FENIX GROUP: Trendem je masové užití elektrických topných systémů v energeticky úsporných domech

18.12.2011 00:30

[KOMERČNÍ PREZENTACE]

Obchodní skupina FENIX se sídlem v Jeseníku vznikla v roce 1990, v letošním roce tak oslaví 20 let od svého založení. Hlavním předmětem její činnosti je výroba a prodej elektrických topných systémů. Páteř výrobního programu skupiny tvoří podlahové a stropní topné fólie ECOFILM, topné kabely, rohože a systémy protimrazové ochrany ECOFLOOR, sálavé topné panely ECOSUN (včetně mramorových panelů MR a skleněných panelů GR pro reprezentativní místnosti) a přímotopné elektrické konvektory ECOFLEX. Sortiment doplňují výrobky pro regulaci topných systémů, akumulační kamna a elektrické ohřívače vody. V čele obchodní skupiny FENIX stojí po celou dobu existence ing. Cyril Svozil, ředitel a majitel holdingu FENIX, který nám odpověděl na otázky o přítomnosti a budoucnosti samotné společnosti i elektrického vytápění.

 

Pane řediteli, loňský rok byl celosvětově spojený s pojmem krize či recese. Jak se vývoj na trhu u nás a ve světě odrazil ve vašich výsledcích?

Za dobu naší existence jsme se stali nejen nejvýznamnějším tuzemským dodavatelem elektrických topných systémů, ale i výrazným exportérem s vývozem do 52 zemí světa. A série každoročního růstu tržeb, která se datuje od roku 2000, pokračovala i v loňském roce. Recese se však odrazila na tempu růstu – loni to bylo jen o 2 %, ale i to považujeme za úspěch. Dařilo se nám i na tuzemském trhu, kde se elektrické topné systémy velmi dobře uplatňují zejména v nízkoenergetických objektech.

 

Jaké typy elektrického podlahového vytápění nabízíte a v čem se liší?

Trendem jsou velkoplošné nízkoteplotní topné soustavy, u nás tedy topné rohože a kabely ECOFLOOR a fólie ECOFILM. Nízkoteplotní vytápění je obecně velmi pozitivní i z hlediska spotřeby energie a optimálního rozložení teploty v pobytovém prostoru, topné prvky jsou zabudovány do konstrukce a neruší vnímání prostoru. Tyto systémy (podlahové nebo stropní) ohřívají velké teplosměnné plochy na teploty jen o málo vyšší, než je teplota prostředí. Ke směně tepla dochází částečně sáláním i mikrokonvekcí, mikrokonvekce probíhá na celé ploše. Výrazným rozdílem oproti tzv. bodovým zdrojům tepla je podstatně rovnoměrnější rozložení teploty v prostoru, omezení cirkulace a vysušování vzduchu. Kabely a rohože ECOFLOOR jsou určeny převážně do konstrukcí budovaných „mokrým“ procesem – do betonů a tmelů, fólie ECOFILM pak pouze do tzv. „suchých“ konstrukcí – například plovoucích podlah a stropních sádrokartonových konstrukcí. Topná fólie ECOFILM je s tloušťkou pouhých 0,4 mm velmi tenká a na rozdíl od jiných topných systémů ji lze velmi snadno instalovat přímo pod plovoucí podlahu – bez jakýchkoliv hlubších zásahů do původní omezené konstrukční výšky podlahy. Odpověď na otázku, zda použít topné rohože nebo fólie, dá skladba podlahy a zvolená podlahová krytina – například pro dlažbu jsou vhodné rohože, pro laminátové nebo dřevěné podlahy pak fólie. Principiálně ale fungují oba tyto typy stejně. Fólie se tedy dá použít také pro stropní vytápění, u kterého lze instalovat vyšší příkon než do podlahy. U stropu není na obtíž jeho vyšší teplota (cca 45 °C), která by u podlahy byla neakceptovatelná, navíc je u něj proti podlaze k dispozici větší účinná topná plocha – na strop se totiž obvykle neumisťuje nábytek!

 

Do jakých typů objektů je elektrické podlahové vytápění vhodné?

Elektrické podlahové topení je jednoznačně vhodné pro současné novostavby s velmi nízkými tepelnými ztrátami. Výhodnost tohoto způsobu vytápění se totiž projeví právě u energeticky úsporných objektů, jež se svými parametry blíží, nebo ještě lépe řadí do kategorie NED. U těchto domů již není nejdůležitějším faktorem cena samotné energie, ale významný vliv hrají pořizovací náklady, tzv. udržovací náklady a životnost topného systému a jeho komponentů. Spotřeba energie na vytápění je zde tak malá, že například návratnost investice do tepelného čerpadla je delší, než jeho životnost – a tím se stává nejen nevýhodnou, ale i neopodstatněnou.

 

A jaké jsou trendy v oblasti elektrického vytápění na našem trhu?

Nynější vývoj na trhu ČR v oblasti elektrických topných systémů kopíruje situaci na vyspělých trzích severských a západoevropských. Zájem zákazníků tak přechází z nejlevnějších výrobků – elektrických konvektorů – na tzv. velkoplošné topné soustavy. Elektrické konvektory jsou stále častěji používány pouze jako doplňkový zdroj tepla, zajišťující potřebnou dynamiku topného systému, případně jako zdroj tepla v podružných prostorách. Elektrické topné systémy se stávají rovněž stále častěji součástí topných soustav s tepelným čerpadlem či velmi populárními krby. Jak jsem již říkal, novým a zásadním trendem je dnes již masové užití elektrických systémů v tzv. nízkoenergetických domech (NED), případně i v domech pasivních. V těchto aplikacích je elektrické vytápění, vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům, prakticky nulovým nákladům na údržbu, bezobslužnému provozu a přesné regulaci vyhodnocováno jako naprosto bezkonkurenční.

FENIX GROUP, a.s.

Slezská 2

790 01 Jeseník

 

Tel.: 584 495 234, 584 495 441

Fax: 584 495 431

e-mail: obchod@fenixgroup.cz  

 

www.fenixgroup.cz

www.ecofilm.cz 

 

 

Zpět