Garážová vrata: Vybíráme vhodnou konstrukci

17.08.2013 17:57

Ve výčtu výplní stavebních otvorů nemůžeme zůstat pouze u vstupních venkovních dveří, oken a interiérových dveří, protože významnou součástí téměř každého domu jsou také garážová vrata. Každému majiteli domu určitě záleží na tom, aby na jeho objektu vše perfektně ladilo a nic nenarušovalo jeho jednotný ráz. Mezi výrazné stavební součásti domu již takřka neodmyslitelně patří právě garážová vrata. 

 

Garážová vrata patří mezi výrazné architektonické prvky každého domu. Výběru konstrukčního řešení i technických detailů je tedy třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Foto (c) ALULUX

 

Abyste měli jistotu správné volby, musíte si před výběrem garážových vrat položit několik důležitých otázek: Líbí se mi vrata klasická nebo moderní? Stačí mi vrata na přechodnou dobu, nebo v nejbližší době neplánuji další výdaje do zabezpečení garáže? Chci investovat do kvality? Chci vrata na dálkové ovládání, nebo mi nebude vadit stále vystupování a nastupování do auta? Chci mít garáž dobře zabezpečenou proti nežádoucím návštěvám i povětrnostním podmínkám? Plánuji využívat prostor před garáží? Vadí mi hlučnost pohonu vrat? Chci mít vrata izolovaná nebo neizolovaná?

Rozhodnutí o volbě vrat by mělo být známo již při počátku stavby garáže kvůli zajištění stavební připravenosti pro jejich montáž. Probereme si proto podrobněji požadavky na montáž vybraného druhu vrat. Jak je ale také vybírat?

Různé typy garážových vrat neexistují proto, aby si je zákazník vybíral podle nálady. Volba určitého provedení vrat by měla být ryze racionální a měla by vycházet z porovnání a následného zohlednění různých vlastností jednotlivých typů. Výběr vrat určitě ovlivní stavební připravenost otvoru, kde zejména u rekonstruovaného objektu může být značně omezena možnost dalších dodatečných úprav. Do rozhodování zasáhne také úroveň bezpečnosti a zateplení. Také toto hledisko má své finanční dopady. V případě, že se nad garáží nalézá obytná místnost, je nevhodné osazovat garáž výklopnými nebo jinak neizolovanými vraty. Tyto konstrukce vrat nejsou schopny zabránit tepelným únikům, což vede ke snižování tepelné pohody v místnosti nad ní. A naopak – pro samostatně stojící garáž, která nemá vytápění, je zbytečné osazovat například tepelně izolovaná sekční vrata. Pokusíme se tedy projít konstrukční varianty jednotlivých typů nabízených vrat.

Vrata musí spojovat funkci bezpečnostní i estetickou

Foto (c) ALUROL

Výklopná vrata

Tento typ vrat je vhodný zejména pro nevytápěné prostory. Vratové křídlo se pomocí systému vyvažovacích pružin vyklápí ve vodicích kolejnicích pod strop garáže. Tato vrata vyžadují nezbytný manipulační prostor před garáží. Kvůli konstrukci montážních a manipulačních bodů se většinou vrata nezateplují, protože neumožňují úplné uzavření pláště objektu.

Pokud si zákazník přeje, lze tepelné ztráty zmírnit zateplením vratového křídla například polystyrenem nebo polyuretanem, ale toto řešení není nejúčinnější. Výklopná vrata patří mezi nejlevnější a konstrukčně velmi jednoduché mechanismy. Jsou velmi vhodné do rekonstruovaných prostor, protože vyžadují minimum technických požadavků.

Výklopná vrata vyžadují dostatečný prostor před garáží k otevření

Foto (c) ALUROL

Rolovací vrata

Rolovací vrata se vyrábějí ze speciálních hliníkových lamel vyplněných pěněným polyuretanem. Dokonalá povrchová úprava zaručuje dlouhou životnost a široká paleta nabízených barev zase vysokou užitnou a estetickou hodnotu. Vrata nepotřebují natírat jako vrata dřevěná, nekroutí se, vyžadují minimální provozní údržbu. Rolovací garážová vrata se montují převážně zevnitř garáže za otvorem a jsou vhodná především do zateplených garáží. Jelikož jde v tomto případě o luxusní výrobek, je nutné, aby každý zájemce při výběru dodavatele sledoval některé důležité parametry, které ve svém důsledku rozhodují o životnosti výrobku. A na co by se měl každý zájemce ptát, když se rozhoduje o koupi rolovacích vrat? Parametrů je více, ale dají se dobře vysledovat.

