Bezpečnostní prvky na střeše jako praktická povinnost

01.06.2014 23:55

Před realizací konstrukce střechy a pokládkou střešní krytiny je třeba důkladně promyslet otázku výběru a rozmístění bezpečnostních prvků, které umožní řešit běžné provozní úkony při údržbě rodinného domu, případně chránit kolemjdoucí před pádem sněhových lavin nebo ledových bloků. O výběru a dimenzování optimálních bezpečnostních prvků samozřejmě rozhoduje způsob užívání domu, lokalita stavby a nároky na údržbu střechy. S bezpečnostními prvky bychom měli počítat už ve stádium projektové dokumentace. Instalovat je ale samozřejmě můžeme i dodatečně.

Kotvící prvky na střeše zajišťují bezpečnost při práci na střeše

 

Střechy a legislativa

Požadavky na bezpečnostní prvky střech rodinných domů diktují stavební normy příslušného státu. Zatímco například ve Skandinávii jsou bezpečnostní prvky, jakými jsou žebříky, střešní lávky a sněhové zábrany, přirozenou součástí střech rodinných domů, v Čechách se s nimi často z důvodu úspor nepočítá – a to ani ve stádiu projektové dokumentace. Opomíjení bezpečnostních prvků na střechách může mít fatální následky, což potvrzují aktuální statistiky, kdy pády ze střech a lešení patří k častým pracovním úrazům, tvoří dokonce skoro jednu pětinu všech smrtelných pracovních úrazů.

Kromě nedostatku dobrovolně instalovaných bezpečnostních prvků za to může také vágní formulace normy ČSN 73 1901 Navrhování střech. Ta sice definuje potřebu bezpečnostních prvků u střech budov s provozem, nicméně u ostatních střech je poměrně shovívavá a bezpečnostní prvky nepožaduje.

 

Bezpečnostní prvky jsou přirozenou součástí střech skandinávských domů

 

Mezi nejčastější nedostatky bezpečnosti střech rodinných a rekreačních domů patří poddimenzování množství a velikosti sněhových zábran, absence žebříků a pochozích ploch pro údržbu střechy, nedostatek kotvících prvků pro jištění na střeše a nezajištění bezpečného přístupu na střechu budovy. Velmi často jsou také opomíjeny nouzové únikové cesty pro případ požáru. Instalace bezpečnostním prvků je tedy nejen důležitá pro ochranu života a zdraví, ale jejich služby ocení každý majitel domu nebo uživatel nemovitosti. Často je totiž třeba provést vyčištění komína, případně řešit poruchy střešního pláště po krupobití nebo silné větrné smršti. Čas od času je také nutné provést nátěr dřevěných a kovových částí střešní konstrukce nebo fasádních prvků. Pokud jsou instalovány bezpečnostní úchyty pro navázání lana, lávky a žebříky pro bezproblémový pohyb po střeše bez rizika poškození střešního pláště, pak teprve uživatel ocení předvídavost projektanta nebo investora.

Instalace bezpečnostních a obslužných žebříků jsou v jiných zemích neodmyslitelnou podmínkou kolaudace

 

Lávky a žebříky

Minimálním bezpečnostním opatřením, které předepisují české stavební normy u rodinných nebo rekreačních domů, je zajištění bezpečného přístup ke komínu domu. K tomu slouží kombinace střešní lávky a žebříku. Lávky a žebříky také umožňují rychlou a bezpečnou instalaci satelitů, TV a Wi-Fi antén. Žebříky navíc mohou sloužit jako úniková cesta v případě požáru.

Bezpečnostní prvky společnosti Ruukki. Lávky a žebříky zajišťují přístup pro údržbu komínů.

 

Sněhové zábrany

Zejména u domů v horských a podhorských oblastech a u domů vystavovaných pravidelné sněhové pokrývce s možným ohrožením chodců procházejících v blízkosti domu jsou sněhové zábrany důležitou součástí bezpečné střechy. Chrání osoby v okolí domu proti padajícímu sněhu a ledu, a proto by měly být součástí střešního systému alespoň nad vstupy do budovy. Důležité je zajistit optimální počet a velikost sněhových zábran podle průměrného množství sněhových srážek, délky po spádu a sklonu střechy.

 

 

Redakce děkuje společnosti RUUKKI za konzultaci a poskytnutí obrazové dokumentace.

Foto (C) RUUKKI

 

 www.ruukkistrechy.cz 

 

 

 

 

Zpět