Brána do zahrady – brána do duše?

02.09.2013 17:21

Podle rozlohy zahrady a jejího umístění na pozemku spolu s návazností na okolí volíme vhodný způsob oplocení či jiného vizuálního zvýraznění vlastnických práv. Vymezením prostoru zahrady oplocením nebo vybudováním zídky nenaplňujeme pouze úlohu bezpečnostní, ale při správném uchopení příležitosti dokážeme naplnit i roli estetickou.

Způsob vymezení prostoru zahrady nebo celého pozemku musí vycházet z požadovaného hlavního cíle – zatímco někde dostačuje nízký plůtek, jinde se majitel nemovitosti distancuje od okolí dva metry vysokou překonatelnou bariérou, která chrání v lepším případě před nežádoucími pohledy zvědavých kolemjdoucích, v horším případě znesnadňuje fyzický přístup zlodějům a násilníkům. Spolurozhoduje i výběr lokality – zatímco někde nízký plot a náznak branky dostačuje k vymezení vlastnických práv, jinde si nemůže být jist vlastním životem ani pes služebního plemene, byť by ho ochraňovala dva metry vysoká zeď s ostnatým drátem v koruně zdi.

 

Moderna, ale velice dobře zvládnutá. Kovové vodorovné prvky oplocení a branky působí sice stroze, ale architektonicky velmi čistě.

Foto (C) Petr Velfel

 

Z architektonického hlediska je třeba volit vstup do zahrady ve stejném stylu, v jakém je vybudováno okolní oplocení, případně se volí jiný typ vizuální vazby, který zahradě dominuje – zde může být rozhodující buď významný solitér, nebo skupina opticky výrazných sjednocujících prvků. Padne-li například návštěvníkovi zahrady do oka systém pergol nebo podobných dřevěných opěrných prvků, je pochopitelné a logické využití stejného materiálu, a ještě lépe i stejných segmentů i pro vstupní branku.

Branka návštěvě napoví, udělá první dojem

Objevuje-li se v zahradě několik výrazných solitérů uměleckého kovářství, dá se očekávat také vypracování vstupu ve stejném duchu. A tak by se dalo pokračovat. Branka či jiná forma ztvárnění vstupu tak nabízí jedinečnou příležitost připravit návštěvníka na prostředí, ve kterém se brzy ocitne. Je také skvělou šancí napovědět hostům něco o hostiteli – důkladnost provedení, technický stav i vizuální přitažlivost jsou důležité prvky, které spoluvytvářejí první dojem o osobě majitele či provozovatele. První dojem je také nesmírně důležitý pro vytvoření společenské vazby – špatné pocity nebo nepříjemný dojem se pak velmi obtížně ve vztazích napravují.

 

Uměleckým kovářem ztvárněný vstup perfektně ladí s charakterem domu

Foto (C) Petr Velfel

 

Branku nebo vstup je třeba koncipovat i s ohledem na vzhled domu v jeho blízkosti. Zejména na vesnici se uplatní přírodní materiály – dřevo, kámen, cihla, o to lépe se dá podtrhnout charakter starobylého statku nebo okolního prostředí. V městské zástavbě nebo v příměstských satelitech se prosazuje ponejvíce spojení výrobků uměleckého kovářství s pálenou lícovou cihlou, s keramickými nebo betonovými plotovými tvarovkami, případně s pohledovým betonem. Vždy je však třeba dodržet hmotovou proporci mezi vstupem, oplocením a domem, a hlavně zajistit obslužnou funkci – průjezd ke garáži, přístup na pozemek pro dopravu paliv nebo za účelem skladování apod.

Živý plot vysazujeme na podzim

Zvláštní pozornost zaslouží vazba vstupu do zahrady na živé ploty. Pro výstavbu jsou vhodné dřevěné profily, sestavované například do tvarovaných nosných konstrukcí pro popínavé rostliny. Předpokladem úspěšného růstu živých plotů jsou především dobré půdní, vlhkostní a světelné podmínky. Při zajištění údržby, hnojení, odplevelování a prořezávky keře rychle zhoustnou a zapojí se v souvislý hustý porost. Volba druhu dřevin ovlivní i konečný výsledek. Nejvhodnějším obdobím pro výsadbu listnatých dřevin je podzim, od října až do listopadu, záleží však také na počasí. Jarní výsadby provádíme před rašením, tedy v březnu až dubnu.

 

Spíše symbolický uliční vstup odpovídá svým charakterem dřevěným sloupkům kolem domu

Foto (C) Petr Velfel

 

Součástí vymezeného prostoru vstupu jsou také nejrůznější doplňky – poštovní schránka a komunikační panel s domovním telefonem, jmenovkou, zvonkem, případně i s videotelefonem. I tyto prvky musí s okolím vhodně ladit. Při troše trpělivosti se dají ve specializovaných prodejnách nakoupit zajímavé a hodnotné doplňky. Ale i tak bude ještě dlouho trvat, než z každé druhé branky do zahrady zmizí poštovní schránky, vyrobené z podivně získaných a na míru ořezaných plastových patníků s reflexními odrazkami, které se neustále ztrácejí z krajnic našich cest.

Při použití dřevěných prvků nesmíme zapomenout na hloubkovou impregnaci proti biotickým škůdcům a na jejich povrchovou úpravu. Stejně se ochranným nátěrem opatří kovové prvky. Barevnost ploch volíme podle charakteru zahrady a přilehlých staveb.

 

 

 

Zpět