AGROP NOVA: Dřevostavby jako nízkoenergetické a pasivní objekty

15.09.2011 11:35

Stavební systém NOVATOP patří k nejaktuálnějším trendům v energeticky úsporném stavění a ekologickém bydlení, zároveň je zárukou promyšlené a vůči přírodě maximálně šetrné výstavby. Kdo chce bydlet ve skutečně dřevěném domě a užívat si každodenního kontaktu s tímto přírodním materiálem, nemusí se dnes rozhodovat jen pro jednoplášťovou srubovou nebo roubenou konstrukci, která je zvlášť z energeticky úsporného hlediska poměrně problematická. Může zvolit moderní alternativu pro skutečně masivní dřevostavbu, a to velkoformátové vrstvené komponenty z masivního dřeva, které umožňují pohledovou kvalitu dřeva v interiéru.

Systém NOVATOP od společnosti AGROP NOVA je celý skutečně z masivního dřeva. Dřevo jako stavební materiál dnes hraje významnou roli v aktuálním boji o úspory energií a těžko bychom hledali ekologičtější materiál. Energie dřeva působí blahodárně i v době, kdy strom už neroste, navíc přirozeným způsobem reguluje vlhkost a tím zvyšuje komfort vnitřního mikroklimatu a nabízí vhodné prostředí i pro alergiky.

Správně navržené úsporné dřevostavby z NOVATOP systému vykazují velmi nízké tepelné ztráty. Nepotřebují běžný systém vytápění. Energie získaná ze slunce, od uživatelů a domácích spotřebičů zkracuje topnou sezónu na 1 až 3 měsíce a může tak uspořit až 80 % nákladů na vytápění. Správná skladba obvodového pláště brání dřevostavbám v zimě rychle vychladnout a v létě je naopak velmi spolehlivě chrání proti přehřívání. Jsou-li použity izolační materiály s nízkým difúzním odporem (např. minerální nebo dřevovláknitá vlna), umožní ve spojení se systémem NOVATOP vytvořit difúzně otevřenou stavbu, a to bez fóliových parozábran. Díky tomu stavba „dýchá“ a nehrozí v ní riziko vzniku plísní.  

NOVATOP má mimořádné akustické i protipožární vlastnosti,  je zaručené vzduchotěsný, což je zásadní kritérium pro konstrukce nízkoenergetických i pasivních domů, a jeví se zároveň nejekonomičtější variantou jejich výstavby. Tento stavební systém nabízí rychlou, přesnou a jednoduchou montáž bez ohledu na roční období. Hrubá stavba domu, a dokonce i vícepodlažní budovy, může být otázkou jen několika málo dnů. Propracovanost  systému umožňuje navrhovat moderní a nápadité projekty. Architektům a investorům nabízí svobodu a možnost individuálního řešení.

 

Woodstock ve Švýcarsku?

Ve středu 27. ledna 2010 se v Basileji konala prezentace budovy nové generace a skutečného mezníku v oblasti dřeva, dřevostaveb a dřevozpracujícího průmyslu - "Plus energetické" a ekologicky maximálně ohleduplné dřevostavby Woodstock". Setkání bylo určeno odborné veřejnosti a zúčastnili se jej zástupci státní správy, architektů, projektantů a realizační firem. Realizace objektu byla podpořena švýcarským ministerstvem životního prostředí s cílem podpory zpracování bukového dřeva v konstrukcích moderních vícepodlažních dřevostaveb. Důvodem této vládní podpory jsou ve Švýcarsku snahy o obnovení smíšeného lesa. Na realizaci se významnou měrou podílel NOVATOP - stavební systém ze dřeva, vyráběný v České republice firmou AGROP NOVA.

Švýcarsko je kolébkou všech nových technologií v oblasti dřevostaveb a tento vyspělý trh už několik let nastavuje standardy v oblasti energeticky úsporných a k přírodě a člověku ohleduplných staveb. Skutečnost, že NOVATOP uspěl v silném konkurenčním boji na tak vyspělém trhu, jako je Švýcarsko, potvrzuje, že i u nás umíme spoluvytvářet trendy a nabízet českému zákazníkovi to nejlepší. Na vývoji NOVATOPU se ostatně podíleli a podílí švýcarští experti – např. Hermann Blumer, který spolupracoval i na unikátní dřevěné konstrukci střechy nového kulturního centra Centre Pompidou od architektů Shigeru Bana a Jeana de Gastines ve francouzských Métách. Z pohledu tuzemského hospodářství je významným přínosem, že systém NOVATOP je vyráběný z převážně českého dřeva a do zahraničí byl exportován ne materiál, ale produkt s vysokou přidanou hodnotou.