Vzhled roletových vrat lze skvěle sladit se vzhledem multifunkčních předokenních rolet

Foto (c) ALULUX

 

Velikost lamely (tedy její krycí výška). V rolovacích systémech se používá lamela o krycí výšce 78,5 mm. Někteří výrobci nabízejí menší lamelu o výšce 55 mm. Vytváří sice menší nábal a tudíž potřebuje menší nadpraží, ale někteří dodavatelé nabízejí lamelu určenou na předokenní roletu a nikoliv na garážová vrata, proto je třeba ověřit její použitelnost.

Tloušťka plechu vlastní lamely patří mezi první základní parametry. Za standardní tloušťku považujeme 0,50 až 0,55 mm. Tento parametr spolu s chemickým složením je základem pro určení velikosti plochy, kterou je možné z těchto lamel vyrobit. Taková lamela je určena pro maximální šířku kolem 5,5 m a maximální výšku 4,0 m při celkové maximální ploše 16 m2.

Povrchová úprava. Lamely by měly být standardně dvakrát lakovány, přičemž tloušťka laku dosahuje 30 µm. Tloušťka barvy je rozhodující pro otěr, ke kterému dochází při natáčení lamel do nábalu v roletové skříni. Styčné plochy jsou velmi výrazně vystaveny abrazi, která je tím větší, čím více prachu je usazeno na lamelách a čím jsou vrata větší a těžší. Za určitou dobu dojde k prodření barvy až na základní plech. Je tedy logické, že lamely, které mají jen jedno lakování s tloušťkou laku kolem 15 µm, budou vykazovat poškození za podstatně kratší dobu.

Velikost hřídele. Pro každou velikost šířky a výšky vrat jsou přesně určeny velikosti hřídele. Pro menší garážová varta dostačuje hřídel o průměru 70 mm, pro větší pak hřídel o průměru 102 mm. Je proto dobré si již v nabídce vyžádat podklad o tom, jakou velikost hřídele výrobce v systému nabízí.

Plovoucí hřídel. Toto technické řešení snižuje namáhání motoru, čímž prodlužuje jeho životnost. Navíjení do nábalu je vždy prováděno tangenciálně, je tedy snížen vektor třecí síly na nulu. Tím se sníží opotřebení lamel v místě vedení ve vodicích lištách. Uplatňuje se zejména v průmyslovém použití.

Na hřídeli by měly být speciálně tvarované kroužky, které zajišťují přesné usazení prvních lamel při natáčení na hřídel. Kroužky snižují abrazi a hlučnost vrat při navíjení. Pro pohon garážových rolovacích vrat se používají trubkové vsuvné motory, zpravidla s mechanismem pro nouzové otevírání klikou. Náročnější uživatel volí variantu s dálkovým ovládáním vrat, které může být současně využito i pro vjezdovou bránu.

Pohled z garáže na rolovací vrata 

Foto (c) ALULUX

Sekční garážová vrata

Konstrukční řešení se skládá z ocelových nebo dřevěných sekcí. Sekční garážová vrata se montují na připravený stavební otvor, který už je dokončen a oštukován. Vnitřek garáže musí být již také omítnut, a kvůli přesné montáži vrat musí být hotová podlaha. Pro montáž dostačuje šířka špalety 120 mm, je však potřeba dodržet dodavatelem stanovenou výšku nad stavebním otvorem. I když výrobci doporučují tento rozměr různý, nejčastěji je potřebná výška 240 mm, při použití tzv. „sníženého kování“ je možné ušetřit 10 cm výšky. Musíme si uvědomit, že vrata budou zajíždět pod strop. Proto v místě pohybu vrat nesmí být žádná překážka, která by vadila v jejich dráze. V případě, že se vrata budou ovládat pomocí elektropohonu, je třeba zajistit zásuvku na 230 V. Její umístění je vždy projednáno s dodavatelem.

Tichý provoz vrat zajišťuje stropní tahový motor s logickou řídicí jednotkou a ochranou proti sevření. Otevírání a zavírání je prováděno ručním spínačem, dálkovým nebo centrálním ovládáním, často ve spojení s ovladačem vjezdové brány. Standardní motorický pohon lze u některých konstrukcí vrat nahradit ručním ovládáním, ale tuto nekomfortní variantu zákazníci téměř nevyužívají, protože úspora finančních prostředků není s ohledem k ceně vrat příliš výrazná. Jakých parametrů si musíme všímat, když vybíráme sekční garážová vrata? Je jich hned několik a na místě si je vyjmenujeme.

