Financování vlastního bydlení (2): Uzavřený a osvědčený systém bez rizika

27.03.2013 02:53

  KOMERČNÍ PREZENTACE 

Jedním ze základních produktů pro řešení bytových potřeb je stavební spoření. Je rozšířené v mnoha evropských zemích, ale nejvýraznější působiště nachází především v Německu a Rakousku, kde vznikalo a kde má dlouholetou tradici. U nás se začalo rozvíjet v první polovině devadesátých let a vzdor tomu, že stále patří mezi nejmladší bankovní produkty, má mezi nimi nezastupitelné místo.

 

Stavební spoření jako základní jistota

Stavební spoření je založeno na principu podílu klientů na tvorbě společných zdrojů, které lze použít na poskytování úrokově zvýhodněných úvěrů na pořízení bytu, domu, jeho rekonstrukci a obecně na řešení bytových potřeb. V souladu s požadavkem snížit podíl veřejných finančních prostředků a využívat pro účely bydlení především finanční prostředky soukromé, ať už vlastní, nebo úvěrové, poskytované finančními institucemi, se dnes stavební spořitelny výrazně podílejí na financování potřeb na bydlení. Již dnes se stavebním spořením řeší rozhodující měrou financování rekonstrukcí bytů a domů a zvýšení standardu bydlení. Další růst podílu lze přitom ještě očekávat, protože bytový fond je v ČR ve srovnání s vyspělou Evropou stále velmi zastaralý a investice bude velmi potřebovat. Stavební spoření má však velký podíl i na nové bytové výstavbě, protože přibližně 45 % dokončených bytů je financováno tímto způsobem.

Stavební spoření může posloužit i jako zdroj financí pro rekonstrukce a opravy rekreačních objektů

Foto (c) PETR VELFEL

 

Peníze jsou základem fungování domácnosti i ekonomiky celého státu

Stavební spoření zažilo ihned po schválení zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a jeho zavedení na český trh velký rozvoj především díky bohaté státní podpoře, která poskytovala zajímavé bonusy k vlastním naspořeným částkám. Tato luxusní podpora pomohla k raketovému startu obliby a rozšíření stavebního spoření, představovala však podle některých ekonomů extrémní zátěž na státní rozpočet. Postupně se proto státní podpora snižuje a omezuje. Podle jiných ekonomů je to však řešení krátkozraké, protože klienti v drtivé většině případů využívali vlastní finanční prostředky účelově na bydlení a použité prostředky byly významnou hybnou silou pro financování stavebnictví – velmi důležitého odvětví ekonomiky, které nyní neprosperuje.

Přesto však tento unikátní systém uzavřeného financování přispěl k vysoké motivovanosti našich obyvatel spořit nejen na bydlení, ale odkládat si peníze na horší časy. I díky tomu jsou české domácnosti zatíženy relativně malou zadlužeností ve srovnání s jinými evropskými zeměmi a celý bankovní sektor přitom disponuje značným objemem vkladů. Stavební spoření jako naprosto spolehlivý zdroj úročených vkladů slouží pro velkou část klientů také jako zdroj prostředků pro financování budoucích studijních potřeb dětí, nebo jako finanční rezerva pro důchodový věk. Je to tedy určitě rozumná investice do budoucna s možností změny způsobu spoření v nouzi, například v případě snížení příjmů. Ve srovnání s jedním z důchodových pilířů, z něhož nelze vystoupit, už vůbec nemluvě o nemožnosti garantovat hospodaření soukromých investičních fondů, je stavební spoření naprosto luxusním a bezstarostným způsobem zhodnocení volných finančních prostředků.

Peníze z úvěru nebo překlenovacího úvěru mohou posloužit jak pro nové bydlení, tak i pro zhodnocení nevyužitého prostoru pod střechou

Foto (c) HAAS FERTIGBAU

 

Uzavřený systém je jistý i v ekonomické krizi

Stavební spořitelny představují speciální uzavřený bankovní systém, který prostředky na úvěry poskytuje z částek na účtech spořících klientů a na základě pevně stanovených pravidel, která zaručují příliv vkladů i účelovost využitých prostředků. U stavebních spořitelen proto nehrozí riziko zneužití prostředků klientů na jiné obchodní či dokonce rizikové operace, které jsou sice možná ziskově atraktivní v případě běžných komerčních bank, ale také mimořádně ohrožující jejich vlastní existenci při rizikově likvidačních investicích.

Oddělený uzavřený systém fungování stavebních spořitelen usnadňuje kontrolu a dohled a nabízí možnost maximálního sladění nabízených produktů s potřebami klientů. Podobné uzavřené systémy představuje působení pojišťoven nebo penzijních fondů.

(Petr Velfel)

Připraveno ve spolupráci s Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s.

 

Jedním z nejvýznamnějších hráčů na trhu s úvěry pro bydlení je Českomoravská stavební spořitelna, a. s. (ČMSS), která byla založena roku 1993. Zpočátku se specializovala pouze na stavební spoření a s ním související úvěry na bydlení. Postupně své produktové portfolio rozšířila o produkty, které pokrývají široké spektrum finančních služeb. Její obchodní model je postaven na osobním poradenství široké sítě externích spolupracovníků. Jejími akcionáři jsou Československá obchodní banka, a. s., a Bausparkasse Schwäbisch Hall AG. Centrála Českomoravské stavební spořitelny, a. s., má své sídlo v Praze.

Až do roku 2002 ČMSS nabízela pouze stavební spoření a úvěry na bydlení. V roce 2002 změna legislativy umožnila rozšířit nabídku o penzijní připojištění a podílové fondy. Produktová nabídka se stále rozrůstá. V současné době ČMSS kromě stavebního spoření, překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření nabízí běžný a spořící účet, rizikové životní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, hypotéky, spotřebitelské úvěry, penzijní připojištění, životní pojištění a účast na podílových fondech.

 

 

 

Zpět