Dřevostavba jako pasivní dům

04.12.2011 20:00

V posledních letech se ve stavebnictví začínají postupně prosazovat staronové stavební materiály a postupy. Zejména se jedná o materiály jednoduše dosažitelné z obnovitelných zdrojů. Proto se u novostaveb častěji setkáváme se surovinami v podobě dřeva a cihel z nepálené hlíny. Jako izolační materiály se uplatňují například sláma, ovčí rouno, konopí, celulóza nebo další přírodní izolanty.

Pokud byste sledovali odborné diskuze, není tato záležitost pouze trendem či módním výstřelkem. Uvedené materiály mají řadu výhod – jejich opracování je jednodušší, čímž se doba výstavby podstatně zkracuje, mají výborné tepelněizolační vlastnosti a jsou recyklovatelné. V neposlední řadě tyto materiály zaručují zdravé ekologické bydlení a zbytečně nezatěžují životní prostředí.

Spor příznivců různých stavebních technologií bude asi pokračovat do nekonečna. Faktem však zůstává, že zdánlivě jednoduché konstrukce a přírodní materiály dokáží úspěšně konkurovat tradiční zděné stavbě. Právo na život bez omezení si dřevostavby vydobyly nejen experimentálními objekty, ale také běžnými rodinnými domy, které splňují nejpřísnější požadavky technických norem.

 

Pasivní domy

V současné době, kdy společnost s nelibostí hledí na neekonomické plýtvání neobnovitelnými zdroji a hledá nové cesty k efektivnímu dosažení energetických úspor, se každý z nás, kdo plánuje výstavbu domu pro bydlení, může zamyslet nad budoucími náklady na provoz domu. Je známo, že náklady na vytápění a ohřev teplé užitkové vody jsou největší položkou na účtech za energie.

Bydlení v tzv. pasivním domě nabízí "až desetkrát nižší spotřebu energie na vytápění oproti stávající zástavbě" (zdroj: Centrum pasivního domu, Brno).

Název pasivní dům vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově. Jsou to vnější zisky ze slunečního záření, procházejícího okny, a zisky vnitřní – teplo vyzařované lidmi a spotřebiči. Zmenšení energetické náročnosti pasivních domů by nebylo možné bez mimořádně kvalitního zateplení a důmyslného větracího systému se zpětným ziskem tepla, tzv. rekuperační jednotky. Tento důmyslný systém zajišťuje stále čerstvý vzduch v domě bez tepelných ztrát – odpadní vzduch předává teplo čerstvému vzduchu vháněnému do domu.

Pasivní domy jsou budovy zajišťující příjemné vnitřní prostředí v létě i v zimě bez použití klasického otopného systému s vysokým komfortem bydlení a extrémně nízkými náklady na vytápění.

 

Dřevostavba

Definice dřevostavby je poměrně široká a možná by bylo těžké tento termín přesně definovat. Avšak jednoduše řečeno – za dřevostavbu lze považovat takovou stavbu, jejíž nosná konstrukce je tvořena dřevěnými prvky. Aby bylo u dřevostavby dosaženo minimálních tepelných ztrát, uplatňuje se tzv. sendvičové uspořádání opláštění stavby. Jde o technologii, kdy plášť budovy je tvořen několika vrstvami z různých materiálů, jako například venkovní opláštění, izolace, dřevěná vrstva, izolace, dřevěná vrstva, vnitřní omítky. Jednotlivé vrstvy mohou být postaveny jak z klasických materiálů (cihla, beton, sádrokarton, skelná nebo minerální vata), tak i z alternativních (dřevo, hliněné omítky, sláma atd.). Proto již samotný projekt je snad nejdůležitějším bodem v celém procesu. Rozhodující je volba správného projektanta, který na základě zkušeností a znalostí navrhne vhodné materiály a technologie pro daný projekt v souladu s okolními podmínkami – existuje pochopitelně rozdíl mezi domy navrhovanými pro bydlení na jižní Moravě a v Krkonoších. Dále je zapotřebí dbát správného uspořádání jednotlivých prvků, aby se předešlo srážení vlhkosti uvnitř stavby a tvorbě plísní.

Provádění stavby musí být činěno s maximální pečlivostí a profesionálním přístupem – je nutné dodržet projektantem předepsané technologické postupy do samého detailu. Porušení stanovených pravidel ve většině případů znamená znehodnocení celého projektu. A během následného užívání stavby posléze nastávají velké problémy spojené s vysokými finančními náklady na nápravu vzniklých škod.

 

Dřevostavba jako pasivní dům

Jako efektivní řešení z hlediska rychlosti výstavby, ekologických aspektů, vysokého standardu bydlení, tepelného komfortu v zimě i v létě a extrémně nízkých provozních nákladů se nabízí postavení dřevostavby jako pasivního domu. Pořízení stavby tohoto typu vychází cenově téměř stejně jako postavení "klasického" domu. Avšak ve srovnání nákladů na spotřebu energií je jasným vítězem pasivní dům. Pokud je pasivní dům vybaven dalšími technologiemi, které snižují spotřebu provozních energií, jako jsou například solární kolektory, fotovoltaické články, kvalitní regulace, zdroje na biomasu, samozřejmostí je větrací jednotka s rekuperací tepla, tak jeho měrná spotřeba energií může být nižší než 15 kWh/(m2a). Jen pro informaci – stávající zástavba se pohybuje zhruba na hodnotě měrné spotřeby energií okolo 150 kWh/(m2a).

Praxe v Rakousku nebo Německu ukázala, a dokazují to i první realizace u nás, že lze pasivní dřevostavby stavět nejrůznějšími způsoby – od high-tech řešení s použitím nejnovějších poznatků vědy, přes alternativní ekologické materiály až po cenově kompromisní varianty. Závisí to jen na našem postoji, dobré vůli a schopnosti vidět do budoucnosti, kde nejjednodušším způsobem, jak se vyvarovat vyčerpání přírodních zdrojů, je snížit jejich spotřebu. A navíc je ještě možné bydlet velmi kvalitně.

Pasivní a nízkoenergetické domy vyžadují speciální úpravu základové desky s vysokou tepelněizolační schopností. Výstavba domu může být úspěšná pouze při zachování technologické kázně a pečlivé práci.

 

Foto: (c) VALA DŘEVOSTAVBY

www.valadrevostavby.cz

 

 

 

Zpět