Bezbariérová koupelna

16.10.2011 23:50

Lidská společnost je stejně jako příroda různorodá. Někdo je mladý, někdo starší, někdo je vysoký, jiný naopak menšího vzrůstu. Existuje mnoho rozmanitých životních stylů a hodnot, které uznáváme. Podobně je tomu i u zdravotního stavu. Všichni nemůžeme být zcela zdraví. Žijí mezi námi i nemocní lidé s trvalými zdravotními následky a různým typem tělesného postižení.

Všechny tyto aspekty musíme zohlednit při plánování bytů a jejich zařízení. V následujících odstavcích budete mít možnost se seznámit s několika údaji, které jsou důležité pro navrhování sanitárních prostor – koupelen a toalet – pro tělesně postižené. U tělesně postižených musíme brát zřetel na druh tělesného postižení – na jedné straně s ohledem na druh omezení pohybu a na druhé straně z hlediska hygienického. Některé návrhy lze rovněž vhodně využít v koupelnách a WC pro starší osoby.

Umyvadla pro postižené s podomítkovým sifónem jsou velmi plochá, aby bylo možné pod ně zajet s vozíkem

(SANITEC / KERAMAG)

Koupelny pro uživatele invalidních vozíků

Při plánování sanitárních prostor pro uživatele invalidních vozíků usilujeme o to, aby všechny prostory patřící k bytu včetně koupelen, toalet a doplňujícího vybavení pomůckami, jako jsou věšáky, držáky, úchytky atd. byly pro uživatele invalidního vozíku dosažitelné a využitelné. Všechny hrany by měly být zaoblené a dostatečně zvýrazněné.

Dveře musí být kvůli průjezdnosti vozíku široké nejméně 90 cm. Dveře u koupelny se otevírají ven, aby v případě náhlé slabosti měla přivolaná osoba snadný přístup do místnosti a současně abychom získali volnou plochu pro pohyb vozíku v průměru minimálně 150 cm. Jedná se o míru nejmenší, která při praktické realizaci může dosáhnout většího průměru, ještě více usnadňující pohyb. Plochy určené pro pohyb vozíku by neměly narušovat žádné zbytečné překážky, jako například schůdek, dveřní práh, rozvodná potrubí, výstupky zdí a podobně. Dveře se musí dát odemknout i zvenku. Okno v koupelně má své přednosti. Musí však být snadno dosažitelné z volného prostoru.

K vybavení hygienických prostor slouží speciální ergonomická umyvadla, která se musí dát vozíkem podjet. Jsou velmi plochá, s menší výškou, a instalují se se speciálním podomítkovým sifónem. V přední části jsou umyvadla speciálně tvarovaná ke snadnému ovládání baterie, stejně jako pro mytí rukou, hlavy, česání a u pánů k holení. Pro pohodlné užívání umyvadla je pro uživatele vozíku požadována možnost jeho podjetí a zasunutí nohou do hloubky nejméně 30 cm od kraje umyvadla. Výška přední hrany umyvadla se doporučuje přibližně 85 cm a minimální hloubka 55 cm. U osob, vyžadující péči druhé osoby, musí být mezi umyvadlem a dalším zařízením 50 cm mezera.

Vodovodní baterie by měla mít prodlouženou páku ke snadnému ovládání s integrovaným omezovačem horké vody, chránícím před opařením. Z hlediska hygieny je vhodnější umývání pod tekoucí vodou. Proto se nedoporučuje použití umyvadla s odtokovým uzávěrem a baterií s ovládáním odtokové zátky. Umyvadlo lze doplnit nastavitelným sklopným zrcadlem, které by mělo být osvětleno svítidlem poskytujícím dostatečnou intenzitu světla.

Grafické znázornění potřebného prostoru pro tělesně postižené

(dle vyhlášky MMR č. 369 ze dne 10. 10. 2001)

(SANITEC / KERAMAG)

Sprchovací prostor

Optimální sprchovací prostor musí být bezbariérový, sjízdný, s odpadem zabudovaným v podlaze, vzdáleným nejméně 30 cm od stěny. Dno má mít 2% spád. Ovládání sprchové baterie má být umístěno po straně sedátka. K ochraně před šplícháním vody do ostatního prostoru koupelny je nutné pamatovat na sprchovací zástěnu, jež se musí dát snadno odhrnout. Velmi praktickým řešením jsou sprchové zástěny s posuvnými dveřmi se vstupem bez prážku, které se dají lehce čistit. Šířka průjezdnosti vstupu do sprchy musí být minimálně 90 cm. Bezpečný sprchovací kout se neobejde bez příslušných držadel a madel. Rovněž je nutné pamatovat na sklápěcí sedátko s rozměry nejméně 40 x 45 cm. Zda si uživatel zvolí místo snadno přístupné sprchy vanu, která poskytuje kromě očisty těla také rehabilitaci těla, to si musí rozhodnout sám.

Řešení hygienického prostoru pro tělesně postižené

(SANITEC / KERAMAG)

Klozet

Klozety musí splňovat dvě základní podmínky. Výška klozetové mísy včetně sedátka by měla být 50 cm nad podlahou a přední hrana klozetu vzdálená 70 cm od zadní stěny. Tato vzdálenost umožní optimální předsednutí z invalidního vozíku na klozet. Mezera mezi jednou boční stěnou a klozetovou mísou musí být alespoň 30 cm. Plocha pro pohyb invalidního vozíku musí být na pravé straně nebo na levé straně alespoň 95 cm široká. Příslušenství, jako je držák toaletního papíru, věšák na ručník, mýdelník či pomocná madla musí být umístěna v dosahu ze sedátka. Mýdelník a držák na ručník nebo žínku se umísťují ve výšce 70 až 90 cm nad podlahou, držák na toaletní papír ve výšce 75 až 80 cm. Pomocná madla, usnadňující posazení a vstávání, se instalují ve výšce 90 cm od horní hrany madla nad podlahou. Velice vhodné řešení představuje speciální závěsný klozet s prodlouženou délkou 70 cm, který se dá bez problémů instalovat v žádané výšce. Při standardním řešení, se využívají klasické stojící klozety o výšce 48 cm.

Detaily řešení umyvadla a toalety s nezbytnými opěrkami

(SANITEC / KERAMAG)

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

SANITEC, s.r.o.: www.sanitec.cz

RAVAK, a.s.: www.ravak.cz  

 

 

 

Zpět