Elektronika v interiéru (1): Ovládání žaluzií, vytápění, klimatizace a ventilace

01.02.2012 02:21

 

Návrh elektrické instalace, její údržba a provozní režim je základem spokojeného bydlení. Od elektroinstalace, která doslova vlévá životadárnou energii našemu domu, očekáváme snadné ovládání, hospodárný provoz a bezpečnost. O naší spokojenosti rozhoduje celá spousta maličkostí i důležitých požadavků, pochopení všech souvislostí je proto důležité.

Minimální počty svítidel v jednotlivých místnostech jsou dány požadavky norem, avšak v praxi se často montuje jejich i výraznější počet. Ovládací přístroje (nejčastěji spínače) budou namontovány ve svislých instalačních zónách ve výšce kolem 1,2 m od hotové podlahy. Je vhodné zkontrolovat si, zda všechny ovládací prvky jsou v celém objektu namontovány ve stejných výškách. V některých místnostech (obývací pokoje, ložnice) je vhodné použití nejen spínaných, ale také stmívaných svítidel. V těchto místnostech budeme nejčastěji vyžadovat ruční ovládání a navíc mnohdy i možností dálkového řízení provozu svítidel dálkovými ovladači radiofrekvenčními anebo pracujícími v oblasti infračerveného světla. V těchto prostorách také nejčastěji požadujeme možnost vytváření různých scén – kombinací provozních stavů několika svítidel, ale také žaluzií a dalších elektrických předmětů pro různé příležitosti.

Snímač pohybu pro automatický provoz osvětlení 

 

Na chodbách, schodištích, ve sklepních, ale také půdních prostorách a v místnostech určených pouze k občasnému krátkodobému pobytu je vhodné svěřit ovládání osvětlení automaticky, v závislosti na pohybu osob fungujícím snímačům. Po ukončení pohybu tyto přístroje zajistí samočinné vypnutí osvětlení. A pokud je v místnosti postačující přirozené osvětlení, nezapíná osvětlení umělé a brání tedy zbytečné spotřebě energie.

Obdobné řízení je výhodné pro osvětlení před vstupním prostorem k objektu, ovšem další venkovní osvětlení, například v prostoru zahradního grilu, by již mělo být ovládáno ručně podle potřeby, případně jako součást světelných scén. Spínače a snímače pohybu umístěné ve venkovním prostředí musí vyhovovat pro stupeň krytí nejméně IP 44.

 

Komfortní ovládání žaluzií

Praktická možnost zaclonit okna podle okamžité potřeby získává stále větší oblibu. Důvodem je především možnost částečného zastínění přímého slunečního světla, ale u některých typů i součást zabezpečení objektu před neoprávněným vniknutím. Nezanedbatelným je také energetický přínos při použití venkovních lamelových žaluzií.

Obecně se používá vnitřních vodorovných nebo svislých žaluzií, meziokenních i venkovních žaluzií, ale i rolet, markýz a podobných zařízení. Vyšší komfort jejich provozu může zajistit pouze elektrický pohon. Ten dovoluje nejjednodušší ovládání ruční, klasickými dvoutlačítkovými ovladači, ale také komfortní, s dálkovým ovládáním, podle předem stanoveného časového programu, nebo podle údajů různých snímačů. Vyšší komfort vyžaduje použití elektronických žaluziových ovladačů, zpravidla montovaných do vícenásobných rámečků, společně s dalšími elektroinstalačními přístroji.

Stavebnicová koncepce umožňuje využití ovládacích prvků různých designů s ručním, dálkovým nebo programovým řízením provozu. Lze využít údajů snímačů větru, deště nebo teploty pro ochranu určitých typů venkovních žaluzií, markýz nebo rolet před poškozením nežádoucími vlivy povětrnosti. Tytéž prostředky se mohou využívat i pro elektromotorické ovládání střešních oken, vrat, bran, dveří apod. Kromě individuálního řízení jednotlivých žaluzií dovolují elektronické přístroje i jejich ovládání centrální.

