Českomoravský beton: Stavba s čerstvou maltou MALMIX

19.01.2015 06:06

Častým problémem na stavbě rodinného domu je již příprava staveniště včetně zajištění přípojek vody a elektrické energie. Zdánlivě elementární úkol, před kterým stojí každý investor či stavebník, přináší za nepříznivých okolností časové a ekonomické ztráty. 

Připojení na elektrickou síť nebo vodovodní řad může dokonce výrazně zpozdit harmonogram stavby a oddálit termín kolaudace klidně i o rok. Pokud je stavba úředně schválena, je možné začít stavět rychle a efektivně. Terénní úpravy, skrývku zeminy a vybagrování základů zvládne malý bagr za několik dnů, o vylití betonem se postará několik domíchavačů. Po přípravě základové desky je možné zahájit hrubou stavbu nejen v případě montovaných staveb, ale i objektů, stavěných z cihelných či plynosilikátových bloků klasickou mokrou cestou. I bez přípojky vody i elektrické energie, tedy prakticky na "zelené louce", může stavebník začít stavět, pokud využije nabídku dodávek čerstvé maltové směsi přímo na staveniště.

Práci na staveništi urychlí a zjednoduší dodávka připravené maltové směsi přímo z domíchávače

 

Čerstvé maltové směsi

Takovou volbu moderní výstavby nabízí například betonárky z nabídky skupiny Českomoravský beton, které připravují čerstvou maltovou směs MALMIX nejen pro velké stavby, ale i pro staveniště rodinných domů. Směs připravenou k okamžitému zdění doveze autodomíchávač výrobce až na stavbu již v požadované konzistenci a kvalitě. Stavebník či investor tak nemusí předem zajišťovat nákup materiálů, jako jsou písek, cement nebo vápno, a neřeší ani následnou zdlouhavou přípravu směsi na stavbě. Čerstvá malta navíc nepotřebuje žádná technická zařízení, jako je třeba míchačka. Mokrá maltová směs MALMIX, určená ke zdění, se na stavbě skladuje v plastových vanách, každý zedník tak může mít svou vaničku stále po ruce. Čerstvá malta je moderní alternativou suchých maltových směsí, vyniká dokonce dlouhou zpracovatelností až 36 hodin. Výstavba s využitím čerstvé malty je navíc šetrná k životnímu prostředí. Ve srovnání s konvenčními postupy totiž při ní nevznikají zbytky surovin či prázdné obaly pytlovaných materiálů, navíc se na stavbě výrazně šetří energie.

Zpracovatelnost připravené maltové směsi po dobu 36 hodin zaručuje rychlý postup výstavby beze ztrát 

 

Čerstvou maltovou směs MALMIX si mohou zájemci objednat na stavbu přesně v takovém množství, kolik je opravdu potřeba. MALMIX se po objednání dováží přímo na stavbu autodomíchávačem, z něhož se malta přeuloží do plastových van o objemu 200 litrů. Výrobce, skupina Českomoravský beton, přitom garantuje konstantní a zaručenou kvalitu všech dodávaných maltových směsí.

Stále stejná konzistence a kvalitní složení připravené malty jsou zárukou kvalitní výstavby

 

MALMIX MC je čerstvá maltová cementová směs, určená pro zdění z keramických, pěnosilikátových a jiných nasákavých zdicích prvků. S maltou MALMIX lze začít ihned stavět, bez přídavku vody či přísad. Spolu s dlouhou dobou zpracovatelnosti je další výhodou těchto maltových směsí také to, že po nanesení tuhnou jako běžné malty. MALMIX MC se vyrábí ve čtyřech pevnostních kategoriích. Více informací o výhodách a využití, včetně kontaktu na výrobce, naleznete zde.

Malta MALMIX připravená na betonárce má kvalitní složení, které se v průběhu stavby nemění

 

Transportbeton z domíchávače urychlí výstavbu

Pojmem "transportbeton" je označován beton, jehož složky byly nadávkovány a zamíchány mimo staveniště ve stabilní míchačce na betonárně. Výrobce ho dodává v čerstvém stavu k použití na staveništi dopravený autodomíchávači nebo do přepravního prostředku odběratele. Právě transportbeton, vyráběný v širokém spektru pevnostních tříd a druhů. Základními vstupními materiály pro výrobu betonu jsou cement, hrubé a drobné kamenivo, voda, přísady a příměsi. Při vlastní výrobě se používají různé druhy těchto materiálů, jejichž kombinace definují výsledné vlastnosti jednotlivých typů betonů. V nabídce výrobců jsou většinou jak čerstvé betony, tak lehce zpracovatelné betony, samozhutnitelné betony, betony pro systémy ztraceného bednění, vláknobetony, vodonepropustné betony a barevné betony. Výrobu transportbetonu doplňují spolehliví dodavatelé o výrobu prefabrikátů, litých podlahových směsí, zdicích a omítkových malt. Mezi osvědčené výrobce patří například společnost Českomoravský beton, a.s. která kromě širokého spektra betonů, malt, litých směsí apod., také poskytuje služby, zahrnující dopravu a čerpání betonových směsí, zkušebnictví a poradenství v oblasti technologie betonu.

 

Podrobné informace o čerstvých maltových směsích naleznete zdeo transportbetonu na webu zde .

 

 

Foto (C) ČESKOMORAVSKÝ BETON, a.s.

Redakce děkuje za spolupráci při přípravě článku a poskytnutou obrazovou dokumentaci společnosti ČESKOMORAVSKÝ BETON, a.s.

 

ČESKOMORAVSKÝ BETON, a.s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje sedmdesát nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti – vystupují pod jednou společnou obchodní značkou ČESKOMORAVSKÝ BETON.

Skupina ČESKOMORAVSKÝ BETON patří k největším výrobcům transportbetonu na českém trhu. Svými dodávkami se podílela na velkých stavbách dopravní infrastruktury, průmyslových, komerčních a bytových komplexů, ale i na drobných rekonstrukcích a stavbách rodinných domů. ČESKOMORAVSKÝ BETON je spolu se společnostmi ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK a ČESKOMORAVSKÝ CEMENT součástí silné mezinárodní skupiny HeidelbergCement.

 

 

 

Zpět