Domácí spotřebiče nové generace

19.09.2011 17:23

Bez domácích spotřebičů a elektronického vybavení se dnes neobejde žádná domácnost. Původní a ve své době převratné vynálezy, vyvinuté, aby nám usnadnily práci a zpříjemnily život, se během let staly zcela běžnou a dostupnou záležitostí. Jejich "přemnožení" začalo mít, a dosud má, neblahý vliv na přirozené prostředí naší modré planety.

Jako příklad vzpomeňme freon. Tento plyn, který se běžně užíval do aerosolových rozprašovačů, hasicích prostředků, čisticích prostředků, rozpouštědel, ale hlavně do chladírenské techniky, v našem případě do chladniček a mrazáků, kromě svých dobrých vlastností – je nehořlavý, bez zápachu, není toxický (vyjma fluorových derivátů), nereaguje s jinými látkami a je vysoce chemicky stabilní – má i jednu velmi negativní vlastnost – je schopen rozkládat ozon. Právě díky své stabilitě také prostupuje do vyšších vrstev atmosféry, kde může škodit až desítky let. Spolu s dalšími plyny má na svědomí narušení ozonové vrstvy. Jeho užití je od konce minulého století omezováno, v některých případech je dokonce úplně zakázáno.

Neskutečně rychlý technický a technologický vývoj naši chladničku tohoto freonu zbavil, ale spolu se svými domácími příbuznými stále zůstává nenasytným jedlíkem energie. V rámci řešení vedoucích k ozdravění, ale i uchování životního prostředí a šetření energetickými zdroji, se proto přistoupilo k legislativním opatřením, která se týkají domácích elektrospotřebičů a elektrotechnického vybavení.

 

ECO-DESIGN

Kromě mnoha souvisejících opatření vedoucích k úsporám energie zmíněných i v této publikaci, přijaly Evropská rada a Evropský parlament návrh Evropské komise na opatření týkající se požadavků na energetickou účinnost všech energetických spotřebičů v obytném sektoru i v průmyslu, shrnutých pod názvem eco-design. Rámec požadavků na eco-design stanovuje směrnice 2005/32/ES ze dne 6. července 2005. Směrnice nezavádí přímo závazné požadavky pro konkrétní výrobky, ale definuje podmínky a kritéria pro určování vlastností výrobků uváděných na trh (tedy v tuzemsku vyrobených i do země dovážených), které se týkají vlivu na životní prostředí. Jmenovitě jde například o spotřeby elektrické energie a emise skleníkových plynů. Cílem snah je tyto dopady v maximální míře snížit, a to během jejich celého životního cyklu. Právní předpisy v sobě zahrnují právě i aspekt životního cyklu z hlediska uvažování a hodnocení komplexního přístupu ohledně celé problematiky, neboť výkonnost, účinnost a spotřeba energie je výrobku dána už při prvotním návrhu. Výrobek samotný přináší další dopady na životní prostředí z hlediska spotřeby energií, vypouštění nebezpečných látek do ovzduší atd., tedy kroků, které provázejí jeho výrobu i distribuci. Uvedená směrnice zahrnuje i informační kampaň, například ve formě “štítkování” – tedy povinnosti výrobce a prodejce opatřit spotřebiče energetickým štítkem. Tato povinnost bere v potaz dvě roviny. Jednak tlačí výrobce, aby nabízeli takové výrobky, které požadavky eco-designu splňují, a zároveň vede k informovanosti uživatelů o skutečné spotřebě energie, tedy k ovlivnění jejich rozhodování při nákupu spotřebičů. Jsme to právě my, koneční spotřebitelé, kteří svým zodpovědným chováním můžeme značnou měrou přispět k regeneraci životního prostředí.

V rámci uvedené směrnice a dalších zaváděcích opatření byly stanoveny i prioritní skupiny výrobků. Jde zejména o výrobky pro ohřev vody, topení, ventilační a klimatizační systémy, elektromotory, osvětlení, domácí spotřebiče, pracovní zařízení v bydlení i službách, o spotřebitelskou elektroniku. U všech těchto výrobků je výrobce nebo dovozce zodpovědný za zajištění, že každý výrobek splňuje příslušná prováděcí opatření a že má prohlášení o shodě a o technickém zařízení. Výrobce je povinen informovat spotřebitele o vlastnostech svých výrobků a o opatřeních při ochraně životního prostředí, stejně jako o možnosti minimalizovat dopady na životní prostředí jeho užíváním.

