Inteligentní dům (2)

16.09.2011 13:31

Příklad rodinného domu s definováním funkcí pro jednu místnost

Nejdříve si stručně uvedeme přehled všech funkcí v rodinném domě. Tento dům sestává ze šesti pokojů, kuchyně s jídelnou, dvou koupelen a dvou WC, dále je vybaven skladem, technickou místností a garáží. Projekt kromě toho obsahuje venkovní terasu s markýzou samočinně svinovanou při silném větru a s ručně ovládaným osvětlením a zahradu s osvětlenou přístupovou komunikací a s prostorem pro zahradní gril. Součástí vybavení celého objektu je systém elektronického zabezpečení i požární signalizace (v garáži, v kuchyni a v technické místnosti), elektrickým vrátným a dorozumívacím akustickým vstupním systémem. Pro různé stavy zabezpečení objektu je možné vyvolat různé centrální funkce.

Systém zobrazení a ovládání umožňuje nastavení scénického provozu a časových programů pro řízení tepelného režimu samostatně pro jednotlivé místnosti. Objekt je vybaven teplovodním plynovým kotlem ústředního vytápění, topnými tělesy v obytných místnostech – do podlah zapuštěnými konvektory, v ostatních prostorách teplovodním podlahovým vytápěním, v koupelnách navíc trubkovými teplovodními nástěnnými radiátory (tzv. žebříky). K ventilaci se použije vzduchotechnického systému (pro celý objekt) s rekuperací tepla. Rodinný dům je opatřen centrálním vysavačem, umístěným v garáži. Všechna okna, včetně jednoho francouzského okna, jsou vybavena individuálně i centrálně ovládanými venkovními žaluziemi s natáčivými lamelami s ochranou proti poškození povětrnostními vlivy. Garážová vrata jsou elektricky ovládaná, s možností dálkového bezdrátového řízení. Požadována je rovněž možnost úplného dálkového přístupu k vizualizaci prostřednictvím internetu.

Nyní si již můžeme definovat funkce v jednotlivých místnostech. Nebudeme se zabývat detailním popisem funkcí ve všech prostorách, pouze pro názornost si uvedeme tento popis pro obývací pokoj.

Pro celkové osvětlení slouží dva asymetricky umístěné lustry se stmívanými žárovkovými zdroji. Další čtyři nástěnná spínaná žárovková svítidla (s halogenovými reflektorky) jsou určena pro místní osvětlení a pro nasvícení obrazů. Ovládají se z multifunkčního ovladače, umístěného u vstupních dveří, s možností dálkového ovládání ručním přenosným ovladačem. Pro 18 silových zásuvek jsou vytvořeny dva samostatně jištěné okruhy, některé ze zásuvek budou vybaveny svodiči přepětí pro ochranu připojených elektronických zařízení (TV, PC, audio), vybrané zásuvky pro připojení stojacích svítidel budou individuálně spínané. Sdělovací rozvody sestávají z anténní zásuvky a čtyř zásuvek místní počítačové sítě s možností přístupu na internet.

Venkovní žaluzie na všech třech oknech budou ovládány jednotlivě i skupinově. Při soumraku budou automaticky spouštěné, při silném větru (s rychlostí nad 15 m/s) budou svinuty do zabezpečené polohy pro jejich ochranu před mechanickým poškozením. Přitom bude zablokována možnost jejich ručního ovládání. Po rozednění budou žaluzie automaticky svinuty. Bude ale možné dlouhodobě změnit způsob ovládání na ruční, nebo podle časového programu. Ve dne, za slunečního svitu, žaluzie na oknech na osluněné fasádě budou spuštěny a jejich lamely budou automaticky natočeny tak, aby uvnitř bylo dostatek přirozeného světla a současně aby se zabránilo oslnění přítomných osob. Přitom ale natočení lamel bude takové, aby sluneční teplo bylo odráženo dovnitř v době činnosti otopného systému, anebo do venkovního prostoru v době, kdy je potřebné provozovat systém chlazení. Takto se ušetří na vytápění i na chlazení 14 % energie, potřebné pro výrobu tepla nebo chladu pro tento pokoj.

