Financování vlastního bydlení (1): Optimalizace životních nákladů dnes a jistota v budoucnu

27.03.2013 02:32

  KOMERČNÍ PREZENTACE 

Bydlení ve vlastním domě či bytě je nejen symbolem sociální jistoty, ale snem snad každého z nás. Pro splnění svých představ a snů ale zdaleka ne všichni činí potřebné kroky. Ačkoliv domov představuje pocit bezpečí a zázemí, máme v České republice velmi nízký podíl vlastnického bydlení ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie. Situace se začíná zlepšovat, v posledních letech zájem o vlastní bydlení v rodinném domě či bytě konečně mírně stoupá.

 

Klíčem k domovu je znalost nabídky bankovních domů

V období panující ekonomické krize a s tím souvisejícími zhoršujícími se podmínkami plánovaného důchodového zabezpečení si lidé začínají uvědomovat, že ve stáří opravdu nelze očekávat vysoké příjmy od státu. Proto hledají cesty k jistotám v podobě vlastní střechy nad hlavou. Začínají si také uvědomovat, že místo bydlení za tržní nájemné je rozumnější pořídit si bydlení vlastní. Stačí si totiž jen spočítat, kolik měsíčně zaplatí za nájemné, které neustále roste, a porovnat se splátkami, které zaplatí za úhradu úvěru ze stavebního spoření nebo hypotéku.

Výše tržního nájemného je vysoká a ještě více roste s atraktivitou lokality. Čím větší město, tím vyšší tržní nájemné. Navíc stále rostou i regulované ceny nájemného. Proto se zejména pro mladé rodiny jeví výhodnější myslet na budoucnost, a peníze, které by vynaložily na úhradu nájemného, investovat raději do splátek úvěru ze stavebního spoření nebo hypotéky. Zadluží se sice na řadu let, ale budou bydlet od začátku ve vlastním a mohou zajistit i bydlení svým dětem.

Touhu splnit vlastní představu o bydlení často zhatí konstatování reality dnešních dnů v otázce tak často vyslovované – kde na to vzít? Po důkladné analýze nabídek bankovních domů, přezkoumání podmínek nabízených finančních produktů a optimalizací možností s překvapením velká většina zájemců o investiční podporu zjistí, že řešení existují i pro relativně nízkopříjmové skupiny obyvatel.

Finanční prostředky na spokojené bydlení jsou často mnohem blíže na dosah, než si mnozí myslíme

Foto (c) HAAS FERTIGBAU

 

Nechoďte s kanónem na vrabce

Oblíbené lidové rčení se hodí velmi přesně i pro zajištění finančních prostředků na vlastní bydlení. Výběrem správného finančního produktu nebo dokonce kombinací více způsobů lze optimalizovat výdaje tak, aby se sny o spokojeném bydlení daly opravdu realizovat. Je pochopitelné, že stavbu domu bude třeba řešit jinak než drobnou rekonstrukci staršího bytu. Proto se s námi vydejte zkoumat možnosti, které nám banky a specializované peněžní ústavy nabízejí.

Velmi rozšířeným problémem ve společnosti je otázka základní finanční gramotnosti. Mnozí naši spoluobčané nejenže neváhají vypůjčit si vysoko úročené peníze pro řešení svých zbytných potřeb, jako jsou dovolené, lepší auto, luxusní oblečení nebo drahé mobilní telefony, ale ještě se půjčují u specializovaných nebankovních institucí, které se neptají ani na účel, ani na schopnost splácet. Přecenění příjmových možností a neschopnost splácet pak mnohé jedince či celé rodiny vedou do životně těžko řešitelných situací, končících často i exekucí movitého majetku nebo dokonce střechy nad hlavou. Takové tragické osudy jsou pak zbytečným strašákem pro ostatní při hledání financování bydlení formou rozumného úvěrování u zodpovědných bankovních institucí.

