Energetická náročnost staveb (3)

15.09.2011 11:20

APLIKACE POZNATKŮ V PRAXI

V souladu s požadavky legislativy by mělo být snahou každého majitele nemovitosti maximálně zefektivnit provoz domu snížením spotřeby energií, což by v konečném důsledku mělo přinést i úsporu finančních prostředků, respektive zvýšenou návratnost investic, vložených do lepšího nadstandardu. U novostavby hraje zcela klíčovou roli volba stavební technologie a vybraného základního materiálu, způsob zateplení a kompletní provedení obvodového pláště budovy. U staršího domu, kde již toto nelze primárně zajistit, pak rozhoduje zejména provedení dodatečného zateplení, které zajistí minimalizaci energetických ztrát tepelnými mosty nebo nedokonalostí konstrukce a špatných tepelněizolačních vlastností materiálu.

Majitele či investora plánované novostavby čekají poměrně známé náklady, které lze velice snadno u vhodných dodavatelů stavebního materiálu namodelovat. V případě rekonstrukce a dodatečného zateplení může nastat problém – ve chvíli, kdy se ruka dotkne konstrukce, může dojít k celé řadě nemilých překvapení, která budou skryta pod omítkou. Teprve otevření objektu stavebním činnostem odhalí roky skrývané chyby výstavby, technologické problémy, ošizený materiál apod. S tím se však u starších staveb musí určitě počítat a v rozpočtu by měl zůstat určitý obnos na krytí neočekávaných výdajů.

Při výběru kategorie domu je však třeba zvážit veškerá pro a proti – je totiž důležité optimalizovat náklady, spojené s investicemi do technologií v závislosti na úsporách. Zatímco náklady na zaplacení energií klesají exponenciálně s lepší technologií, obráceně exponenciálně rostou náklady na pořízení této technologie a její údržbu. Ideální investici je tedy vhodné hledat někde kolem pomyslného průsečíku těchto hodnot.

 

Graf porovnání nákladů na výstavbu a technologie s výdaji na vytápění. Od určité výše investic na zlepšení parametrů domu a jeho provoz jsou výdaje neefektivní s ohledem k nabízeným úsporám.

(WIENERBERGER CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL)

Tepelně izolační parametry domu ovlivňuje vysokou měrou dodržování technologické kázně. V případě výstavby klasickou technologií zdění je bezpodmínečně nutné zajistit, aby dům postupně „vydýchal“ vlhkost, kterou v sobě od svého zrodu nese ve stavebním materiálu a v použitých maltách a omítkovinách. Nejde o zanedbatelné množství vody – na stavbu čerstvě dodaný pórobeton s 20 % objemové vlhkosti pro dům se 400 m2 stěn, tedy přibližně 90 m3 hmoty, představuje cisternu vody o objemu plných 18 000 litrů! Dokonce i u cihly, která je díky výrobě pálením výrazně sušší a obsahuje asi 1 % objemové vlhkosti, je tato hodnota 900 litrů. Přidáme-li k tomu vodu, použitou na podlahy, omítky a malty, je vše jasné. Rychlé vyschnutí a nastěhování se do takového domu ve velmi krátké době bez dodržení technologickým termínů s sebou nese riziko poškození stavby, interiéru, nábytku a osobních věcí. Vlhkost také výrazně zhoršuje tepelně izolační vlastnosti objektu.

Každý zájemce o bydlení má právo rozhodnout se, ve které kategorii domu bude bydlet. Od toho se bude odvíjet jeho další postup, ať již v novostavbě, nebo v rekonstruovaném starším domě. Vyhovující energeticky standardní dům nebude vyžadovat žádné zvláštní nároky na technické provedení domu či bydlení v něm, energeticky úsporný dům už nějakou investici do technického provedení bude chtít. Nízkoenergetické domy už z kapsy investora vytáhnou příslušný obolus za pořízení kvalitního technického vybavení i za odborné práce a materiál, pasivní domy jsou pak samostatnou kapitolou, kde i bydlení v něm spíše zatím připomíná trošku bydlení budoucnosti. Z čeho lze tedy skutečně vybírat?

