Zpevněné povrchy zahradních komunikací

31.07.2013 11:40

Cesty v zahradě jsou nutné všude tam, kde každodenně probíhá nějaká činnost. Jen si představte přístup do svého domku bez pískované nebo dlážděné pěšiny! V našich klimatických podmínkách by se frekventovaná cesta brzy stala nepoužitelnou. K tomu, abychom se mohli pohodlně a bezpečně pohybovat v zahradě, aniž bychom poškodili její vzhled, navrhujeme  cesty a odpočívadla na zpevněných plochách.

Důležitým kritériem při výběru materiálu pro cesty v zahradě je možnost jejich relativně jednoduché údržby. S většinou povrchů si hravě poradí vysokotlaká myčka.

Foto (C) STIHL 

 

Množství cest v zahradě omezujeme na minimum, nicméně bez cestiček a zpevněných ploch se v zahradě neobejdeme. Šířka, délka a provedení mohou být různé. Pěšiny ve volně uspořádané zahradě vedeme v přirozených obloucích. Nesnažíme se za každou cenu o pravidelné vedení. V obytné části zahrady můžeme použít i tzv. "náznakových cest", šlapáků zapuštěných do trávníků. Vedením trasy můžeme opticky zahradu prodloužit či zkrátit.

Betonové dlažby se vyrábějí v mnoha barevných a tvarových variacích

Foto (c) BEST, a.s.

 

Pestrý výběr materiálů

Pěšiny by měly vedle spojení důležitých míst celoročně zpřístupnit zahradu a nabídnout škálu zajímavých pohledů na různé zahradní partie. V moderní zahradě budeme vycházet při návrhu cest z běžného denního provozu. Zpevněnou plochou musí být proto přístupové cesty do domu, k hospodářské a užitkové části a k odpočívadlům. Cesty mohou být pískované, mlatové, cihlové, betonové, z betonových, keramických či oblázkových dlaždic nebo také z přírodního kamene.

Od písku se dnes již upouští, protože se hůře udržuje a ani chůze pískem není nejbezpečnější. Hladký povrch betonových dlaždic působí v kompozici lehčeji, zatímco opracovaný kámen zdůrazňuje spíše jeho přirozenost. Strukturálně náročné dlažby cest z cihel případně jiných prefabrikátů tvoří výrazné a zajímavé motivy zahrad. Kromě estetického hlediska by se nemělo zapomínat též na praktickou stránku bydlení, proto by konstrukce cesty měla umožnit příjezd nákladního auta k domu.

Při stavbě chodníků či cest je důležité, aby se na nich nedržela voda. Ke splnění této podmínky postačí tvarovat povrch tak, aby voda stékala k okrajům, kde se odvádí odtokovými kanály do odpadních sběrných jímek, nebo do trávníku. Ačkoliv dnešní trendy příliš používání obrubníků nepreferují, je na majiteli či architektovi, zda je přece jen nepoužije. 

Zajímavě řešený okraj chodníku z dlaždic z vymývaného betonu

Foto (c) EXTERIER BETON, s.r.o.

 

Když chceme obrubník

Obrubníky u příjezdových cest bývají většinou z betonu, cihel nebo dlažebních kostek. U rekreačních objektů můžeme jako obrubníky využít impregnovanou kulatinu nebo kameny. Nevkusné je ohraničení šikmo položenými cihlami, deskami z eternitu nebo dokonce lahvemi!

Zásadně však obrubníky zasazujeme dostatečně hluboko do terénu, abychom mohli snadněji udržovat trávník. Nevkusné je ohraničení šikmo položenými cihlami, deskami z eternitu nebo dokonce lahvemi! Usazení obrubníků musí být stabilní.

Vysokou estetickou hodnotu mají zejména prefabrikované parkové obrubníky, které se k sobě nejčastěji skládají systémem pero–drážka. Pokud jsou jejich konce zarovnané, není nutné styčné plochy spárovat. Tam, kde použijeme normalizovaných prefabrikátů, ukládáme je do vyhloubených rýh s podsypem štěrku a písku. Utěsnění provedeme zeminou z výkopu a upěchujeme. Obrubníky však většinou zpevňujeme uložením do betonového lože nebo alespoň používáme podpěry z nepohledové strany, které překryjeme půdou nebo dlažbou. Na oblouky cest pro lepší zakroužení používáme obrubníky půlené.

Správný průběh cesty a případné výškové stoupání kontrolujeme nejenom latí, ale i pohledem z větší vzdálenosti. Ten odhalí nedostatky, kterých jsme se dopustili.

U asfaltových cest postupujeme někdy obráceně. O vrchní okraj obrubníku opřeme povrch cesty. Voda odtud potom odtéká přímo do trávníku. U cest z betonových dlaždic obrubníky nepoužíváme. Mezeru mezi dlaždicemi a trávníkem vyplníme drobnějším štěrkem nebo pískem.