Realizaci vlastního bydlení opravdu můžete řešit s podporou renomovaných finančních ústavů. Základem úspěšného ekonomického projektu je důkladné zhodnocení bonity, tedy schopnosti klienta splácet úvěr či půjčku. Banka si na základě informací od klienta učiní obrázek o finančním zázemí a podle výdělečných schopností svého budoucího dlužníka nabídne ideální podmínky pro čerpání finančních prostředků včetně výše čerpání úvěru a řešení splátek do budoucna, případně i s pojištěním klienta pro případ neschopnosti úvěr splácet. Poctivě předané podklady od klienta a odpovědné zhodnocení jsou základem klidného a bezstarostného průběhu čerpání i splácení poskytnutých prostředků – a to si musí uvědomit především klient banky. 

 

Při problémech komunikujte

Renomované bankovní domy finanční prostředky rády poskytnou, ale ne vždy a ne každému. Je pochopitelné, že peníze může bez potíží většinou získat pouze ten klient, který projevuje dostatečnou perspektivu splácení a prokáže dostatečné záruky pro případ nenadálých existenčních potíží. Pokud si tedy budete půjčovat s vědomím, že poskytnuté peníze řádně a včas splatíte, mějte na paměti, že musíte počítat s určitou výší splátek, které budou z rodinného rozpočtu pravidelně odčerpávány. Neměli byste zapomínat ani na „zadní vrátka“. Už předem byste měli vědět, jak si počínat a jak řešit problém, pokud se dostanete do potíží. Nemoc, problém v zaměstnání nebo rodinné starosti mohou způsobit krátkodobý či střednědobý snížený přísun finančních prostředků a tudíž neschopnost splácet.

Po dohodě s bankou nebo věřiteli je nutné dohodnout krizový plán, případně se proti takové situaci můžete pojistit u některých pojišťoven. Například životní pojištění u některých typů úvěrů bývá dokonce nutnou, nikoliv postačující, podmínkou přidělení peněz. Pečlivým zvážením vlastních finančních možností a nabídky trhu lze tedy dosáhnout optimálního výsledku, v našem konkrétním případě spokojeného, klidného a krásného bydlení zároveň.

S vybraným bankovním domem můžete také řešit konsolidaci půjček formou přeúvěrování – vaše banka může nabídnout úhradu všech stávajících půjček splácených u jiných subjektů či bank a navrhne poskytnutí jediného úvěru či půjčky ke splácení právě u ní a za vylepšených podmínek. Snížení úrokové míry a ročních nákladů na vedení účtu, snížení bankovních poplatků za vedení více účtů, případně prodloužení doby splácení mohou být řešením dočasných problémů s příjmy nebo zajímavým ekonomickým přínosem do rodinného rozpočtu v podobě nižší konečné splácené částky.

Přeúvěrování se může ukázat zajímavým krokem dokonce i u již poskytnutého úvěru hypotéčního nebo úvěru ze stavebního spoření. Proto se určitě vyplatí čas od času obejít několik bankovních domů nebo obrátit se na zkušené finanční poradce, kteří mají dobrý přehled o situaci na finančním trhu, případně mohou nabídnout i akční řešení partnerských bankovních domů, ke kterým se běžní klienti vůbec nemusí dostat.

(Petr Velfel)

Připraveno ve spolupráci s Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s.

 

Jedním z nejvýznamnějších hráčů na trhu s úvěry pro bydlení je Českomoravská stavební spořitelna, a. s. (ČMSS), která byla založena roku 1993. Zpočátku se specializovala pouze na stavební spoření a s ním související úvěry na bydlení. Postupně své produktové portfolio rozšířila o produkty, které pokrývají široké spektrum finančních služeb. Její obchodní model je postaven na osobním poradenství široké sítě externích spolupracovníků. Jejími akcionáři jsou Československá obchodní banka, a. s., a Bausparkasse Schwäbisch Hall AG. Centrála Českomoravské stavební spořitelny, a. s., má své sídlo v Praze.

Až do roku 2002 ČMSS nabízela pouze stavební spoření a úvěry na bydlení. V roce 2002 změna legislativy umožnila rozšířit nabídku o penzijní připojištění a podílové fondy. Produktová nabídka se stále rozrůstá. V současné době ČMSS kromě stavebního spoření, překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření nabízí běžný a spořící účet, rizikové životní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, hypotéky, spotřebitelské úvěry, penzijní připojištění, životní pojištění a účast na podílových fondech.

 

 

Zpět