Elektroinstalace (5): Systémová elektrická instalace KNX/EIB

01.12.2011 00:59

 

Zajisté lze nalézt řadu dalších dílčích funkcí nebo systémů používaných v rodinných domech nebo bytech. Každou z těchto funkcí lze řídit nezávisle na ostatních funkcích, tedy klasickým způsobem, anebo ji bude možné začlenit do instalace systémové. Čím vyšší počet takovýchto dílčích funkcí a systémů bude požadováno pro splnění nároků uživatele, tím vhodnější bude použití systémových instalací. V této společné instalaci se každá měřená veličina může používat pro řízení i několika funkcí. Všechny funkce mohou být jednoduše ovládány společnými ovládacími přístroji. Navíc se mnohé z těchto funkcí budou vzájemně podporovat, takže dochází k výrazným úsporám energie.

Pořizovací náklady na systémovou instalaci zpravidla nepřekročí cenu dosud používaných lokálních řídicích systémů, jednoho pro vytápění, druhého pro chladicí okruhy, třetího pro provoz žaluzií, čtvrtého pro řízení osvětlení atd. Čím vyšší požadavky budou na úroveň komfortu, tím bude relativní cena nižší. Takže jediný systém bude řídit tyto i další funkce, ovládat scény, centrální funkce a vykonávat celou řadu dalších úkolů. Čím více funkcí systém obsáhne, tím rychleji bude klesat relativní cena. Takže náklady na společné řízení systémem KNX/EIB mohou být i nižší, než celkové pořizovací náklady na dílčí řídicí systémy topení, chlazení, ventilace, provozu žaluzií, navíc při výrazně zvýšeném komfortu. Systém dovolí i nasazení pro další, jiným způsobem obtížněji uskutečnitelné funkce, jako je zobrazování provozního stavu vybraných spotřebičů na libovolném místě, libovolný způsob ovládání, možnost protokolování funkcí (tiskem, počítačem). Protože se jedná o systém stavebnicový, může být pořizován postupně, zpočátku bude řídit jen vybrané funkce. Později může být vybavován pro plnění dalších úkolů.

Pod pojmem systémová instalace KNX/EIB rozumíme soubor programovatelných, "inteligentních" přístrojů, vzájemně spolu komunikujících předem stanoveným způsobem (po sběrnici) tak, aby s minimálním počtem prvků bylo zabezpečeno maximální množství funkcí potřebných pro komplexní provoz budovy. Instalace není určena pro řízení technologických procesů. Jedná se ale o řízení všech funkcí v jediném, společném systému. Obrovskou výhodou evropského systému s instalační sběrnicí, systému KNX/EIB, je jeho plná decentralizace. Ke své činnosti nepotřebuje žádnou řídicí jednotku, každý přístroj má ve své elektronické části uloženu jen tu část programu, která plně postačuje pro plnění všech jemu svěřených úkolů. Jaké funkce umí řídit systémová instalace KNX/EIB? Patrně bychom těžko hledali funkci využívanou v provozu bytových i nebytových objektů, kterou by systém nedokázal řídit. Výčet těchto funkcí ale není tím rozhodujícím faktorem, prokazujícím výhodnost systémové instalace. Tím je především možnost vytváření vzájemných vazeb mezi jednotlivými funkcemi, takže ve výsledku dochází k mnohdy až nečekaně vysokým úsporám provozních nákladů. Navíc lze celý systém zcela jednoduše ovládat při velmi vysokém komfortu.

 

(Autor: Ing. Josef Kunc)

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

ABB, s.r.o.: www.abb-epj.cz 

 

 

Zpět