Dne 20. listopadu 2009 bylo vydáno přepracované znění původní rámcové směrnice eco-design, které je tímto nyní nahrazeno směrnicí 2009/125/EC. Ta k původnímu výčtu výrobků energetických spotřebičů a výrobků přidává další výrobky související s energiemi nepřímo, jako jsou okna (respektive dvojité zasklení), vodovodní armatury (kohoutky, sprchy apod.), či jiné, které přímo definuje jako: „veškeré zboží, které má během užití vliv na spotřebu energie“. Takže v současnosti jsou to ty výrobky, které přímo pro svou funkci energie potřebují, ale navíc i veškeré domácí spotřebiče, které používají vodu, a kde snižováním spotřeby vody dochází i ke snižování energie potřebné na její ohřev.

Tato nová směrnice vešla v platnost v členských zemích EU dne 20. listopadu 2010. Evropská komise zatím nezpracovala (tato informace je platná v době zpracování podkladů pro tuto publikaci) přesný seznam výrobků pro tuto novou směrnici a konečné znění má být teprve veřejně publikováno ve Věstníku Evropské unie, může však zahrnovat i potravinářské výrobky, stavební výrobky, izolace, oblečení a mnoho dalších.

Na úspory energie v domácnostech se také zcela nově zaměřuje program Partnerství Zelená úsporám. Jejím smyslem je dát spotřebitelům jasnou informaci, které elektrické spotřebiče splňují požadavky nejvyšší energetické úspornosti. Výrobky budou označeny zeleným logem TOP Kategorie – Energeticky úsporný výrobek. Do kampaně se zapojila celá řada výrobců a dovozců domácích elektrospotřebičů.

Chladnička s objemem 371 litrů nabízí nejvyšší úroveň technologie "6. smysl" a antibakteriální filtr, díky čemuž zůstanou potraviny mnohem déle čerstvé. Energetická třída A++ umožňuje snížit spotřebu energie až o 30% ve srovnání se spotřebiči A+ a až o 45 % ve srovnání s modely třídy A. Nerezové i bílé provedení chladničky v designu Carisma jsou skvělým doplňkem kuchyně.

(WHIRLPOOL CR)

 

Energetické úspory v domácnosti a inteligentní spotřebiče

Šetřit energiemi v domácnostech lze už pouhým zodpovědným přístupem, tedy neplýtváním. Což nutně neznamená, že bychom se museli v pohodlí nějak výrazně omezovat. Ale přiznejme si, že k onomu plýtvání často dochází díky "zlozvykům" členů domácnosti. Vždyť není nutné svítit v místnosti, kde zrovna nepobýváme, mít celý den zapnutou televizi jako "zvukovou kulisu", čistit si zuby při po celou dobu proudící vodě, "naložit se do vany" a stále dopouštět horkou vodu, postávat u otevřené lednice a přemýšlet co sezobnout, či ji nechat zdobit rampouchy a námrazami. Jde sice jen o drobné úspory v jednotlivé rodině, ale při počtu domácností pak může být úspora znatelná.

Vraťme se však ke spotřebičům. Uvádí se, že největší podíl na účtu za elektřinu má vytápění a ohřev vody (pokud jsou v domácnosti užívány), v těsném závěsu je chladnička či mraznička, následuje elektrický sporák. O něco méně spotřebuje pračka, televizor, dále osvětlení a ostatní domácí spotřebiče. Dnešní trh nabízí celou škálu úsporných spotřebičů, jimž pak vévodí "inteligentní" spotřebiče. Nové technologie je vybavily mikročipy, které mají velký podíl na snižování spotřeby energie, neboť zajišťují optimální režim pro daný úkol. Některé studie ukázaly, že pokud bychom všichni vybavili naše domácnosti takovými spotřebiči, mohla by být celková spotřeba elektrické energie až téměř o polovinu nižší.