Sekční vrata odsouvaná do strany jsou vhodná i pro dvougaráže

Foto (c) ALULUX

 

Různí výrobci nabízejí sekce tloušťky sekcí vrat od 9 mm u nezateplených jednostěnných vrat až po 40 mm u vrat zateplených dvoustěnných, které vykazují nejlepší tepelně-izolační a mechanické vlastnosti. Vrata by se měla po zavření automaticky uzamknout, a navíc by měla být vybavena bezpečnostními prvky proti nadzvednutí a vniknutí cizích osob. Zvláště v zimě, za deště a večer každý uživatel ocení, že vrata jsou v základní výbavě dodávána s elektrickým pohonem na dálkové ovládání. Okolo vrat se pohybují nejen dospělí, ale i děti. Zvláště s ohledem na ně je důležité, aby byla vrata vybavena bezpečnostními prvky. Základem je ochrana proti sevření prstů na vnitřní i vnější straně vrat, ochrana proti sáhnutí mezi zárubeň a kolejnici a v neposlední řadě inteligentní motor, který zastaví chod vrat při jakémkoli kontaktu s překážkou.

Komplexní ochranu proti pronikání chladu a vlhkosti do garáže zajistí systém těsnění. Nerovnosti v podlaze vyrovnává proti zpráchnivění odolná elastická nezamrzající pryž umístěná na poslední sekci, překladové těsnění bezpečně uzavírá vrata v překladu po celé jeho šířce, středová těsnění izolují mezery mezi jednotlivými sekcemi a těsnicí chlopně po stranách vrat poskytují optimální utěsnění. Vrata musí vykazovat lehký a tichý chod. Musí být chráněna pružinami na obou stranách vodicí kolejnice, aby optimálně vyrovnávaly hmotnost vrat v každé poloze. Dvojitá bezpečnostní lana jistí vratové křídlo, při prasknutí lana nebo pružiny nedojde k samovolnému pádu vrat. Přitom je možné vrata otevřít a zavřít.

Při rozhodování o výběru konstrukčního řešení a dodavatele se vyptávejte co nejvíce. Mějte na paměti, že bezpečnost každých vrat je předností, která by měla pomoci při výběru.

 

Garážová vrata tažená pod strop

Deštivá období se vyskytují v každém ročním období. Když odjíždíte autem, jste často úplně promoklí. Musíte otevřít vrata, nahoře je vyvážit a opět uzavřít. Automatická garážová vrata zajíždějící pod strop tento problém řeší. Aby měla měkký chod, jsou vrata vedena pod stropem na speciálních pojezdových válečcích. Tento komfort vyžaduje pouze 14 cm výšky pro montáž. Se speciálním nízkým výklenkem v překladu lze potřebný prostor pro daná vrata minimalizovat na 8 cm. Jde o výhodné řešení pro nízké garáže, kde by jiná vrata snížila již tak nízkou průjezdnou výšku.

Sekční vrata tažená pod strop umožňují dobré uzavření prostoru garáže

Foto (c) ALUROL

 

Garážová vrata tažená do boku

Jedinečnost tohoto typu vrat spočívá v otočení pancíře na výšku a díky technické dokonalosti detailů jsou vrata tažena podél stěny v garáži. S výhodou jsou tato vrata používána pro dvougaráže. Vrata jsou standardně vybavena obdobně jako vrata tažená pod strop. Vrata jsou velice tichá a tak pozdní návrat z divadla neruší ostatní spící členy rodiny. Pokud se s těmito vraty počítá již od samotného projektu, pak není potřeba do garáže dělat postranní dveře – jsou totiž integrovány do systému otevírání. Šířka otevření se může libovolně měnit až třeba do polovičky dvougaráže. Tak může například jeden z řidičů, který častěji vyjíždí s vozidlem, stát na místě otevírání vrat, druhý řidič, který jezdí méně často, bude využívat plné otevření vrat. Výhodou zateplené garáže je minimální únik tepla ve srovnání s klasickými sekčními či rolovacími vraty, která je nutné otevřít celá.

Detail stropní vodicí kolejnice sekčních vrat odsouvaných do strany

Foto (c) PETR VELFEL

 

Detail sekčních vrat a spojení jednotlivých segmentů vrat odsouvaných do strany

Foto (c) PETR VELFEL

 

 

 

Zpět