Moderní dům: Osvědčená technologie našich předků, nebo sázka na modernu?

Každý zájemce o výstavbu rodinného domu stojí před několika zásadními rozhodnutími – kde stavět, za co stavět a jakou technologií stavět. Nejdůležitějším předpokladem je finanční zabezpečení. Pokud nejsou peníze k dispozici v plné výši a existuje-li reálný předpoklad dlouhodobé pracovní perspektivy se zajištěným ručením, není vůbec problém ani v dnešní době sjednat vhodný hypoteční úvěr. Více než deset bankovních ústavů nabízí široké spektrum úvěrů, které se od sebe liší úrokovou mírou, délkou splácení, podmínkami ručení a přístupem k zákazníkovi, je tedy opravdu z čeho vybírat.

Druhým kritériem před stavbou domu je vhodná stavební parcela. Její poloha a orientace vůči světovým stranám může spolurozhodovat o volbě stavebních materiálů a technologii výstavby. Hospodářská krize a neustálé zdražování energií nás přesvědčuje o nutnosti vybudovat rodinné sídlo s perspektivou ekonomického provozu s výhledem na pár let dopředu. Vývoj techniky a stavebních materiálů postupuje tak rychle, že domy, které se před několika lety pyšnily vynikajícími tepelněizolačními parametry, by dnes obstály možná v běžném energetickém standardu. Stavby, které vyhovovaly před pár lety předpisům, jsou na dnešní dobu zastaralé, a to neuběhlo možná ani deset let.

Tendence jsou proto jasné – budoucnost patří stavbám, vybudovaným v kategoriích energeticky úsporných, nízkoenergetických pasivních domů. Architektonické návrhy a technické řešení provozních náležitostí již dávno nejsou otázkou běžné výstavby, patří spíše do kategorie náročných projektů. Není se co divit – jestliže energetická náročnost nízkoenergetického domu se pohybuje pod hranicí 50 kWh/m2 za rok, musí existovat takové stavební materiály a způsoby výstavby, které dům posunou ze standardu o třídu výš. A jestliže půjdeme ještě dál, místo nízkoenergetického domu můžeme vystavět dokonce pasivní dům, který vyžádá méně než 20 kWh/m2 za rok. Pak je ale tímto nejvyšším nárokem diktováno tolik specifických řešení, že se stále ještě dnes jedná o spíše experimentální rodinné domy. Zatím jich je u nás jako šafránu, ale jsou a jejich počty překvapivě rychle rostou.

Na energetické požadavky dnešní doby však musí reagovat také producenti stavebních hmot. Hledají nová systémová řešení, kterými umí spolehlivě vylepšit tepelněizolační vlastnosti použitých materiálů a konstrukční detaily, které bývají v obvodovém plášti budovy kritické z hlediska tepelněizolačních parametrů. A zde stojí stavebník (nebo lépe řečeno investor) před kardinální otázkou – dát přednost klasické zděné výstavbě v duchu tradic našich předků, nebo se pustit do výstavby sendvičové montované stavby? Odpověď musí najít každý sám. Nemalou měrou k finálnímu rozhodnutí napomohou výrobci stavebních materiálů, kteří ve snaze vyhovět energetickým nárokům přicházejí s vylepšeným řešením stavby a koncepčními programy. Stále je co vylepšovat.

Lícové cihly jsou osvědčeným a vzhledově velmi atraktivním řešením fasády

Foto (C) WIENERBERGER CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL