Jak vybírat dodavatele podlahové krytiny

03.12.2012 03:20

Než se stane podlaha klenotem v interiéru, je třeba nejen vybrat správný materiál, ale také zajistit kvalitu provedených prací. Šikovný kutil s dostatkem informací, znalostí postupů a odpovídajícím nářadím si určitě dokáže poradit mnohem lépe než leckterý řemeslník "profesionál", navíc při pokládce krytiny za pár desetikorun z marketu by se odborník asi prodražil, přesto ale není od věci ponechat starosti odborníkům, zejména u podlah z drahého materiálu. Zkušenosti ale také ukazují, že není odborník jako odborník. Smutné pozůstatky po činnosti některých jedinců pak tiše žalují.

Dobrý prodejce šikovnému kutilovi rád poradí, případně i poskytne zápůjčkou potřebné nářadí či pomůcky, vybaví řemeslníka veškerým materiálem. Dodávka podlahy na klíč je však opravdu mnohem lepší a pohodlnější. Dodavatel podlahy zajistí záruku bez jakýchkoliv omezení, což v případě reklamace může hrát velkou roli, prodejci se často a rádi zbavují povinnosti záruk nebo je omezují, protože nezajišťují dodávku kompletně. V případě problémů bývá řešení dlouhou a trnitou cestou k pravdě a satisfakci. Řešení na klíč by bez diskuze mělo být naprostou samozřejmostí zejména u drahých podlah! Dodavatelské řešení má však své výhody i v cenách díky nižší sazbě DPH. V případě instalace podlahy z exotických dřev musí řemeslník často použít speciální nástroje, například speciální pily, které výrazně eliminují riziko otřepu apod.

V prodejně nebo podlahovém studiu si při výběru materiálu dobře prohlédneme vzorek, jeho strukturu a barevnost. Musíme mít na paměti, že barevnost i struktura předloženého kusu nejsou u přírodních materiálů nikdy zaručeny. Zatímco u průmyslově vyráběných potiskovaných laminátů není problém, dřevo je vždy přírodní a jedinečný materiál, který se mění. Není tedy možné nejen ve výrobě zaručit stejnou barevnost, ale ani dodaná podlaha nezůstane roky stejná, působením vnějšího prostředí a zejména slunečním zářením se barevný odstín změní. Malý rozdíl v barevnosti a struktuře dřeva nemůže být tedy důvodem reklamace.

Prodejce však nemůže ukázat jen podlahovou krytinu, měl by nabídnout také kompletní systémové řešení celé podlahy – od stavební chemie přes nejrůznější doplňky až po prostředky běžné údržby. Proto k vybrané krytině doporučí podložky, tvarovky, zakončovací a přechodové lišty, průchodky a další drobnosti. To vše je totiž součástí kompletní dodávky. Zboží se vždy objednává na celá balení, není možné tedy objednat například přesně požadované množství, abychom ušetřili s tím, že se zbytkem si prodejce může dělat, co chce. Nadměrné zbytky se nám naopak velmi budou hodit, až dojde k poškození podlahy. Drobné nehody, jako pády předmětů, hry dětí, kamínek pode dveřmi apod. mohou narušit vzhled plochy a pak se právě ony zbytky mohou ukázat jako klíčové. U prodejce budeme těžko chtít, aby nám po třech letech doobjednal u výrobce právě náš vzor a ještě v počtu jedné lamely...

 

Spokojenost s pokládkou podlahové krytiny zajistí mimo jiné také správně ošetřená smlouva o dílo

Foto (c) WEITZER PARKETT / FLOORWOOD

Pokud se zákazník rozhodne využít nabídky a dohodne se na zhotovení podlahy na klíč, podepíše s dodavatelem smlouvu o dílo, ve které se stanoví podrobnosti – předmět dodávky, popis materiálu, popis výsledného díla s určením konečného stavu včetně případných úprav, termín zhotovení, záruční a reklamační podmínky, cenu a platební podmínky. Vzhledem k tomu, že v široké škále nabídkových vzorků není reálné mít každou podlahu skladem, dá se očekávat dodací lhůta v řádu dnů, někdy i týdnů. Při objednávce obchodník zpravidla požaduje zálohu ve výši 50 až 80 % kalkulované ceny, doplatek se většinou řeší při předání hotového díla. Zaměření plochy a vypracování cenové nabídky by mělo být ze strany prodejce naprostou samozřejmostí.