 

Namáhané vjezdy do garáží

Mezi nejpoužívanější prvky pro zpevnění cesty patří betonové dlaždice čtvercového půdorysu. Dlaždice všech rozměrů se ukládají do pískového lože, nikdy ne do betonového základu! Betonová plocha pod dlažbou soustavně brání odtoku dešťové vody a stejně se během jedné či dvou zim naruší, takže nakonec naruší rovinu položené plochy. V případě, že dlážděná plocha bude více namáhaná, výrobce dlažby či projektant poradí, jak připravit složení podkladové vrstvy.

Pro vjezdy do garáží stačí zřídit betonové pásy o šířce 40 – 50 cm s roztečí odpovídající rozchodu kol auta. Betonové pásy můžeme nahradit jednotlivými dlaždicemi nebo přírodním kamenem, nejlépe ze všeho však vegetačními tvarovkami .

Vjezd-do-garaze

Kaskádové zpevnění okrajů svažitého vjezdu do garáže může být využito pro výsadbu rostlin

Foto (c) EXTERIER BETON, s.r.o. 

Příroda do přírody!

Přes řadu výhod mohou betonové dlaždice působit v zahrádce nepřirozeně. Tam, kde skutečně záleží na výsledném dojmu, použijeme plochý přírodní kámen nepravidelného tvaru. Také v tomto případě uložíme kámen do pískového lože, kde podklad tvoří drobnější štěrk, nebo betonového lože.

 

Travička zelená

Velice hezky působí vyspárování zelení. Toho dosáhneme vysypáním spár kompostem a vysetím trávního semene. Místo trávníku lze použít rovněž nízké trvalky, které snesou sešlapávání: např. kociánek (Antennaria dioica), plaménka (Phlox subulata), mateřídouška (Thymus serpyllum).

Obecně však platí, že nejpohodlnější a nejpřirozenější je chůze po trávníku. Záleží na řadě okolností – půdních podmínkách, kvalitě trávníku a četnosti pohybu uživatelů v prostoru zahrady. Do míst, kam se ponejvíce chodí, můžeme místo souvislé dlažby použít „šlapáků“. Rozumíme tím položení jednotlivých betonových dlaždic či plochých kamenů na vzdálenost 65 – 70 cm od středů nášlapných ploch.  Kameny a dlaždice ukládáme tak, aby jejich horní hrana byla v úrovni okolního terénu. Výškové srovnání kamenů provádíme buď podle šňůry nebo pomocí latě. Nášlapné plochy se nesmějí hýbat ani kolébat a konečné uložení je potřeba zkontrolovat vodováhou.

Zatravňovací dlaždice pomáhají absorbovat dešťové srážky a oživují rozlehlejší plochy

Foto (c) BEST, a.s.

 

Dřevěné šlapáky

U rekreačních objektů můžeme pro zachování přírodního prostředí pro cesty nebo šlapáky použít i vhodně ošetřeného dřeva. Z kmenů o průměru větším než 20 cm necháme nařezat špalíky o výšce kolem 20 cm. Dřevo napustíme impregnačními látkami. Linie cesty si vykolíkujeme a vyhloubíme v celém průběhu. Špalky stavíme po upěchování pískového podkladu tak, aby vytvořily souvislý povrch. Vodováhou a latí je vyrovnáme do vodorovné polohy. Mezery vyplníme zeminou z výkopu nebo pískem. Přirozenost povrchu cesty netříští trávníky a spolu s výsadbami dřevin a květin spojují cestu logicky s okolím.

Drevena-cesta-slapaky

Dlažba v imitaci dřevěných šlapáků v zahradě působí velmi přirozeně

Foto (C) SEMMELROCK STEIN + DESIGN DLAŽBY, a.s.

 

Dlažba z oblázků

V prostředí zahrad a rekreačních objektů působí zajímavě a přirozeně dlažba z oblázků. Pro značnou pracnost a spotřebu materiálu se používá zejména pro kratší, méně frekventované přístupy. Na trhu se však objevuje řada výrobků již hotových, navíc ve vysoké profesionální kvalitě. U fádních cestiček z betonových dlaždic obložením oblázkové dlažby v místech málo používaných oživíme průběh cesty. Vhodná je tato dlažba do okolí studní nebo do některých partií odpočívadel , kde nemůžeme například vysázet žádné rostliny buď pro sucho, nebo naopak pro velké vlhko. Půdu pro oblázkovou dlažbu vyhloubíme do hloubky asi 20 cm. Na 10 cm zhutněného štěrku nebo písku položíme 10 cm betonu. Po urovnání do roviny zatlačujeme do směsi oblázky vždy na výšku tak, aby 5/6 oblázku bylo zatlačeno do betonu. Velikost oblázků se pohybuje okolo 5 až 7 cm. Oblázky klademe jeden vedle druhého, přičemž výškově je srovnáváme latí a vodováhou. Po částečném ztuhnutí betonu oblázky opatrně omyjeme vodou od nečistot.

Šlapáky z vymývaného betonu tvoří zajímavý architektonický prvek v zahradě

Foto (c) EXTERIER BETON, s.r.o.

 

Zajímavě působí uložení dlaždic do jemného štěrku

Foto (C) SEMMELROCK STEIN + DESIGN DLAŽBY, a.s.

 

BEST

Zpět