 

Pasivní dům

Pasivní dům díky použití nejlepších tepelně izolačních materiálů představuje v současnosti špičku v nabídce technologicky nejdokonalejších domů bez potřeby obvyklé otopné soustavy. Roční plošná měrná spotřeba tepla na vytápění nepřesahuje 20 kWh/(m2.rok). Celkové množství primární energie spojené s provozem budovy, tedy energie spotřebované pro vytápění, ohřev vody a energie pro spotřebiče, nebude překračovat hodnotu 60 kWh/(m2.rok). Za úspory energií a vysoký tepelný komfort však můžeme očekávat i určitá omezení – asi o třetinu vyšší pořizovací náklady, nutnost nuceného a kontinuálního větrání vzduchotechnikou s rekuperací, vysoké náklady na údržbu domu a servis technologie.

Konstrukce obvodového pláště mohou vycházet jak ze sendvičových konstrukcí, tak i z klasických stavebních materiálů – pro jednovrstvé obvodové stěny lze například využít cihly POROTHERM Hi Profi anebo pro vrstvené stěny broušené cihly POROTHERM Profi. Technologie zdění se v tomto případě volí na tenkou spáru o síle 1 mm nebo lepení polyuretanovou zdicí pěnou DRYFIX. Právě stěny z broušených cihel jsou ideální jako podklad i pro případné dodatečné vnější zateplení.

Stavby pasivních domů vyžadují naprosto přesné splnění všech technologických postupů a dodávek technologií a provoz domu je podřízen tomuto technickému hledisku.

Požadavek na součinitel prostupu tepla U vnější stěny v evropských zemích

(WIENERBERGER CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL)

 

Nízkoenergetický dům

Dům s relativně nízkými náklady na provoz lze vystavět z jednovrstvých stěn bez potřeby dodatečného zateplení. Roční plošná měrná spotřeba tepla na vytápění pomocí velmi účinné otopné soustavy nepřesahuje 50 kWh/(m2.rok). Pro jednovrstvé obvodové stěny lze doporučit výrobky s nadstandardními tepelněizolačními vlastnostmi – cihlové bloky EKO+, EKO+ Profi, EKO+ Profi DRYFIX a Ti Profi. Nízkoenergetický dům je rovněž limitován architektonickým řešením a požadavky na životní styl bydlících, i když zdaleka ne tak přísně jako v případě pasivního domu. Použití více druhů materiálů je nasnadě – rozšiřuje se jak nabídka, tak technické možnosti řešení stěn.

 

Energeticky úsporný dům

Tento typ domu charakterizuje převážná většina dnes realizovaných staveb v lepším standardu. Nese v sobě optimalizace stavebních postupů a technologických možností za rozumnou cenu bez výrazně vyšších pořizovacích nákladů, nabízí průměrné provozní náklady, je snadno udržovatelný a na dlouhá léta s vyhlídkou minimálních nákladů na údržbu. Pro výstavbu lze volit standardní stavební materiály, případně s vylepšenými parametry. Dům svým provozem neomezuje své uživatele a je ekonomicky a ekologicky dostupný a přijatelný.

 

Energeticky standardní dům

Objekty tohoto typu patří ke standardu běžné občanské výstavby. K výstavbě lze použít naprosto běžné stavební materiály a technologie. Pokud jsou dodržovány technologické postupy a eliminovány tepelné mosty, jistě bude dům přinášet spokojené bydlení v rozumné cenové úrovni. Nyní ušetřené náklady do pořízení lepšího vybavení se v budoucnu projeví vyššími náklady na topení.

Každý výrobce stavebních hmot, každý dodavatel stavební technologie se snaží o co nejrychlejší zavádění nových technických poznatků do praxe. Vývoji materiálů a výrobních postupů jsou věnovány nemalé prostředky personální i finanční. Nástup novinek je znát v každém směru. I to je dobrý trend pro nás, pro všechny – dostáváme příležitost žít i přes zvyšující se ceny energií za důstojných podmínek a přijatelných investic a provozních nákladů. A úspora energií se projeví i v ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů pro naše potomky.

 

TABULKA: Srovnání technologií a parametrů vybraných domů různých energetických standardů

(WIENERBERGER CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL)

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

WIENERBERGER CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL, a.s.: www.wienerberger.cz, www.porometr.cz, www.porothermDUM.cz

Zpět