Při výběru podlahy je dobré spatřit podlahu vyvzorovanou aspoň na ploše 1 m2, aby se ukázala v celé kráse. Malé vzorky spolehlivou představu určitě nenabídnou. Potěžkáním balení laminátové podlahy můžeme posoudit i kvalitu produktu. Kvalitní podlahy mají větší hustotu materiálu, čímž jsou těžší, u levných naopak výrobce šetřil a taková deska se nám stává poněkud nestabilní. Prodejci nabídnou zapůjčení vzorku domů k sladění barevného odstínu s interiérem nebo předvedou ve virtuálním studiu budoucí podobu podlahy.

Ve smlouvě o dílo se musí přesně stanovit záruční doba a podmínky pro uplatnění záruky. Často se stává, že výrobce nabízí záruku na kvalitní podlahy v délce 20 nebo 30 let, ale taková záruka je platná pouze tehdy, jestliže obdržíte od dodavatele záruční list. Bez přesného popisu záruční doby ve smlouvě platí záruka obvyklá ze zákona, v dnešní době tedy dvouletá, a proklamace výrobce na dobu delší je k ničemu. Pokud dodavatel záruku výrobce přijme a uzná záruku delší, platí tato záruka na konstrukční stálost podlahy, trvanlivost zámků a podobné záležitosti, přesně specifikované ve smlouvě. Je zcela pochopitelné, že záruka se nebude týkat barevných změn, poškrábání nebo znehodnocení podlahy jejím užíváním.

Důležitým dokumentem po dokončení díla je předávací protokol, kterým se potvrzuje stav díla při předání. V něm je nutno přesně popsat stav podlahy a její závady, případně připomínky k možným problémům v budoucnu. Není od věci neustále řemeslníky při práci sledovat. Zatímco někdy je přímo potěšením vidět koncert lidských rukou, někdy i laik pozná, že příroda obdařila lidskýma rukama některé „řemeslníky“ naprosto zbytečně. Jiní „odborníci“ se dopouštějí hrubých technologických chyb, další dokáží s gestem mistra během chvilky zaretušovat hrubé chyby nebo poškození. Proto i laický dohled na práci může mít pozitivní smysl. Podlaha uklizená po rozlitém lepidle sice na první pohled nevypadá jako poškozená, ale za několik týdnů se mohou na povrchu objevit skvrny, které vzniknou mikroskopickým rozleptáním povrchu, způsobeným rozlitým lepidlem při pokládce. A vůbec nemusí být důležité, že lepidlo se z povrchu rychle vytřelo. Proto je důležité veškeré drobné i větší nehody do protokolu sepsat, popsat případné skvrny a další závady. Do protokolu se uvádí termín předání. Doporučujeme uvádět nejen datum, ale i hodinu předání výsledného díla.

Součástí smlouvy by mělo být stanovení podmínek údržby a provozu podlahy. Zvláštní pozornost zaslouží relativní vlhkost v místnosti. Jde totiž o velmi důležitý parametr, který ovlivňuje chování podlahy. Při malé relativní vlhkosti dochází k sesychání podlahy, při zvýšené vlhkosti může dřevo tuto vlhkost absorbovat a zvětšovat objem. Takové změny však nejsou důkazem špatné práce podlaháře, ale důsledkem změny vnějších podmínek. Vykazuje-li interiér velmi malou relativní vlhkost, dodavatel doporučí použití zvlhčovače vzduchu.

 

 

Zpět