VYTÁPĚNÍ

Vytápění rodinných domů představuje největší podíl spotřeby energie a patří mezi nejvýznamnější nákladové položky za provoz domu. Každý způsob vytápění má své klady a zápory. Dříve se rodinné domy vytápěly nejčastěji pevnými palivy, dřevem a uhlím. Zejména topení dřevem nebyl pro naše předky žádný problém. Jenže příprava dřeva byla časově i fyzicky náročná, a tak není divu, že místo pevných paliv převzala v domácnostech paliva čistší a pohodlnější, jakými jsou elektřina a plyn.

Vzhledem k tomu, že prudce rostou ceny těchto energií, nabývá topení dřevem a biomasou znovu na významu. Z ekologického hlediska se dnes jedná o biomasu, kterou lze znovu vyprodukovat. Bohužel, se změnou energetické politiky a cenových relací se do popředí zájmu veřejnosti dostává opět vytápění uhlím, které však velmi zatěžuje životní prostředí nadměrnými exhalacemi, prachem a oxidy uhlíku a dusíku.

V následujících textech této sekce máte možnost seznámit se se základními poznatky vybraných typů vytápění, jejich výhodami a nevýhodami. Věříme, že tyto informace budou pro vás užitečné.

Krbová kamna vytvářejí skvělou atmosféru a hřejivou pohodu útulného domova

Foto (c) EcoFLAME