Nejméně náročný uživatel bytu vybaveného elektricky ovládanými žaluziemi či jinými zařízeními stínicí techniky se spokojí s tím nejjednodušším řízením – ručním spínáním žaluziovými elektromechanickými spínači. Rozhodnete-li se však pro vybavení objektu takovouto poměrně nákladnou technikou, přivítáte zajisté i určitý stupeň pohodlí při jejich ovládání. Vždyť i praktické zkušenosti mnohých dodavatelských firem hovoří ve prospěch vyššího komfortu. Nejdříve bývají dodány žaluzie s kompletním ručním ovládáním. Po určité době jsou doplněny elektromotorické pohony, ale jen s místním ručním spínáním. A ve třetím kroku bývá požadován vyšší komfort, s možností vytváření centrálních funkcí, se závislostí na venkovní osvětlenosti, na čase apod. Každá takováto změna ovšem představuje dodatečné práce s nutnými zásahy do stavební konstrukce a tedy i značné přídavné náklady.

Pro komfortní řízení žaluzií jsou potřebné různé typy elektronických ovladačů s možností dálkového spínání, pro časově programovatelné režimy denní, týdenní či roční. S výhodou se zde používá i programového řízení systémovou instalací, které umožňuje nastavení lamel žaluzií pro využití sluneční energie pro přitápění v zimním období. Při spolupráci s režimem chlazení naopak je sluneční teplo odráženo do venkovního prostoru. Tato spolupráce přinese uživateli nejméně 14% přídavnou úsporu energie na vytápění nebo chlazení.

 

Vytápění, klimatizace, ventilace

Nejvýznamnější část spotřeby energií v provozu budov činí spotřeba pro účely vytápění, případně chlazení. Proto i zdánlivě malé snížení spotřeby se může projevit výraznou úsporou vynaložených provozních prostředků. Abychom však mohli šetřit, musíme nejdříve vynaložit určitý objem prostředků do měření a regulace, tedy do použití regulačních obvodů vybavených termostaty. Určitého snížení spotřeby se dosáhne využitím jednoho termostatu pro celý objekt. Skutečně významných úspor docílíme teprve při nastavování potřebných hodnot teplot v jednotlivých místnostech nezávisle na sobě podle individuálních programů, sestavených podle způsobu jejich využívání. Každá místnost (anebo skupina místností využívaných obdobným způsobem) je vybavena termostatem ovládajícím hlavice topných těles v daném prostoru. Zvýšení pořizovacích nákladů na tento způsob regulace, s ohledem na neustále rostoucí ceny energií, se zpravidla uhradí z úspor provozních nákladů za poměrně krátkou dobu.

Pro dosažení co nejnižší energetické náročnosti je výhodným uchýlit se k regulaci teploty v jednotlivých místnostech anebo ve skupinách místností v závislosti na způsobu a době jejich využívání. Neustálé ruční přestavování mnohdy používaných termostatických ventilů je nepraktické a ve skutečnosti jen málokdy uskutečňované. Proto přichází v úvahu to nejdůslednější řešení, nezávislé na lidském faktoru. Tím může být plně automatizované řízení, s využitím systémové techniky, nejčastěji KNX/EIB. Tak například klimatizační systémy firmy Mitsubishi nabízí možnost přímého propojení jejich řídicí jednotky se sběrnicí KNX/EIB, takže lze zabezpečit dokonalou spolupráci této řídicí jednotky s optimální dodávkou tepla (chladu) pro každou místnost.

Řízení ventilace je stále významnější funkcí v moderně a úsporně řešených objektech a bývá součástí komplexního klimatizačního systému. Ventilací se udržuje také vzdušná vlhkost v objektu na takové úrovni, aby se zabránilo růstu plísní v poměrně dokonale uzavřeném prostoru vybaveného dokonale utěsněnými okny a dveřmi.

 


(Autor: Ing. Josef Kunc)

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

ABB, s.r.o.: www.abb-epj.cz 

 

 

Zpět