BETONOVÉ STAVBY GROUP: Tepelně izolační obvodové zdivo SUPER IZO

18.12.2010 23:14

Klatovská BETONOVÉ STAVBY – GROUP s.r.o., působící na českém stavebním trhu již od roku 1993, je výrobcem a dodavatelem kompletního stavebního systému pro hrubé stavby, který sestává z tepelně izolačních tvárnic SUPER IZO (alt. IZO PLUS), vnitřního nosného a nenosného zdiva, bednících dílců, stropních konstrukcí BSK a BSSP, doplňkem jsou též kompletní komínové systémy BLK a PLEWA (SRN).

[KOMERČNÍ PREZENTACE]

Zpět

Stěnové dílce SUPER IZO jsou liaporbetonové sendvičové tvárnice pro jednovrstvé obvodové nosné i výplňové zdivo tloušťky 300 mm, určené pro stavby s požadavkem na vysoký tepelný odpor (R = 3,44 m2K/W bez omítek, s tepelně izolačními omítkami R = 3,73 m2K/W, U = 0,268 W/m2K) a požadavkem na tepelnou akumulaci stěny při zachování malé tloušťky obvodového zdiva, zajišťující maximální využití obestavěného prostoru. Zdivo z tvárnic SUPER IZO je možné použít pro rodinné domy, vily, bytové domy i pro stavby průmyslové (výrobní haly, provozovny, zateplené sklady a garáže, autoservisy, čerpací stanice, prodejny), popř. pro stavby občanské vybavenosti (školy, tělocvičny, hotely, vodojemy, čistírny odpadních vod atd.) s omezením do výšky max. 4 až 5 podlaží.

Základním materiálem použitým pro výrobu stěnových dílců SUPER IZO je mezerovitý liaporbeton (dodavatel Lias Vintířov, LSM k.s.). Pro jejich výrobu je použito výhradně přírodních pálených (liapor) a nepálených materiálů – tj. křemičitého písku, kamenné drtě, cementu a vody. Podle patentem chráněného postupu se k této směsi přikládá ve vibrolisovacím zařízení vložka z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu (styroporu) – a tím vzniká základní konstrukční sendvičový prvek.

Při vývoji systému stěnových dílců SUPER IZO byl kladen největší důraz na vylepšení tepelně izolačních vlastností a snížení hmotnosti obvodového zdiva. Spojením liaporbetonu s polystyrénovou izolací vznikl dokonalý sendvičový blok, který je oproti klasickým zdícím materiálům lehčí, je výborně opracovatelný (možnost řešení i členitých půdorysů bez tepelných mostů). Výrazně také překračuje požadované hodnoty tepelného odporu pro běžnou bytovou výstavbu. V praxi to znamená velkou úsporu nákladů na vytápění oproti klasickým technologiím.

Přidáme-li kompletnost systému (tvárnice rovné, rohové, překladové a věncové), malý počet kusů na 1 m2 zdiva a systém péro + drážka, docílíme i výrazného snížení pracnosti – a to jak odbouráním různého dělení, tak i menší náročností na kvalitu pracovníků. Provedením sendvičové konstrukce jedním pracovním cyklem rovněž odpadá případné řešení dodat­­ečného zateplení.

Díky dokonalé rovinnosti hotových povrchů (zdivo je možné použít i jako režné) používáme jednovrstvé omítky, při požadavku dvouvrstvých omítek lze užít minimální tloušťky jednotlivých vrstev. Rovněž spotřeba malty při vlastním zdění je minimální díky maltování pouze ložných spár a to v tloušťce maximálně 10 mm.

Pro hospodárnost systému hovoří i šířka a hmotnost zdiva, která výrazně snižuje náklady na přepravu, tak i ucelenost stavebního systému, který sestává z řady výrobků, které jsou vzájemně sladěny výškou (vnitřní nosné a nenosné zdivo), nebo se vhodně doplňují (stropní konstrukce systému BSK či panely BSSP, betonové lehčené komíny BLK a PLEWA, bednící dílce atd).

Firma BETONOVÉ STAVBY – GROUP s.r.o. ke svým dodávkám též nabízí propracovaný bezplatný technický servis (zpracování cenových a technických nabídek, zaškolení pracovníků na stavbách atd.).

 

 

Betonové stavby – Group s.r.o.,

Předslav 99

339 01 Klatovy

 

Tel.: 376 315 115, 376 314 246

Fax: 376 315 654

Mail: info@betonstavby.cz 

 

www.betonstavby.cz