Elektrické podlahové vytápění (2) - Topné rohože, kabely a fólie

18.12.2011 00:38

Topné rohože a kabely

Dalším řešením je instalace elektrických topných rohoží nebo kabelů do vrstvy betonu nebo anhydritu. Toto konstrukční řešení je velmi vhodné jako vytápění pod dlažbu, protože teplo topného systému ohřívá také betonovou nebo anhydritovou desku, do které je systém zalitý. Kontaktní spojení keramické dlažby a podkladové desky je zárukou bezproblémového přenosu tepla do povrchové vrstvy. Předpokladem účinného fungování je provedení tepelné izolace pod nosnou podkladovou deskou, aby teplo neunikalo do podloží nebo do nižších konstrukcí, například stropů v nižších patrech nebo do sklepa. Izolovat je třeba také boční stěny. Pořizovací cena topných rohoží nebo kabelů pro zalití do vrstvy se pohybuje v cenovém rozmezí mezi 300 až 1000 Kč/m2. Do ceny se promítá konstrukční provedení kabelu nebo rohože (jednožilový, dvoužilový systém, s opletením, bez opletení).

Topné kabely a topné rohože jsou z hlediska funkčnosti a provozu stejné, topná rohož je vlastně topný kabel fixovaný na nosné tkanině. Liší se od sebe pouze způsobem instalace. Rohož se snadněji a rychleji instaluje na větší pravidelné plochy a nabízí rovnoměrnější rozložení výkonu na ploše, ale hůře se s ní manipuluje při pokládce na složitějším půdorysu. Kabel lze lépe pokládat na nepravidelných plochách.

Topný kabel připravený k pokládce.

FENIX GROUP

Topná rohož není nic jiného než ve smyčkách kladený topný kabel fixovaný na podkladní mřížce (vpravo).

FENIX GROUP

 

Konstrukční skladba se zalitím topného kabelu či rohože do podkladu však nemusí být vždy bez problémů při ohřevu podlahy s dřevěnou nebo laminátovou podlahovou krytinou! Při pokládce těchto laminátových nebo dřevěných plovoucích podlah se instaluje na podkladovou betonovou nebo anhydritovou desku tenká vrstva kročejové izolace. Tato izolace, představovaná 1 až 3 mm silnou pěnovou vrstvou, utlumí většinou nejen hluk, ale výrazně zhorší přenos tepla z podkladové desky do podlahové krytiny. Proto je vždy třeba instalovat takovou kročejovou izolační vrstvu, která je výrobcem předurčena do konstrukce s podlahovým vytápěním! Ta svým složením a strukturou přenos tepla umožní. Nelze se spokojit s tvrzením prodavače v hobby marketu, že izolace určitě vhodná je. Vyžadujte certifikát výrobce, případně pokud svěřujete instalaci podlah odborné firmě, vyžadujte zápis o použitých materiálech a zárukách funkčnosti. Stále se totiž objevují reklamace topných systémů, přičemž téměř vždy končí reklamace na prokázané špatné konstrukční skladbě podlahy (například právě s použitím nevhodné kročejové izolace). Pokud je použit systém pokládky s lepením jednotlivých lamel, je tím znehodnocena celá podlahová krytina, což představuje často velmi výrazné investice. Ponechat špatně funkční systém se nevyplatí, protože i přes vysokou spotřebu energie se interiér nevytopí a veškeré teplo se pouze bez užitku akumuluje v podkladu. Velmi vysoké provozní náklady toho jsou důkazem.

Elektrické topné rohože a elektrické topné kabely jsou nabízeny nejen na míru prostřednictvím specializovaných firem, ale je možné tyto systémy zakoupit v soupravách i v běžných hobby marketech. Skladba nabízených stavebnic pokrývá nejběžnější požadavky každodenního života, přičemž instalaci vytápěcího systému zvládne i zdárný a šikovný kutil nebo řemeslník s oprávněním k instalaci elektrických zařízení.