Vytápění i klimatizace budou řízeny společným termostatem (součást multifunkčního ovladače) s řízením teploty podle časového programu. Časy pro přepínání režimů provozu jsou jednoduše přestavitelné na multifunkčním ovladači. Po dobu nepřítomnosti bude pokoj vytápěn na útlumovou teplotu, během pobytu osob na teplotu komfortní – její hodnotu lze jednoduše změnit na multifunkčním ovladači. Při dlouhodobém větrání otevřenými okny bude systém topení i chlazení zablokován, aby nedocházelo k nadměrné spotřebě energie pro produkci tepla nebo chladu.

Ovladač je určen také ke spouštění scén – kombinací provozních stavů osvětlení a žaluzií. Bude přednastaveno pět scén, s názvy „Společnost“, „TV“, „Čtení“, „Promítání“ a „Odpočinek“. Jejich nastavení lze uživatelsky měnit opět z multifunkčního ovladače.

Při vazbě na systém elektronického zabezpečení budou žaluzie i osvětlení provozovány v závislosti na typu této vazby. Při odchodu z budovy a po zabezpečení objektu bude vypnuto všechno osvětlení a budou odpojeny vybrané spínané zásuvky. Dojde-li v době vaší nepřítomnosti v noční době k narušení objektu, po uplynutí doby dohodnuté pro příchod hlídací služby se rozsvítí osvětlení a zablokuje se v zapnuté poloze, žaluzie se svinou a zablokují se ve svinuté poloze, aby příchozí služba mohla bez potíží zvenku objekt důkladně prohlédnout a zjistit, zda skutečně došlo k narušení. V případě planého poplachu dá příkaz k odblokování dosud zablokovaných funkcí a k jejich návratu do předchozích poloh. Tato vazba bude platit i pro další místnosti, přičemž venkovní osvětlení bude naopak zablokováno ve vypnuté poloze.

V době nepřítomnosti po dobu dovolené bude spuštěn program pro nepřítomnost, který zajistí nepravidelnou činnost osvětlení v pokoji (a také v dalších místnostech), aby se případný vnější pozorovatel musel domnívat, že v domě jsou přítomné nějaké osoby.

Zapínání a vypínání jednotlivých částí audio a video zařízení (TV, CD přehrávač, tuner atd.), stejně jako přepínání kanálů, ladění, řízení hlasitosti apod. bude řízeno opět společným multifunkčním ovladačem. Podobným způsobem bychom definovali činnost jednotlivých funkcí i v dalších místnostech.

KNX dotykový panel 7“ pro ovládání a sledování mnoha funkcí, včetně přístupu na Internet a zobrazení záběrů z webových kamer.

(SCHNEIDER ELECTRIC)

 

Co je dále možné?

Automaticky řízené světelné okruhy budou spínány jen při nepostačujícím přirozeném osvětlení snímači reagujícími na pohyb osob. Vazba na povětrnostní vlivy dovolí spouštět vytápění okapových žlabů při sněhových srážkách, v době tání a opětovného poklesu teploty. Při mrznoucích srážkách může být zapnuto rozmrazování chodníku. V letním období bude samočinně spouštěno zalévání zahrady z nádrže na dešťovou vodu. Při poklesu hladiny v této nádrži pod kritickou úroveň bude doplňována (nejvýše však na 50 % svého obsahu) z veřejného vodovodu, anebo z vlastní studny.

Při příjezdu automobilem, na základě jedné SMS zprávy, se automaticky otevírá nejen vjezdová brána, ale otevřou se i garážová vrata. V noční době se pro průjezd nasvítí příjezdová cesta a také se rozsvítí osvětlení v garáži. Následně se uzavřou vjezdy a nasvítí se i cesta z garáže chodbou do obytné části.

