Financování vlastního bydlení (3): Peníze na dohled

27.03.2013 03:01

  KOMERČNÍ PREZENTACE 

Stavební spoření je ideálním finančním produktem pro "vizionáře" – každého, kdo myslí především na budoucnost, kdo chce použít peníze v horizontu až několika let. Chcete-li jenom spořit, není problém. Po ukončení fáze spoření a po slnění zákonných podmínek můžete svoje peníze využít bez omezení. Pokud finanční prostředky na účtu stavebního spoření ještě naspořeny nemáte a potřebujete peníze, můžete čerpat buď přidělený úvěr (splňujete-li stanovené podmínky pro čerpání), nebo překlenovací úvěr.

Prostředky z úvěru využijete na rekonstrukci interiéru

Foto (c) PETR VELFEL

 

K čemu slouží a jak funguje stavební spoření

Spoříte-li v souladu se zákonem alespoň minimálně stanovenou dobu, pak po splnění zákonných a bankou stanovených podmínek, které se u jednotlivých stavebních spořitelen poněkud liší, můžete získat přidělený úvěr ze stavebního spoření. Jestliže ještě nárok na přidělení úvěru ze stavebního spoření nemáte, a přece jen nutně peníze potřebujete, můžete zvolit rychlejší cestu k získání potřebných prostředků cestou překlenovacího úvěru, tzv. meziúvěru. Jeho výhodou je i to, že do jisté výše úvěru není třeba žádné zajištění úvěru.

Překlenovací úvěr se od přiděleného klasického úvěru ze stavebního spoření liší především v tom, že ve fázi překlenovacího úvěru máme ještě nárok na státní podporu a vložené peníze vám stavební spořitelna úročí. Pokud si půjčíte celou potřebnou částku, platíte úrok z celé půjčené sumy. U přiděleného úvěru už splácíte jistinu s úrokem přiděleného úvěru, zatímco v případě překlenovacího úvěru platíte jenom úroky z celé částky, dospořujete a čekáte na přidělení klasického úvěru ze stavebního spoření. Překlenovací úvěr je pak splacen přidělenou cílovou částkou, takže se dostáváte do fáze přiděleného úvěru.

Překlenovací úvěry tedy slouží k urychlení financování bytových potřeb do doby, než můžete získat úvěr ze stavebního spoření. Formou překlenovacích úvěrů je dnes financována převažující část bytových potřeb, typickým příkladem jsou rekonstrukce bytových jader, kuchyní a koupelen. Výhodou je, že překlenovací úvěry jsou během krátké doby splaceny poskytnutým úvěrem ze stavebního spoření.

Pokud se však rozhodnete pro přidělený nebo překlenovací úvěr, musí být tento úvěr ze zákona použit účelově. Zákon říká, že tyto finanční prostředky lze použít jenom na bytovou potřebu. Tím se rozumí pořízení, koupě, nebo modernizace bydlení. Ačkoliv je stavební spoření určeno i na financování výstavby nebo koupi domu či bytu, je většinou využíváno na menší akce, jako jsou modernizace a rekonstrukce v nákladech kolem tří set až pěti set tisíc korun.

Je také běžné, že v rodině má více členů uzavřeno smlouvy o stavebním spoření. Pak se můžete rozhodnout, že třeba na dvě z nich budete čerpat úvěr. Dnes je i stále častější, že jednotlivec má uzavřeny dvě smlouvy o stavebním spoření, jednu ve fázi spoření, druhou ve fázi čerpání úvěru, což je nejvýhodnější, aby bylo ze stavebního spoření možno získat veškeré výhody, které poskytuje. Lze tak čerpat státní podporu a výhodné úročení ke vkladům. Jakmile spořitel vstoupí do fáze přiděleného úvěru, lze čerpat i úvěr, modernizovat si bydlení a následně opět založit novou smlouvu o stavebním spoření.

V současné době jsou úrokové sazby jak přidělených úvěrů ze stavebního spoření, tak překlenovacích úvěrů stále velmi výhodné a postupy stavebních spořitelen velmi zjednodušené a pružné. Podmínky jednotlivých stavebních spořitelen se od sebe poněkud liší, proto doporučujeme provést analýzu podmínek v konkrétním čase a místě.

Dobře vybavená kuchyň přispívá k vysokému komfortu bydlení

Foto (c) Petr Velfel

 

Spotřebitelský účel na bydlení? Také řešení.

Jinou možností získání potřebných finančních prostředků na realizaci našeho záměru je spotřebitelský úvěr – buď účelový, kdy prokazujete výdajový účel, nebo neúčelový, kdy je bance jedno, nač peníze využijete. Spotřebitelský úvěr lidé využívají na nákup spotřebního zboží, elektroniky, vybavení domácnosti, v některých případech i na nákup auta nebo nemovitosti. Funguje jednoduše. V případě nebankovních společností je vyřizování velmi rychlé, v případě banky o něco zdlouhavější, nicméně bankovní úvěry bývají vzhledem k nižšímu úročení výhodnější. Úvěr se splácí dohodnutými splátkami, jejichž výše závisí na velikosti úvěru a době jeho splácení.

Spotřebitelské úvěry se u nás začaly ve velkém prosazovat zhruba od roku 1997. V srpnu 2001 byl pak přijat zákon č. 321/2001 Sb., který stanovil podmínky smluv spotřebitelských úvěrů. Dnešní nabídka nebankovních společností i bankovních domů je velice pestrá z hlediska možností jednorázového nebo postupného čerpání, z hlediska výše úroků, doby splácení a jištění úvěrů.

 

O tom, jak vypadá aktuální situace konkrétně v sektoru financování bydlení u Českomoravské stavební spořitelny, a.s. se můžete přesvědčit například zde .

(Petr Velfel)

Připraveno ve spolupráci s Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s.

 

Jedním z nejvýznamnějších hráčů na trhu s úvěry pro bydlení je Českomoravská stavební spořitelna, a. s. (ČMSS), která byla založena roku 1993. Zpočátku se specializovala pouze na stavební spoření a s ním související úvěry na bydlení. Postupně své produktové portfolio rozšířila o produkty, které pokrývají široké spektrum finančních služeb. Její obchodní model je postaven na osobním poradenství široké sítě externích spolupracovníků. Jejími akcionáři jsou Československá obchodní banka, a. s., a Bausparkasse Schwäbisch Hall AG. Centrála Českomoravské stavební spořitelny, a. s., má své sídlo v Praze.

Až do roku 2002 ČMSS nabízela pouze stavební spoření a úvěry na bydlení. V roce 2002 změna legislativy umožnila rozšířit nabídku o penzijní připojištění a podílové fondy. Produktová nabídka se stále rozrůstá. V současné době ČMSS kromě stavebního spoření, překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření nabízí běžný a spořící účet, rizikové životní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, hypotéky, spotřebitelské úvěry, penzijní připojištění, životní pojištění a účast na podílových fondech.

 

 

 

 

 

Zpět