Elektronika v interiéru (3): Design domovních přístrojů, funkce a systémy

01.10.2012 02:33

 

Ze široké tržní nabídky různých výtvarných řešení krytů domovních elektroinstalačních přístrojů, včetně výběru různých barev, lze zvolit řešení plně vyhovující pro jakýkoliv interiér. Při výběru se vyplatí poradit se s bytovým architektem. Přitom je vždy lepší, máte-li již konkrétní představu o definitivním uspořádání interiérů, včetně jejich vybavení. Důležité je dodržet pokud možno shodný design přístrojů pro danou místnost, tedy montáž krytů přístrojů shodných barev a navazujícího tvarového řešení u všech domovních přístrojů.

 

Výběr designu domovních přístrojů

I v případě, že otopný systém, žaluzie a ostatní elektrické instalace nedodává jediná firma, je vhodné požadovat umístění všech regulačních a spínacích přístrojů do společných vícenásobných rámečků, ve shodném designu. Někdy se stává, že dodavatel některého z lokálních systémů vám s ledovým klidem oznámí, že jeho systém může správně pracovat jen s ovládacími přístroji dodanými jeho firmou. Takovéto prohlášení bývá zásadně nepravdivé. Vždyť každý výrobce elektricky ovládaných žaluzií, otopné či klimatizační soustavy nabízí kromě využití ovládacích prvků z vlastní produkce i možnost použití ekvivalentního ovládání libovolného jiného výrobce. A to právě v návaznosti na možnost výběru jednotného tvarového řešení všech domovních elektroinstalačních přístrojů. Pokud potencionální dodavatel na takovém názoru trvá, bylo by vhodné obrátit se na jinou dodavatelskou firmu. Jinak by se mohlo stát, že vy si sice prosadíte použití prvků ve vámi vybraném designu, ale dodavatel bude chtít prokázat, že právě on měl pravdu.

Příklad designu domovního spínače (ABB)

 

V klasickém ani v moderním interiéru zajisté nevyhoví kterýkoliv z designů dostupných na trhu, ale zpravidla je estetičtějším a vhodnějším vybrat některou z možných vícenásobných kombinací. Právě vy rozhodnete o použití přístrojů v jednotlivých rámečcích, anebo sestavy více přístrojů ve společných rámečcích.

Volba přístrojů není pouhým výběrem designu, ale i určité úrovně kvality. Každý přístroj je vyráběn podle shodných technických norem, vyjadřujících pouhé technické minimum, které musí splňovat každý výrobek. Na trhu ale figurují přístroje těmto normám právě vyhovující, ale i přístroje s parametry značně převyšujícími noremní požadavky. Kvalitativní rozdíly z jejich značení nepoznáte. Zde je nutné poradit se s odborníky.

Design domovních spínačů i zásuvek napomáhá dotvářet celkový dojem z interiéru. Nepostačuje jejich jen zcela náhodný výběr bez návaznosti na další bytové vybavení. Spoluprací s bytovým architektem je možné dosáhnout maximální vyváženosti mezi těmito přístroji a dalším vnitřním nebo i venkovním vybavením. Naopak nevhodná volba výtvarného řešení domovních přístrojů může výrazně znehodnotit estetické vnímání celku.

Znamená to, že ve společně ohraničených prostorách je potřebné volit pokud možno všechny spínače i zásuvky ve shodném designu. V různých místnostech ale může být design různý, ve vazbě na výtvarné začlenění do konkrétního prostoru. Kromě toho je nezbytné ukládat co nejvíce přístrojů soustředěně do jednoho místa, vždy do společných vícenásobných rámečků. Je zcela nevhodné, když jsou spínače osvětlení instalovány odděleně od prostorových termostatů, žaluziových spínačů a dalších prvků, mnohdy navíc v odlišných tvarech i barvách krytů. Když se již uchýlíme k použití například dvou různých designů ve společném prostoru, jeden by měl být pro všechny typy spínačů, zatímco zásuvky silové i sdělovací mohou být v designu druhém, pokud možno tvarově blízkém designu prvému, rozhodně však se zcela stejnými barvami krytů. To lze realizovat jen tam, kde skupiny zásuvek a spínačů jsou odděleny dostatečnou vzdáleností.

 

 

Další dílčí funkce a systémy

Elektroinstalace v domě a sdílení dat lze využít pro další systémy, které zvyšují komfort obývání domu. Řadíme mezi ně například:

  • IP sítě a kamery – systém kabelového rozvodu pro počítače, s možností napojení web kamer. Jakmile tuto síť máme vybudovánu, je vhodné propojit ji prostřednictvím vhodného komunikačního rozhraní se sběrnicí systémové instalace a poté PC vybavit vhodným vizualizačním programem. Společně pak mohou být zobrazovány a ovládány všechny požadované funkce jak ze systémové instalace KNX/EIB, tak i z případných jiných systémů a současně i záběry z kamer.
  • Ovládání oken, vrat, markýz apod. Nejen žaluzie a rolety, ale jakékoli další součásti stavby, které se ovládají motorovými pohony, je možné zcela jednoduše začlenit do systémové instalace KNX/EIB.
  • Vstupní systémy mohou být součástí elektronického zabezpečení budovy anebo mohou být součástí IP sítě a se systémovou instalací budou komunikovat v potřebném rozsahu přes systémové rozhraní.
  • Indikace úniku vody – jak do klasické, tak i do systémové instalace lze zcela jednoduše začlenit snímače vlhkosti umístěné pod pračkou, myčkou nádobí apod. Dojde-li k úniku, systém zabezpečí uzavření přívodu vody a zabrání tak možným následným škodám. V systémové instalaci se zobrazí výstražné hlášení na vizualizačním prostředku anebo o této události může být odeslána zpráva předem určenému adresátovi.
  • Ovládání audio a video zařízení. V klasické instalaci je možné využít pouze samostatné systémy pro ovládání těchto zařízení, v instalaci systémové lze zahrnout ovládání těchto prostředků do systému společné sběrnice.
  • Bazénové technologie a řízení provozu sauny. Společná vizualizace a ovládání některých funkcí po sběrnici systémové instalace napomůže komfortnějšímu řízení takovýchto nadstandardních součástí vybavení obytných budov.
  • Zalévání zahrad je často používanou funkcí systémové instalace komfortně vybavených rodinných domů. Ve vazbě na měření aktuálních údajů na venkovní teplotu, sluneční svit a případně i vlhkost půdy je řízena zálivka.
  • Vyhřívání okapových žlabů a chodníků. Rodinné domy vybavené systémovou instalací mají běžně k dispozici údaje různých snímačů o stavu povětrnosti. Měřená data o dešti, venkovní teplotě, rychlosti větru, slunečním svitu apod. jsou potřebná pro řízení provozu markýz, rolet, žaluzií, střešních oken, ale také pro mnohé další účely. Tatáž data je možné využít i pro další účely, jakými bude rozmrazování okapových žlabů nebo vyhřívání chodníků při namrzajícím dešti nebo při sněžení.

 

 


(Autor: Ing. Josef Kunc)

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

ABB, s.r.o.: www.abb-epj.cz 

 

 

Zpět