Takto lze vytvářet různé požadavky na činnosti libovolných dalších funkcí. Navíc všechny funkce objektu lze uspořádat do společné vizualizace, umožňující centrální ovládání a zobrazování jejich stavu na displeji dotykového panelu nebo na monitoru PC, avšak při využití speciálního softwaru. V tomto případě je ale možné i vzdálené zobrazování a ovládání na notebooku, společně s vizuální kontrolou instalovanými webovými kamerami prostřednictvím internetového spojení. Obdobným způsobem je umožněna i vzdálená správa a servis systémové instalace servisní organizací. Pokud není požadována hardwarová změna v instalaci, jsou prostřednictvím internetu možné i vzdálené změny způsobů ovládání jednotlivých funkcí na základě požadavku uživatele objektu. Znamená to možnost rychlých, operativních změn, bez nutnosti fyzické přítomnosti pracovníků servisní firmy.

Multifunkční ovladač pro řízení více než 120 různých funkcí

(ABB / BUSCH JAEGER)

Volba přístrojů v interiérech

V závislosti na zvoleném designu je nejen estetičtější, ale také technicky správnější kombinovat přístroje ve společných vícenásobných rámečcích, jak je vidět na obrázcích. Současně je nutné poznamenat, že rozhodně bude lepším řešením umístění například čtyř jednonásobných zásuvek do vodorovného společného rámečku, než dvě vedle sebe namontované dvojnásobné zásuvky, což je sice pro zákazníka o něco levnější, avšak interiér výrazně utrpí. Má-li investor užívat prostory, musí být nejen technicky správně vybaveny, ale použité přístroje musí splynout s ostatním vybavením interiéru, nesmí působit rušivě.

Při použití systémové instalace mějme vždy na paměti, že je potřebné zvolit takový systém, který je výrazně rozšířen, kde výrobou jeho komponentů se zabývá vyšší počet firem. Potom také máme možnost volit z velmi široké škály designů ovládacích prvků od různých výrobců. Takže v případě celosvětově rozšířeného a také normalizovaného „otevřeného“ systému KNX je k dispozici skutečně nepřeberná škála vzhledových i funkčních řešení těchto ovládacích přístrojů. Mezi nimi také nalezneme i multifunkční ovladače.

Použijeme-li přístroje pro systémovou instalaci od výrobce, který nabízí svůj vlastní, zpravidla uzavřený systém, tedy systém nekomunikující s jinými tzv. otevřenými systémy, měli bychom počítat s možnými budoucími komplikacemi při požadavcích na dodatečné rozšiřování funkcí nebo při rozšiřování způsobů komunikace. V nejhorším případě se dokonce může stát, že na trhu tato firma již nebude působit. U otevřeného KNX systému vždy nalezneme dostatek produktů od celé řady firem, které budou schopny nahradit prvky již nevyráběné, anebo přístroje od firmy, která například zanikla.

Vzhledem k tomu, že v systémové instalaci je podstatná část přístrojů uložena v rozvaděčích a jednotlivé elektrické předměty jsou ovládány z těchto rozvaděčů, je důležité zajistit co nejkratší silová vedení maximální decentralizací rozvaděčů. Proto je důležité, aby v rodinném domě byl alespoň jeden rozvaděč v každém podlaží. Navíc, tímto způsobem vyloučíme jinak nezbytné a zcela neestetické odbočovací krabice. V silových rozvodech je takto možné uspořit až 40 % silových kabelů, je však nezbytné propojit všechny vzájemně komunikující přístroje samostatným vedením – sběrnicí.

Někdy není v objektu dostatek prostoru pro použití libovolného rozvaděče a je potom nezbytné umístit jej na chodbu anebo do podobného prostoru. V takovém případě může být výhodné použití plastových rozvaděčů zapuštěných do stěny a opatřených prosklenými dvířky s okrasným rámem s možností vložení obrázku.

KNX termostat s displejem a čtyřmi multifunkčními tlačítky, design Merten M-Plan.

(SCHNEIDER ELECTRIC)

 

Autor: Mgr. Alena Haláčková

 

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

SCHNEIDER-ELECTRIC CZ, s.r.o.: www.schneider-electric.cz , www.vypinac.cz

ABB, s.r.o., org. jedn. ELEKTRO-PRAGA: www117.abb.com

 

 

 

Zpět