Jak správně používat bazénovou chemii

13.03.2014 01:27

Bazénová chemie nabízí možnost ošetření bazénové vody hned třemi způsoby – dezinfekcí chlorovou, bezchlorovou nebo kyslíkovou. Každá z nich má své přednosti. Výhodou chlorové chemie je nízká cena, vysoký dezinfekční a oxidační účinek a snadné dávkování. Chemie kyslíková má ve srovnání s chlorem nižší dezinfekční účinek, je proto náročnější z hlediska ceny a pravidelného dávkování. Bezchlorovou chemii lze doporučit pro všechny alergiky a osoby citlivé na chlor. Náklady na její provoz se již blíží chlorové dezinfekci. Ať už si tedy vyberete dezinfekci jakoukoliv, jistě uvítáte následující návod, jak se postarat o váš bazén.

Správné používání bazénové chemie přesně v souladu s pokyny výrobce přinášíradost z koupání a zbavuje starostí

Foto (c) BAZÉNY A & M BOROVNIČKA

 

1) Napuštění bazénu

Stěny a dno bazénu dobře vyčistěte od všech nečistot přípravky k tomuto určeným. Napusťte bazén, zkontrolujte a spusťte filtrační zařízení na dobu 6 až 8 hodin, aby se odstranily možné mechanické nečistoty.

V případě odzimování doplňte bazén vodou do plného stavu, zkontrolujte a spusťte filtrační zařízení, je-li to nutné, proveďte vyvločkování. Stabilizujte tvrdost vody, proveďte úpravu pH. Dávkujte vybranou dezinfekci. V závislosti na objemu bazénu zapněte cirkulaci na dostatečně dlouhou dobu, aby došlo k úplnému promíchání přípravku v bazénové vodě. Potom znovu proveďte měření a úpravu hodnoty pH.

 

2) Tvrdost vody

Na úroveň kvality vody v bazénu má také vliv množství solí vápníku (kalcia) a hořčíku (magnézia), které jsou v ní obsaženy. Ideální hodnoty tvrdosti vody odpovídají 7 – 12 °N. Při vyšších hodnotách tvrdosti vody (nad 25 °N) a pH může docházet ke vzniku zákalu a usazenin. Pro takto tvrdou vodu doporučujeme použít maskovač tvrdosti, který zabrání vylučování vápenatých a hořečnatých solí. Přípravek je nutné použít hned po napuštění bazénu. Počáteční dávkování volte cca 300 ml na 10 m³ dle typu výrobce. Další ošetření je nutno provést při každém doplnění čerstvé vody. Před další úpravou vody (úpravou pH, dezinfekcí) nechte vodu několik hodin cirkulovat. Nikdy přípravek nepoužívejte bezprostředně před ošetřením vody flokulantem. K měření tvrdosti vody můžete použít tester.

 

3) Správná hodnota pH

Při použití chlorové a bezchlorové dezinfekce se pohybuje ideální hodnota pH v rozmezí 7,2 – 7,6, u kyslíkové pak v rozmezí 7,0 – 7,4. Pokud pH vody v bazénu opustí tuto vymezenou oblast, dochází ke snížení účinnosti dezinfekčních prostředků, a tedy i zvýšení jejich spotřeby, k vylučování solí, vzniku zákalů (pH > 7,6) a korozi kovových dílů. Prokazatelné je i blednutí barev plastů a fólií (při pH < 7,2). Při běžném používání bazénu se pH vody pomalu mění podle místního složení a tvrdosti vody. Správná hodnota pH se udržuje pomocí speciálních přípravků na vyrovnání pH. Měření a případnou úpravu pH se doporučuje provádět 1× týdně.

 

4) Filtrování

Každý dlouhodobě používaný bazén by měl být opatřený kvalitní filtrací (doporučujeme pískový filtr) a takovou cirkulací, která by zabezpečovala promíchání upravené vody v celém objemu bazénu.

Celý objem vody v bazénu musí projít filtrací alespoň jednou za 24 hodin. Dobrá cirkulace, vodopád nebo fontána napomáhají rovnoměrnějšímu rozmíchání chemických přípravků do celého objemu vody v bazénu a zabraňují výskytu tzv. "mrtvých zón", tedy míst, kde je voda stojatá. Podle objemu bazénu a rychlosti filtrace doporučujeme provádět filtraci denně po dobu trvání 6 až 8 hodin. Filtr je nutné proplachovat minimálně 1× týdně. Pravidelnou filtrací rovněž dochází k žádoucí obměně vody.

 

5) Pravidelná úprava bazénové vody (1× až 2× týdně)

Nečistoty ze dna vysajte a nečistoty z hladiny sejměte síťkou. Vždy nejprve změřte a upravte hodnotu pH bazénové vody na optimální hodnoty. Zkontrolujte úroveň dezinfekce, a je-li třeba, doplňte ji. Opět upravte pH. Při velmi teplém počasí doporučujeme 1x týdně šokovou úpravu vody. 1× týdně proveďte zpětný proplach filtru.

