Elektronika v interiéru (2): Zabezpečení objektu, ochrana před požárem a přepětím

01.10.2012 02:29

 

Základním způsobem zabezpečení je využití různých typů snímačů zapojených v obvodu specializované ústředny. Samostatnou částí anebo součástí zabezpečení jsou různé vstupní systémy, využívající magnetických karet, čipů nebo číselných kombinací.

 

Elektronické zabezpečení objektu

Pro účely elektronického zabezpečení je k dispozici poměrně široký sortiment prostředků pro vybavení budovy různými prvky, jako jsou snímače pohybu, snímače pro indikaci otevření oken, dveří, vrat, snímače rozbití oken a podobně. Signály z těchto snímačů zpracovává ústředna zabezpečení. Tato ústředna je schopna telefonicky se spojit s předvolenými osobami nebo hlídací službou. Nutný rozsah zabezpečení je vhodné prodiskutovat s pojišťovnou, v závislosti na rozsahu pojištění. Při plném zabezpečení objektu se neobejdeme bez certifikované ústředny elektronického zabezpečovacího systému. Je výhodné, když je vybavena rozhraním pro komunikaci po sběrnici KNX/EIB. Některé ze snímačů potom mohou sloužit nejen pro účely zabezpečení, ale i pro jiné funkce, jako pro dálkové ovládání a kontrolu stavu vybraných funkcí. Například při narušení zabezpečeného objektu v noční době lze návazně zablokovat vybrané vnitřní osvětlení v zapnutém stavu, venkovní osvětlení ve vypnutém stavu, žaluzie budou zablokovány v plně svinutém stavu. Pracovník ochranné služby potom může klidně zkontrolovat, zda skutečně došlo k narušení objektu. Anebo při odchodu z domu a aktivaci zabezpečení se uvede dům do požadovaného stavu: vypne se osvětlení, žaluzie zaujmou předem stanovenou polohu, některé zásuvkové obvody budou vypnuty, vytápění nebo klimatizace bude uvedena do úsporného režimu. Může být také aktivován program pro nepřítomnost.

 

Požární signalizace

Mnohdy postačí necertifikované požární poplachové systémy vytvořené z vhodných elektrických a elektronických prvků, které mohou zaregistrovat počátek požáru a podat o tom hlášení. Rychlou reakcí lze zabránit mnohdy i vysokým škodám. Pro tyto účely obvykle postačí vhodný snímač kouře s vazbou na relé ovládající výstražný obvod (akustická a optická signalizace, případně ve spojení s hlášením hasičům, s telefonickým hlášením apod.). Snímače kouře se montují na strop. Příslušnými snímači je vhodné vybavit především místnosti s potenciálně vysokým nebezpečím vzniku požáru (kuchyně, koupelny, domácí dílny, místnosti pro domácí práce nebo garáže).

 

Ochrana před přepětím

Objekt je potřebné chránit před účinky atmosférických přepětí montáží hromosvodů. Některé firmy se zabývají intenzivními nabídkami tzv. aktivních hromosvodů pocházejících z Francie. Ovšem prozatím jejich použití nebylo zahrnuto do noremních podkladů v žádné jiné zemi, než právě ve Francii, protože dosud nebyly zcela spolehlivě prokázány proklamované účinky. Proto také většina dodavatelských firem nabízí klasické hromosvodové systémy, vycházející ve své podstatě z práce našeho vynálezce Prokopa Diviše.

Ovšem neméně důležitou je také ochrana proti přepětím vznikajícím ze spínacích procesů. Při sepnutí každé zátěže vznikají přepěťové pulzy, jejichž velikost je závislá na impedanci spínané zátěže a také na velikosti spínacího špičkového proudu. Takovéto špičky jsou obzvláště velké při spínání induktivní zátěže (motory, transformátory). Po vedeních vnější elektrorozvodné sítě se tyto špičky mohou šířit i na velké vzdálenosti. Značná část domácích přístrojů a spotřebičů je vybavena citlivými elektronickými zařízeními, která ale neodolávají vysokým přepětím. Neznamená to sice, že by každá příchozí přepěťová špička musela okamžitě způsobit poruchu některého z elektronických obvodů, ale lze tvrdit, že zanechá svou stopu byť jen nepatrným zhoršením některého z parametrů tohoto obvodu. Takovýmto postupným zhoršováním parametrů nakonec dojde k poruše přístroje. Při dnešní technologii výroby polovodičových prvků lze tvrdit, že nebýt těchto přepětí, životnost zařízení jimi osazených by byla v řádech desítek, ne-li stovek let. Ovšem všudypřítomné přepěťové špičky se zasluhují o to, aby tato doba byla výrazně zkrácena. Pro omezení vlivu těchto přepětí je proto zcela nezbytné využití svodičů přepětí, o kterých již byla zmínka v části Elektrické rozvody. Podmínkou pro skutečně dobrou funkci svodičů přepětí je kvalitní uzemnění a uvedení vodivých předmětů na potenciál země pospojováním.

Kvalitní přepěťové ochrany jsou také nezbytné při použití systémových instalací. Přístroje pro tuto instalaci jsou vybaveny mikropočítači, které jsou rovněž citlivé na přepěťové špičky.

 


(Autor: Ing. Josef Kunc)

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

ABB, s.r.o.: www.abb-epj.cz 

 

 

Zpět