Pro informovanost zákazníka jsou domácí spotřebiče opatřeny energetickým štítkem. Energetický štítek elektrospotřebičů obsahuje základní údaje o účinnosti spotřebiče, jeho spotřebě energie a hlučnosti. Je označen třídami od A do F. Třídu A mají spotřebiče s nejnižší spotřebou elektrické energie, spotřebiče s nejvyšší spotřebou mají přirozeně třídu F. Běžně mívají domácí spotřebiče maximálně třídu C, některé spotřebiče třídu D. Spotřebiče horší třídy se na trh ani nesmí dodávat. Energetickou třídou jsou povinně značeny chladničky a mrazničky (i kombinace), automatické pračky a sušičky prádla (i kombinace), myčky nádobí, elektrické trouby a elektrické ohřívače, případně další.

 

Chladničky a mrazničky

Nejúspornější chladničky jsou kategorie A+ nebo A++. Na energetickém štítku se uvádí jejich energetická účinnost, spotřeba a objem. Objem zde ve vazbě s účinností hraje roli, neboť velké lednice mají i větší spotřebu, takže důležitým údajem je energetická účinnost. Spotřeba elektrické energie úsporných chladniček třídy A se pohybuje kolem 1,0 kWh denně. Ještě úspornější chladničky ušetří klidně dalších až 25 % (třída A+), případně až 45 % (třída A++). Inteligentní chladničky ohlídají teplotní změny uvnitř a v případě potřeby obnoví ideální teplotu až pětkrát rychleji než "obyčejná" chladnička. V mrazících boxech dochází k rychlému zamrazení vložených potravin.

Moderní chladničky a mrazničky jsou vybaveny opět fuzzy logikou (například "6. smyslem") a zabudovanými teplotními senzory, které neustále sledují teplotní změny. Každá změna je doručena do kontrolního centra, které rozezná, zda je potřeba spustit kompresor k udržení optimální teploty. Pokud se změní teplota během otevírání dvířek nebo vložení většího množství potravin, je pracovní teplota obnovena mnohem rychleji než u chladničky bez této funkce. K ochraně potravin před bakteriemi a pachy můžeme využít speciální filtr. Tímto filtrem prochází veškerý vzduch v chladničce.

Dokonalé a rovnoměrné proudění vzduchu v chladničce a mrazničce zajišťuje funkce No Frost. Zároveň zaručuje hygienické uskladnění potravin, zabezpečuje jejich ideální vlhkost, potraviny mají ideální teplotu v celém prostoru chladničky. A hlavní výhoda funkce No Frost? Mraznička se už nemusí odmrazovat. Nejmodernější modely chladniček jsou vybaveny čtyřmi LED diodami, které zaručují rovnoměrné osvětlení celého vnitřního prostoru chladničky.

Pokud ukládáme potraviny do mrazničky se "6. smyslem", v případě potřeby se automaticky zapne rychlomrazení. Po zmrazení se funkce vypne. Díky kontrole teploty jsou potraviny uchovávány v ideálních podmínkách. Zároveň tím dochází k nemalé úspoře energie.

Ve výbavě tzv. "americké" chladničky můžeme nalézt například LCD displej pro pohodlné nastavování funkcí nebo vnitřní bar, který dávkuje chlazenou vodu, ledové kostky nebo ledovou tříšť. Všechny chladničky mají ve výbavě velkou zásuvku na zeleninu. Specialitou jsou zásuvky na lahůdky. Poskytují ochranu vybraným potravinám. Naprostou novinkou jsou ethylen absorbující balíčky, které uchovají ovoce déle čerstvé.

Některé typy chladniček mají zabudovaný prázdninový program. Při nepřítomnosti uživatele je zaručena optimální teplota a úspora elektrické energie. Obsluhu usnadňují různé zvukové signály, které uživatele po kratší či delší době upozorní, že zůstaly otevřené dveře. Speciálně konstruované dveřní závěsy se zase postarají o to, aby se špatně dovřené dveře automaticky zavřely. Úsporu času, ale i peněz umožňují zóny, ve kterých je zkombinována optimální vlhkost s optimální teplotou – okolo 0 °C. Podobnými vymoženostmi se mohou chlubit i mrazničky.

Skříňová mraznička v energetické třídě A+ je vybavena technologií No Frost, která nejen šetří energie, ale také vás navždy zbaví zdlouhavého odmrazování. Technologie "6. smysl" dohlédne na rychlé zmrazení potravin a zaručí uložení potravin v optimálních podmínkách. Vnitřní uspořádání mrazničky je díky speciálním zásuvkám přehledné a praktické.

