Elektrické topné systémy pro venkovní použití

18.12.2010 02:01

V zimním období nastávají problémy s odstraňováním sněhu a ledu ze střech. Tento problém je každoročně příčinou vážných úrazů, často se smrtelnými následky, kdy na procházející chodce spadne sněhová lavina ze střechy nebo uvolněná ledová krusta či rampouch. K hromadění sněhu a ledu dochází také v okapových žlabech a svodech.

Stává se tak zejména buď díky nekvalitním izolacím střešních konstrukcí, kdy teplo unikající z domu napomáhá tání na střeše, nebo v období teplejších zimních dnů, kdy venkovní teplota vystoupí nad bod mrazu a kdy slunce ohřívá povrch tak, že sníh a led začnou tát. S večerním poklesem teplot tající sníh a led zamrzne. Ledové krusty pak změnou rozměrů deformují žlaby a svody, způsobují jejich poškození, díky čemuž voda začne stékat po fasádě a dalších stavebních konstrukcích. Působení vody a mrazu má za následek nevratné poškození fasád a dalších prvků na zdech domů. Při zamrznutí svodů na plochých střechách nemůže odtékat voda, takže se hromadí na střeše, čímž výrazně roste riziko poškození izolačního souvrství.

V zimním období ke spokojenosti obyvatel moderního domu přispívají elektrické topné systémy pro venkovní použití, které se například postarají o to, aby nezamrzaly žlaby a svody, případně zabrání vzniku námrazy na přístupových cestách.

Foto (C) HAAS FERTIGBAU

 

Těmto problémům může zabránit instalace elektrických topných kabelů s ochranným opletením do rizikových míst, zejména do okapových žlabů a svodů. Na odstranění ledu ve žlabech není třeba příliš energie. Doporučuje se kabel s výkonem 20 W/m, takže při vedení ve dvou větvích se využije ohřevu 40 W/m. Kabely jsou do žlabů snadno instalovány pomocí speciálních nosných plastových příchytek.

Součástí instalace je speciální termostat s teplotním čidlem a senzorem indikace sněhu a ledu. Tento termostat zapíná topný kabel jen tehdy, když panují podmínky pro vytváření ledu. Nasazením těchto čidel tak klesá spotřeba energie skutečně na nezbytně nutné minimum. Zkušenosti ukazují, že náklady na pořízení a provoz tohoto zařízení jsou spolehlivě nižší než investice potřebné na opravy a rekonstrukce střech, svodů, žlabů a fasád. Nasazením topných kabelů také prakticky odpadá riziko úrazu nebo usmrcení osob pohybujících se v blízkosti domu.

Pomocí elektrického topného systému lze řešit rovněž rozmrazování venkovních ploch – chodníků, schodišť a přístupových komunikací k domu. Podle novely zákona přechází starost o chodníky na majitele pozemku a přilehlých nemovitostí, v drtivé většině tedy na obce a města. Mnohé obce však na údržbu nemají peníze a tak raději investují do vyšších pojistek, které kryjí zvýšená rizika pojistných plateb lidem, kteří se na neudržovaných chodnících zraní. Nemorální, leč – účel světí prostředky.

Řada vlastníků pozemků a bytových domů řeší stejný problém s úklidem sněhu. Sněhovou nadílku z přístupových komunikací je stále výhodnější odstranit mechanicky – tedy lopatou, odhrnovákem nebo pomocí sněhové frézy, protože postupné odtávání sněhu ohřevem podkladu je zdlouhavé a energeticky náročné. Rozmrazování chodníků pomocí topných rohoží nebo kabelů se vyplatí až v situaci, kdy dochází ke tvorbě námrazy. Speciální termostat s čidly, hlídajícími teplotu povrchu a jeho vlhkost, spustí za nepříznivých povětrnostních podmínek topný systém, který nedovolí vznik námrazy. Při delším působení může chodníky a komunikace vyhřát až do sucha. K rozmrazování venkovních ploch se používají speciální rohože nebo kabely s ochranným opletením do vlhkého prostředí.

Ukázka návinu elektrického topného kabelu pro temperaci potrubí

Foto (C) FENIX GROUP

 

Ačkoliv se topný systém zabudovává do chodníku, může časem dojít k jeho poškození vlivem pohybu vozidel po ploše, následkem údržbových prací na chodníku, nebo v důsledku nějaké nepředvídatelné havárie. Renomovaní výrobci proto nabízejí náhradní díly a sady pro opravy, díky nimž není třeba provádět kompletně novou instalaci, ale pouze se opraví poškozené místo. Pro provozovatele takového systému nabízené řešení představuje výraznou úsporu nákladů.

Tento systém ohřevu chodníku a příjezdových komunikací lze s úspěchem využít i na komunikacích kolem rodinného domu – na chodníku, na ploše garážového stání, u vjezdu do garáže, u příjezdových vrat. Šetříme nejen peníze za sůl a posypové prostředky, ale také chráníme asfaltové a betonové povrchy cest, které agresivní soli velice rychle a nevratně poškozují. Systém ohřevu rizikových venkovních ploch je také ekologickým počinem, protože klesá množství nejrůznějších solí, které by se jinak dostaly do půdy, a zároveň příjemným gestem pro naše čtyřnohé kamarády. Jejich nechráněné tlapky totiž působením solí ze silnic a chodníků velmi trpí.

Regulátor, teplotní čidlo (vpředu) a čidlo pro led a sníh (uprostřed) pro instalaci systému ve venkovním prostředí (vlevo) a elektrický topný kabel (vpravo) pro exteriérové použití

Foto (C) FENIX GROUP

 

V nevytápěných prostorách domů, zejména ve sklepích, dílnách a jiných provozních místnostech může docházet při výrazném ochlazení k poklesu teplot až pod bod mrazu. V neočekávaných situacích tak hrozí zvýšené nebezpečí poškození vodovodního potrubí a dalších technologických rozvodů, jako jsou odpadní roury apod.

Proto lze potrubí v takových prostorách (například na chatách, chalupách, ale i v bytových domech) chránit elektrickým topným kabelem s vlastním termostatem. Topné kabely se ke kovovému potrubí lepí hliníkovou lepicí páskou přímo, na plastové potrubí se nejprve navine hliníková fólie a teprve poté se na ni kabel přilepí. Hliníková fólie lépe roznáší teplo po plastovém povrchu. Aby byla účinnost ohřevu potrubí co největší, je třeba po instalaci kabelu vyřešit ještě dodatečnou tepelnou izolaci potrubí. K tomuto účelu slouží tepelně izolační návleky.

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

FENIX GROUP: www.fenixgroup.cz , www.ecofilm.cz 

 

 

Zpět