 

6) Ošetření vody před dlouhodobou nepřítomností

Pokud se v sezóně nebudete moci věnovat péči o vodu v bazéně, například z důvodu odcestování na delší dovolenou nebo pracovní cestu, je zapotřebí vodu ošetřit. Upravte hodnotu pH na ideální stav. Přidejte dostatečné množství dezinfekce pro dobu nepřítomnosti. Preventivně přidejte přípravek proti řasám. Zakryjte bazén krycí plachtou, zajistěte optimální denní chod filtračního zařízení pomocí časového spínače. Při znovuuvedení do normálního provozu postupujte podle bodu 5 (Pravidelná úprava bazénové vody).

 

7) Nárazová úprava vody bez jiskry

Voda bez jiskry je prvním varovným signálem, že s vodou není něco v pořádku. Na tento stav proto reagujte rychle, abyste zabránili nepříjemným komplikacím. Upravte pH na ideální stav, aplikujte šokové množství dezinfekce. Případně přidejte přípravek proti řasám. Podle potřeby vyvločkujte nečistoty (viz bod 8), vysajte je vysavačem a proveďte zpětný proplach filtru.

 

8) Vločkování

K vyvločkování nečistot a udržení čisté vody v bazénu použijte některý z produktů pro vyvločkování. Vločkovač na sebe navazuje jemné nečistoty, které by jinak procházely přes filtr a zůstávaly ve vodě. Voda po vyvločkování nečistot získává zpět svoji průzračnost. Méně někdy znamená více – doporučujeme dávkovat tyto přípravky na spodní hranici uvedené výrobcem, aby nedošlo k předávkování, při kterém se vločky už neutvoří. Pokud k předávkování dojde, je nutné do bazénu doplnit vodu čerstvou. Doba působení je cca 12 hodin při vypnuté filtraci. Nečistoty se pomocí vločkovače shluknou do vloček a usadí se na dně bazénu. Vysávání vloček ze dna neprovádějte přes filtraci. Filtr není schopen pojmout naráz tolik nečistot a vločky by se přes filtr vracely zpět do bazénu.

Nezapomeňte na zpětný proplach. Než se ve filtraci tlakem vody zvedne písek a než se začne proplachovat, prvních 20 až 50 litrů vody teče čistých a teprve potom se začne vyplavovat nečistota. Zpětný chod zastavte, až zase poteče čistá voda.

Podle míry znečištění je možné používat preventivně mírně vločkující tablety. Tablety se postupně rozpouštějí a projasňují vodu.

 

9) Zazimování bazénu

  • Po skončení sezóny je velmi důležité bazén správně zazimovat. Usnadníte si tím jarní údržbu a znovuuvedení do provozu. Při zazimování se neřídíme počasím, ale teplotou vody v bazénu. Zazimování provádíme, když se teplota vody ustálí okolo 12 °C.
  • Vyčistěte filtr zpětným propláchnutím, odpusťte vodu z bazénu do úrovně 10 až 20 cm pod zpětné trysky a skimmer, a potom odvodněte potrubí.
  • Očistěte usazeniny na stěnách bazénu nad nynější hladinou.
  • Do zbývající vody v bazénu přidejte dvojnásobné množství přípravku fakulantu. Zakonzervujte bazénovou vodu přípravkem k tomuto určeným.
  • Na hladině úhlopříčně rozmístěné speciální plováky zabrání tomu, aby vám rozpínající se led nepoškodil stěny bazénu. Bezplatným řešením jsou plastové lahve naplněné asi do poloviny nemrznoucím roztokem.

 

10) Důležitá upozornění

  • Všechny kroky výše uvedeného návodu s výjimkou vločkování se provádí za běhu filtračního zařízení. Mezi jednotlivými kroky je časová prodleva v trvání nejméně jednoho oběhu filtračního zařízení.
  • Nikdy nemíchejte přípravky pH s chlorovými přípravky! Každý přípravek rozmíchávejte zvlášť a přidávejte ho do vody, nikdy však nedávejte vodu do přípravku!
  • Tablety dávejte do dávkovače, nikdy přímo do bazénu. Došlo by k vybělení plastu či fólie.
  • Dodržujte dávkování a bezpečnostní opatření pro manipulaci uvedená na etiketách jednotlivých přípravků.

 

11) Komplikace

Problém Možná příčina Opatření
zelená voda růst řas doplňte dezinfekci, přidejte algicid, případně vyvločkujte, upravte pH
zakalená voda začátek růstu řas, vysoké pH, nízký obsah dezinfekce doplňte dezinfekci, upravte pH, filtrujte
hnědá voda vysoký obsah kovů dávkujte Maskovač tvrdosti, upravte pH, doplňte dezinfekci
pěna organické nečistoty (mýdla, šampony, krémy) odpěňte část vody, použijte Odpěňovač
výkyvy pH nízká úroveň alkality, vysoká úroveň alkality použijte pH plus, použijte Maskovač tvrdosti
nedostatečná desinfekce vysoká úroveň pH použijte stabilizátor pH
tvorba vodního kamene vysoký obsah vápníku, vysoká úroveň pH dávkujte Maskovač tvrdosti, použijte stabilizátor pH
dráždění očí a kůže nízké nebo vysoké pH, vysoký obsah vázáného chloru upravte pH, dávkujte dvojnásobné množství přípravků flokulantu, s koupáním vyčkejte, až koncentrace chloru klesne pod 0,6 mg/l
mléčně bílá voda vysoký obsah vápníku dávkujte Maskovač tvrdosti, upravte pH, doplňte dezinfekci

 

Autor: (C) Miroslav Hanák

 

 

Zpět