(WHIRLPOOL CR)

 

Pračky a sušičky

U pračky a sušičky uvádí energetický štítek spotřebu energie na standardní cyklus praní (60 °C, bavlna bez předpírky). Energetická třída A spotřebuje při náplni 5 kg zhruba 0,95 kWh. Výrobci dosahují úspor zlepšeným vyhodnocováním vstupních parametrů praní a optimalizací pracovních postupů. Pračky mají většinou kapacitu 5 až 7 kg prádla, ale v nabídce jsou i modely na 11 kg. Výhodou je větší buben, kde prací prostředky a voda pronikají snáze k vláknu, čímž se stává praní účinnější. Větší prostor také zamezuje mačkavosti prádla a snižuje se množství pracích cyklů.

Pračky vybavené technologií 6. smysl přesně stanoví parametry, které jsou zapotřebí k dosažení co nejlepšího výsledku. Nastaví ideální otáčky, teplotu vody a čas podle množství a druhu vloženého prádla, zvolí optimální spotřebu vody, elektrické energie a dobu praní. Tímto postupem lze dosáhnout až 30% úspory vody a energie a dokonce snížit čas praní až o polovinu. Pračky některých výrobců jsou dokonce vybaveny váhou pro řízení celé činnosti. Ta prádlo zváží a program vyhodnotí, kolik pracího prášku je třeba nadávkovat k dosažení nejefektivnějšího výsledku.

Technologie praní s použitím páry vyčistí jemná vlákna, aniž by hrozilo jejich poškození. Pára během cyklu navíc působí i při nízkých teplotách antibakteriálně, což ocení zejména alergici. Páru lze využít také v případě, kdy oblečení není třeba vyprat, ale jen osvěžit. Také můžeme využít vlastnoti páry k účinnému odstranění skvrn. Pára uvolní strukturu vláken a prací prostředek do nich snáze proniká. V sušičkách lze využít i funkci provzdušnění, kterou můžeme uplatnit při odstranění nežádoucích pachů, jako je cigaretový kouř, výpary z jídla apod. Dále můžeme využít funkci sušení k žehlení, kdy nám ideální zbytková vlhkost v prádle usnadní žehlení bez nutnosti prádlo zvlhčovat.

Některé typy praček mají spotřebu energie označenou A-30%. To znamená, že spotřeba energie je nižší o 30 %, jde vlastně o produkty třídy A+++. Na 1 kg prádla se dostáváme ke spotřebě jen 0,13 kWh energie. Vybrané modely praček dokáží snížit spotřebu energie až o 30 % a zkrátit dobu praní až o 60 %.

Eco systémy hlídají, aby nedocházelo během napouštění vody do pračky ke zbytečné ztrátě pracích prostředků. Prášek zůstává během praní po celou dobu v bubnu a je tedy plně využit. Tím se chrání životní prostředí a také naše kapsa, protože ušetříme za nákup pracích prostředků. Namáčení prádla ze čtyř stran najednou umožňuje rychlé zkropení. Důkladné namočení pak urychlí dobu praní. Výhodné jsou pračky vybavené programy, kdy můžeme při třiceti stupních prát různé druhy tkanin společně. Nízká teplota praní ušetří mnoho elektrické energie a času bez ztráty kvality praní.

Některé typy praček jsou vybaveny ždímáním až na 1800 otáček za minutu. Senzorová kontrola a postupný rozběh motoru zajišťují šetrné zacházení s prádlem. Tím dosáhneme úspory času během sušení a při následném sušení v sušičce spotřebujeme méně energie. Velice tichý průběh praní a dlouhou životnost zaručuje profesionální pohon s frekvenčním měničem. Přesná množstevní automatika podle savosti prádla určuje parametry hospodárného praní i při menším množství prádla. Krátké programy se přizpůsobí časovým nárokům a tak uspoří čas a spotřebu vody.

Sušičky s funkcí "6. smysl", podobně jako automatické pračky, se samy přizpůsobí co nejlepšímu sušení při optimální spotřebě energie. Velice opatrně zachází i s nejjemnějšími tkaninami. Bez ohledu na druh vlákna se uzpůsobí i v délce sušení. 

