těchto stránek není zodpovědný za jejich obsah.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

© Všechna práva vyhrazena.

Redakční příspěvky, layout a uspořádání jsou chráněny autorským právem. Nesmí na nich být prováděny žádné změny. Veřejné i soukromé využití textů, fotografií, vyobrazení, kreseb a dalších typů příspěvků smí být použito pouze se souhlasem provozovatele těchto stránek a s uvedením zdroje. Přímé odkazy na stránky provozovatele tohoto webu jsou možné bez dalšího zvláštního povolení. V případě oznámení provozovatele partnerského webu o linku na nás rádi poskytneme zpětný odkaz na web protistrany. Materiály jiných subjektů, chráněných autorských právem, respektujeme a jsou vždy označeny jménem či názvem nositele autorských práv (osob, firem). Uvedení zdroje tedy není reklamou, ani její skrytou formou. Odkazy na jiné weby jsou určeny ke snadnějšímu vyhledání podrobných informací k tématu nebo jako forma sdílení informací, k nimž provozovatel těchto stránek není nositelem autorských práv. Názvy firem či produktů, použité na tomto webu, mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Vydavatelství děkuje firmám a autorům za poskytovanou textovou, fotografickou a obrazovou dokumentaci.

Obsah těchto stránek je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Na tomto webu publikované materiály obsahují skryté ochranné prvky, které mohou být využity v trestním nebo občanskoprávním řízením proti neoprávněným osobám.

 

REKLAMA A PROBLEMATIKA SKRYTÉHO REKLAMNÍHO SDĚLENÍ

Příspěvky a prezentace komerčního charakteru jsou vždy zřetelně označeny, pokud provozovatel nebo uživatelé nejsou schopni odpovědně rozlišit, zda se jedná o reklamní sdělení. Bannerové prezentace (vyjma vlastní autoinzerce nebo odkazů na partnerské informační weby, na nichž publikujeme naše příspěvky) jsou reklamním sdělením.

 

OCHRANA SOUKROMÍ

Provozovatel tohoto webu zaručuje soukromí uživatelů a zaručuje, že veškerá osobní data a kontakty, poskytnuté při komunikaci, obchodní spolupráci a/nebo jinak, nebudou zneužita k jiným účelům a/nebo poskytnuta třetí straně.

 

PROVOZOVATEL

Mgr. Petr Velfel – PARADISE STUDIO

(ŽL vydaný Živnostenským úřadem magistrátu města Hradec Králové, č.j.: OŽ/13263/2008/Jir/9584/2)

tř. Edvarda Beneše 1562

500 12 Hradec Králové 12

 

mobil: 603 478 763

fax: 495 218 195

 

IČ: 632 35 129

DIČ: CZ6606041354 (plátce DPH)