 

Topné fólie

Třetím řešením podlahového vytápění je použití topných fólií. Ty jsou určeny výhradně pro aplikaci suchým procesem. Nedochází totiž k jejich zalití do podkladové desky. Topná fólie se pokládá na tenkou vrstvu kročejové izolace, která leží na betonové nebo anhydritové desce. Bezprostředně na topnou fólii se pokládá laminátová nebo dřevěná plovoucí podlaha. Teplo z fólie se předává přímo do podlahy a z ní do místnosti. Systém je nenáročný na pokládku, vykazuje úspornější provoz a rychlejší náběh do provozních teplot. Pořizovací cena se pohybuje většinou kolem 750 Kč/m2. Topná fólie, vzhledem připomínající silnější fotografický film, je však nepoužitelná pod keramickou dlažbu, protože by na ní nedrželo žádné lepidlo.

Topné fólie lze aplikovat u dodatečných instalací nebo rekonstrukcí, kde bude podlahovou krytinou koberec nebo PVC, a kde instalace topných rohoží nebo kabelů přímo do potěru není možná z nejrůznějších důvodů. Fólie je ideální i v tomto případě – instalace je suchý a rychlý proces, fólie je velmi tenká a hřeje v celé ploše. Topné fólie ale nelze standardně položit přímo pod koberec nebo PVC, protože tento topný prvek pracuje se síťovým napětím 230 V. Krytiny z PVC a koberce jsou však měkké a topné fólii neposkytují dostatečnou ochranu při poškození, navíc by mohlo docházet ke shrnování nebo zvlnění koberce či PVC vlivem posunu hladkých vrstev v podlahové skladbě, ať již jen pohybem bydlících osob, nebo při manipulaci s těžšími předměty – například křeslem, sedací soupravou nebo stolky.

Proto se využívá speciální podlahové podložky na bázi lisované celulózy. Desky mají vysokou objemovou hmotnost (kolem 800 kg/m3), takže jsou velmi tvrdé, vykazují pevnost v ohybu > 40 kg/cm2 a dobrou tepelnou vodivost (tepelný odpor R=0,07 m2K.W-1). Tyto desky kombinované s topnými fóliemi jsou jako systém suché montáže určeny právě pro rekonstrukce a dodatečné instalace podlahového vytápění pod koberce nebo PVC.

Pokládka topné fólie ECOFILM a příprava ke kontrole zapojení

( FENIX GROUP )

 

Díky své dobré tepelné vodivosti mohou být podlahové podložky (například HEAT-PAK firmy FENIX GROUP) umístěny mezi topnou fólii a koberec či PVC, aniž by nějak negativně ovlivnily předávání tepla do místnosti. Samotné desky jsou prodávány v balení ve dvou tloušťkách – 3 a 4 mm – které se pokládají na sebe. Desky jsou z výroby opatřeny vrstvou lepidla, takže po složení vznikne tuhá konstrukce o tloušťce 7 mm, která topné fólii poskytne potřebnou ochranu před poškozením. Přitom je tak tvrdá a pevná, že je možné přímo na ni pokládat koberce a PVC. 

Instalace je jednoduchá. Na stávající podlahu položíme tepelnou izolaci (zde CLIMAPOR 3 mm). Tato vrstva není povinná a její použití je závislé na typu podkladu, lze ji však doporučit. Zabraňuje nežádoucím únikům tepla z topné fólie do podkladu a chrání fólii před poškozením nerovnostmi podkladu. Na ni se klade topná fólie (zde ECOFILM) o maximálním výkonu 80 W/m2. Pro přívodní vodiče se vyříznou v izolaci drážky. Topnou fólii zakryje PE fólie o tloušťce 0,25 mm.

Slouží jako izolace a současně chrání topnou fólii před vlhkostí. Následují dvě vrstvy podlahových desek (zde HEAT-PAK). Tenčí spodní řadu 3mm desek překryje horní řada 4mm desek, která se na spodní vrstvu lepí. Horní řada musí být posunuta, aby překrývala spáry spodní řady a naopak – tím je zabráněno případnému prokreslení spár na koberci nebo PVC. Současně je celá plocha spojena do jednoho celku. Sondu termostatu, která bude regulovat teplotu podlahy, umístíme do drážky vyřezané v deskách HEAT-PAK. Celé konstrukce (CLIMAPOR, ECOFILM, PE fólie, HEAT-PAK) je přitom pouze 10 mm silná. Koberec nebo PVC je možné k deskám standardně přilepit, nebo jen volně položit.

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

FENIX GROUP: www.fenixgroup.cz , www.ecofilm.cz 

 

 

 
Zpět