Při nákupu sušičky se budete rozhodovat mezi dvěma konstrukčními typy. Kondenzační sušičky zachycují zkondenzovanou vodu do sběrné nádoby nebo vodu přímo odčerpávají do odpadu, aniž by se zvyšovala vlhkost v koupelně. Sušičky s diagonálním prouděním vzduchu ale zvyšují efektivitu sušení. Vzduch uvnitř se pohybuje po diagonální dráze, takže působí na oblečení déle. Prádlo se lépe suší a také se snižuje riziko zaplétání prádla i jeho mačkání. Žehlení je méně náročné a méně zdlouhavé, takže ušetříme opět nejen energii, ale i čas. Předvolba startu a indikace času nám umožňuje předvolbu programu dokonce až na 24 hodin dopředu. Displej ukáže, jak dlouho bude daný program trvat. Tím nám umožní lépe plánovat čas sušení. Prostřednictvím senzorů, které rozpoznají vodivost a zbytkovou vlhkost prádla, se vypočítá délka sušení. Výsledkem je úspora času. Přesné sušení zároveň zaručuje pečlivou a šetrnou ochranu prádla.

 

Myčky

Myčky nádobí třídy A mají spotřebu na jeden cyklus 0,98 kWh a do 10 l vody. Senzory inteligentní myčky dokážou odhadnout množství vloženého nádobí a jeho druh, tomu přizpůsobí spotřebu vody a energie, tedy tolik, kolik je skutečně zapotřebí. Šetří také tím, že například dokážou vyhodnotit znečištění vody a zda může být tato voda použita znovu. Myčky s inteligencí obsahují senzory, které identifikují množství nečistot, přizpůsobí se podmínkám a některým zvykům. Proces mytí je opět neustále monitorován. Řídící jednotka sleduje znečištění vody, tvorbu pěny, upravuje množství opláchnutí, dobu mytí i teplotu vody.

U myček WHIRLPOOL je například dosaženo absolutní čistoty díky třem senzorovým programům. Funkce "6. Smysl" MAX (Senzor+) zaujímá teplotní rozpětí od 40 do 70 °C. Po deseti vteřinách vysílá signál k řídícímu centru, které díky získaným údajům přizpůsobí intenzitu a dobu mytí a teplotu vody. Na běžně znečistěné nádobí se používá při teplotách 40 až 50 °C program „6. smysl“ LIGHT, pro silně zašpiněné nádobí pak program "6. smysl" INTENSIVE. Zde teplota dosahuje 60 až 70 °C. Zároveň myčka ušetří energii, vodu a spotřebuje mnohem méně času. Opět můžeme využít účinků páry, a to s programem "6. smysl" AQUASTEAM. Právě párou lze dosáhnout nejvyššího možného účinku mytí. Snadno odstraňuje zaschlé zbytky a bakterie, je přitom šetrná ke křehkému nádobí. Při mytí zároveň dezinfikuje a zkracuje mycí cyklus. Funkce MULTI-TABLET zajišťuje elektronické nastavení prostředku, který použijeme při mytí. LCD displej přehledně ukazuje, která část mycího procesu právě probíhá, jaký je nastaven program, v jaké mycí fázi se nachází (předmytí, mytí, sušení) a za jak dlouho program skončí. Také jsou zde kontrolky soli, leštidla i prostředku proti usazování vodního kamene.

Myčky nádobí z řady Green Generation nejsou jen vysoce účinné, ale i ekologické. Technika střídavého mytí výrazně snižuje spotřebu vody. Ostřikovací ramena jsou střídavě zásobena vodou. Nejpřesnější měření nečistot ve vodě zaručuje autosensor. Při mytí změří skutečné znečištění vody, podle vyhodnoceného výsledku určí teplotu a množství vody a nastaví optimální délku programu.

Kvalitní a technicky vyspělé myčky nabízejí programy pro mytí nádobí jen v jednom koši. To lze využít v případě menší domácnosti, kde by naplnění prostoru myčky trvalo neúnosně dlouho. Menší množství nádobí se tak dá umýt, aniž by bylo třeba využít programů pro plnou myčku.

Některé spotřebiče mají známku energetické hodnoty AAA. Co to znamená? A-spotřeba energie, A-účinnost mytí, A-účinnost sušení. Tím jsou zaručeny nízké hodnoty spotřeby a provozních nákladů a zaručena ochrana životního prostředí.