S objektem Woodstock je spojeno označení Klima(A)rchitektur, které má definovat architekturu a projektování budov, které jsou po celou dobu životnosti plně v souladu s přírodou, nezatěžují životní prostředí použitými surovinami ani jejich dalším užíváním a při jejich konstrukci se v maximální možné míře používají obnovitelné zdroje. Veškeré technické vybavení budovy podporuje standard energeticky plusové budovy (švýcarský standard Minergie P, P jako plus) s cílem pomáhat jeho obyvatelům v ohleduplnosti k životnímu prostředí. Maximálně a ve vzájemném souladu je využita sluneční a geotermální energie. Topení a větrání včetně chlazení je řešeno tepelným čerpadlem, ohřev teplé vody pak pomocí slunečních kolektorů. Jsou zde použity i speciální žaluzie, na kterých jsou fotovoltatické články, takže když svítí slunce, stíní a vyrábějí energii, v opačném případě jsou vytažené. Přebytečná energie, kterou dům vyrobí, má být použita primárně k mobilitě jeho obyvatel a zajištění provozních potřeb – tzn. k dobíjení aut, mobilů, počítačů.

Woodstock je prvním domem na světě se 100% LED osvětlením. Jedná se o zdroj světla s nejnižšími energetickými nároky, s velkou životností, kterému nevadí časté vypínání a zapínání. Prefabrikované prvky fasády zajišťují optimalizovanou tepelnou izolaci (U < 0,40 N/m2K), panely Scobatherm jsou částečně vestavěny jako termodynamický plášť budovy k pasivnímu využití slunečné energie. Budovu proti přehřívání bude chránit fasáda, osázená rostlinami ve speciálních kapsách se speciálním humusem GEOHUMUS, který má velkou míru akumulace vlhkosti - až 30ti násobek vlastní hmotnosti. Zelená fasáda má za úkol zvětšovat tolik chybějící plochy zeleně ve městech a zároveň podtrhuje fakt, že Woodstock je stavbou realizovanou plně v souladu s přírodou a ukázkou cesty, která může chránit a zlepšovat kvalitu našeho životního prostředí.

Dalším velmi důležitým a přelomovým řešením je fakt, že kromě statických elementů z tradičně používaného smrku bylo na švýcarském Woodstocku použito 45 m3 buku pro staticky namáhané konstrukční prvky. Stavba je mimo jiné výsledkem programu pro obnovu smíšených lesů „Využití a zpracování dřeva listnatých stromů z domácích lesů 2009-2012“, podporovaným švýcarským Spolkovým úřadem pro ochranu životního prostředí. Bukové dřevo je pro dřevostavby vhodné – je masivní (má větší hustotu než smrk), má v sobě hmotu sloužící k akumulaci a má lepší požární odolnost. Současně nabízí obyvatelům vyšší uživatelský komfort. Větší využití buku v dřevozpracovatelském průmyslu je jednoznačně cesta správným směrem, která navíc pomůže ozdravit současné monokultury smrkových lesů, které stejně trápí i Českou republiku. Při přeměně smrkové monokultury na přírodě blízký les hraje a bude hrát právě buk významnou roli. Například ve Švýcarsku se dnes 97 % buku spálí a pouze 3 % se použijí na nábytek a podlahy. I proto má velký smysl podpora zpracování buku do konstrukce dřevostaveb, i když se pily a další výrobci musí přizpůsobit.

 

Konstrukce domu stojí za pozornost

Architekti akciové společnosti Artevetro v Liestalu a konstruktér Ruedi Tobler navrhli v Basileji budovu, která reaguje na ožehavé otázky doby a ukazuje optimální řešení. Jako stěžejní stavební materiál bylo pro Woodstock vybráno dřevo, přičemž bukové dřevo je použito jen tam, kde je opravdovým přínosem. Nosné jádro stavby je z masivních celodřevěných velkoplošných panelů NOVATOP o tloušťce 124 mm a o celkové ploše 900 m2. Pro konstrukci stropů a střechy o ploše 600 m2 byly vybrány speciální žebrové panely NOVATOP o tloušťce 240 mm. Přesnost opracování každého detailu umožňuje rychlou a snadnou montáž - stavba této třípodlažní budovy probíhala od 4. 12. 2009 (zahájení stavby) do 12. ledna 2010 (slavnostní otevření veřejnosti v rámci výstavy Swiisbau v Basileji). Díky stavebnicovému systému byla kompletace záležitostí pouhých šesti týdnů. Vzhledem k neobvyklému půdorysu budovy bylo nutné každý panel opracovat s vysokou přesností na CNC obráběcím centru. Zvláštním detailem jsou různé úhly mezi jednotlivými stěnami - kolmých spojů je opravdu minimum. Jedinečnost konstrukce panelů NOVATOP a CNC obráběcí technologie umožnila realizaci tvarově velmi náročných prvků. Nejdelší panel je 8 m dlouhý a nejmenší kratší než 1 m. Pohledová kvalita dřeva v interiéru, vzduchotěsnost, instalace 50 bodových svítidel a požární odolnost REI 60 už byly jen dalšími výzvami, které jsou bez problémů v tomto systému řešitelné.

Woodstock nebude v Basileji nastálo – po skončení prezentačních akcí v basilejském výstavním centru bude budova demontována, prodána a podle potřeb nového majitele pak postavena na novém místě. Každopádně se stane v nejbližší budoucnosti hlavním tématem švýcarského standardu Minergie a bude poskytovat rozsáhlé informace veřejnosti. Ve Woodstocku budou i v budoucnosti probíhat školení a další vzdělávání v oblasti energeticky úsporných staveb.

 

( S využitím materiálů AGROP NOVA, foto AGROP NOVA, a.s., viz www.novatop-system.cz )

 

Zpět