Elegantními liniemi překvapí myčka řady Carisma, která se může pyšnit také vysokou účinností mytí a ekologickým chováním. To je dáno využitím funkce Power Clean, které umožňuje díky 32 vysokotlakým tryskám umístěným v dolním koši dokonalé umytí zašpiněných hrnců bez předmývání. Tím nejen šetří spotřebu vody, ale také zvyšuje kapacitu denní náplně v myčce až o 30 %.

(WHIRLPOOL CR)

 

Varné desky a trouby

Inteligentní vařiče a trouby jsou dnes schopné efektivně řídit a regulovat celý proces vaření. K úsporám energie dochází díky zkrácené době přípravy jídla. Navíc za nás v podstatě chutně uvaří bez rizika, že něco spálíme nebo rozvaříme. Pro úspory času a energie jsou vhodné elektrické indukční varné desky s vysokým výkonem. Při vaření na indukční plotně musíme používat nádobí s feromagnetickým dnem. Zda má nádobí dno z takového materiálu, zjistíme zcela jednoduše – použijeme magnet, který na tomto dnu drží, pokud je z feromagnetického materiálu. Pod plotnou je umístěna měděná cívka, která průchodem proudu indukuje elektromagnetické pole. Všechno teplo přechází kontaktní plochou pouze do hrnce. Využívá se optimální energie a vaření je rychlé.

Při vaření se povrch desky nezahřívá, je jen mírně teplý a po dokončení vaření se rychle ochlazuje. Zbytky potravy se nepřipalují na desku a nehrozí nebezpečí popálení. Pokud odstraníme nádobu z povrchu indukční desky, varné pole přestane samo hřát. Pro rychlé dosažení bodu varu slouží funkce, které zvyšují výkonnost indukční varné desky a tím ještě zvyšují úsporu času.

U plynových varných desek je kromě úspory energie a času důležitá zejména bezpečnost. Mezi spolehlivé bezpečnostní prvky patří bezpečnostní ventily. To jsou tepelné pojistky hořáků, které zabrání úniku plynu při náhodném zhasnutí. K tomu může dojít průvanem, přetečením kapalin nebo přerušením dodávky plynu. Pro rovnoměrnější rozšiřování tepla je u některých modelů nahrazován velký hořák vysokovýkonným čtyřkorunkovým hořákem. Ten je vhodný pro vaření s pánví WOK.

Pro pečicí trouby je důležitá optimální cirkulace horkého vzduchu. Některé typy trub mají vnitřek potažený kvalitním smaltem, který díky svým vlastnostem – hladkému povrchu a nepropustnosti, odráží teplo doprostřed trouby. Díky tomu klesá spotřeba energie a výsledky pečení jsou výborné. Tato technologie také zabraňuje ulpívání a zapékání mastnoty na stěnách trouby. Vnitřek trouby lze čistit zvlhčením povrchu. Stačí navolit příslušnou funkci a nalít do nádoby půl litru vody. Zvlhčení prostředí při ohřevu na 50 °C zaručí, že nečistoty změknou. Pak je stačí otřít měkkým hadříkem.

Účinné dveře mají funkci energetickou a bezpečnostní. Dvířka, opatřená izolací, zvyšují výkon trouby a zároveň spotřebovávají méně energie. Konstrukční provedení dvířek kvalitních výrobků zaručí, že při kontaktu s povrchem dvířek či průhledového skla nedojde k popálení ruky či těla.

Moderní a hlavně zdravý způsob vaření nabízejí parní trouby. Tímto způsobem vaření zůstává zachována přirozená barva surovin, potraviny si uchovávají velké množství vitamínů a minerálních látek. Nepřenášejí se chutě ani vůně mezi jednotlivými připravovanými pokrmy. Celý prostor trouby se také mnohem lépe čistí a udržuje. Elektronická regulace teploty zaručuje stálou teplotu.

Z hlediska úspory energie hrají prim také tzv. mikrovlnné nebo spíše multifunkční trouby. Po vložení pokrmu do trouby senzory zjistí jeho počáteční teplotu, vlhkost, citlivost na mikrovlny, zda je pokrm zmrazený, zchlazený nebo čerstvý. Poté nastaví optimální způsob přípravy pokrmu. Na displeji se objeví předpokládaná doba přípravy. Ta se však může mírně měnit, neboť senzory neustále kontrolují postup přípravy a vyhodnocují stav pokrmu. Špičkové mikrovlnné trouby umožňují vaření v páře, pečení pomocí horkého vzduchu či zapékání s unikátní funkcí Crisp. Rychlejší a kvalitnější vaření představuje systém distribuce mikrovln 3D. Je to patentovaný systém, který zaručuje rovnoměrné šíření mikrovln uvnitř trouby. Mikrovlny efektivněji pronikají do jídla, protože jsou vysílány ze tří bodů. Mikrovlnka nabízí také funkce rozmrazování, kdy vyhodnocením stavu vložené potraviny mikroprocesor nastaví nejvhodnější postup ohřevu při rozmrazování. Důležitým bezpečnostním prvkem mikrovlnné trouby je dětská pojistka a bezpečnostní vypnutí trouby, když pracuje určitý čas bez zásahu uživatele. Samozřejmostí je přerušení práce při otevření dvířek.

Indukční varná deska má o 25 % vyšší energetickou účinnost než sklokeramická varná deska a o 50 % vyšší energetickou účinnost než pevná elektrická varná deska. Posuvné ovládání indukční desky EHD68210P umožňuje rychleji přímo nastavit požadovaný stupeň ohřevu. Díky čtyřem varným zónám označených křížky můžete použít veškeré tvary a typy hrnců a pánví.

(ELECTROLUX)

 

Odsavače par

Výrazným moderním prvkem kuchyně jsou odsavače par, které umožňují vyhodnotit hladinu výkonu odsávacího ventilátoru a tím optimalizovat spotřebu energie. Odsavače par, které jsou vybaveny umělou inteligencí, samy rozpoznají, kdy mají začít odsávat. Elektronický panel nastaví a zároveň průběžně přizpůsobuje výkon odsávání nečistot a páry ve vzduchu. Některé typy odsavačů par můžeme využít k větrání, i když nevaříme. Nečistoty, jako například kouř, zachytí senzory a automaticky nastaví výkon odsávání pro nejlepší kvalitu vzduchu.

Odsávač par je nejen nezbytným funkčním, ale často i estetickým prvkem každé moderní kuchyně.

(WHIRLPOOL CR)

 

Co říci závěrem?

Chytrých a úsporných domácích spotřebičů neustále přibývá. Zdánlivě vysoká pořizovací cena se nám nevrátí ihned, ale jistě se investice vyplatí i díky „inteligentním smyslům“, kterými jsou vybaveny. Na závěr ještě ekologická poznámka – při koupi nového elektrického spotřebiče platíme ze zákona recyklační poplatek, který v sobě zahrnuje právo na vrácení starého spotřebiče u stejného prodejce, který je povinen zajistit jeho bezpečnou likvidaci. Tak toho využívejte. Staré spotřebiče proto předejte k ekologické likvidaci prodejci nebo jej odvezte sami na autorizované recyklační místo.

 

Fuzzy logika:  "6. smysl"

Řada domácích spotřebičů je dnes vybavována špičkovou technologií řízení pracovních procesů na základě průběžného vyhodnocování senzory sledovaných klíčových parametrů. Pomocí fuzzy logiky řídící procesor vyhodnocuje situaci a upravuje pracovní cyklus tak, aby dosahoval optimalizovaných výkonů. Výsledkem korekcí a dolaďování podle aktuálního stavu úkolu jsou kratší pracovní časy, úspory energie a případně i vody. Instalované programové vybavení je možné u vybraných modelů upgradovat, tedy nahrát novější a dokonalejší verze programu, které zlepší účinnost spotřebiče. Autodiagnostika umožňuje průběžně kontrolovat stav klíčových parametrů spotřebiče. Počítač vyhodnotí nejen chyby obsluhy při ovládání a navrhne řešení, ale v případě poruchy nahlásí kódem daný problém nebo nabídne servisnímu technikovi diagnostické nástroje.

Mikroprocesorovými obvody s fuzzy logikou jsou vybavovány zejména spotřebiče vyšší střední a top třídy produktů celé řady výrobců. Spotřebiče a řídící procesy označují svými obchodními značkami – například společnost WHIRLPOOL CR úspěšně prosazuje tyto systémy pod pojmem "6. smysl". "Šestým smyslem" jsou vybaveny například pračky, myčky a mikrovlnné trouby.

 

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

WHIRLPOOL CR, s.r.o.: www.whirlpool.cz

ELECTROLUX DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE CZ, s.r.o.: www.electrolux.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět