Jarní čištění bazénu

13.03.2014 01:55

Pečlivé vyčištění bazénu zjednodušuje další údržbu vody. Pokud jste bazén před zazimováním vyčistili, ošetřili vodu a dobře ho zakryli, pak stačí očistit stěny nad úrovní hladiny a dopustit vodu do plného stavu. Jestliže byl bazén zazimován narychlo, potřebuje očistu, při které je nutné odstranit všechny nečistoty včetně vodního kamene. Přípravek na usazeniny naneste v koncentrované podobě, nechte 15 minut působit, případně můžete plochy ještě mechanicky dočistit. Poté vše spláchněte čistou vodou.

Správné jarní zprovoznění bazénu je důležitým krokem pro jeho budoucí bezproblémové využití

Foto (C) BAZÉNY A & M BOROVNIČKA

 

Pokud je voda tvrdá, vylučují se z ní vápenaté usazeniny, na něž se potom nabalují další nečistoty. Tím vzniká prostředí vhodné pro růst bakterií, řas a virů. V takovém případě je vhodné aplikovat ihned po napuštění bazénu přípravek pro maskování tvrdosti vody. Tento přípravek sníží tvrdost vody, zabrání vzniku usazenin a zároveň na sebe váže ionty vápníku a kovů, které jsou obsaženy ve vodě a způsobují zákaly.

Po naplnění bazénu a kontrole funkčnosti a zapojení filtrační zařízení můžete přistoupit k ošetření vody, tedy k úpravě pH a k dezinfekci.

Ideální hodnota pH bazénové vody se pohybuje v rozmezí 7,2 – 7,6. Pokud je pH vody v bazénu mimo tuto vymezenou oblast, většinou začínají problémy. Na hodnotě pH je přímo závislá účinnost většiny dezinfekčních prostředků. V případě, že je pH příliš nízké, korodují kovové části a zvyšuje se rychlost blednutí barev plastů a fólií, pokud je pH příliš vysoké, vylučuje se vápník z vody a dochází k jejímu zakalení. Ve vzduchu v okolí bazénu dojde ke zvýšené koncentraci chloru, která může způsobit podráždění očních spojivek.

Při běžném používání bazénu se pH vody pomalu mění podle místního složení a tvrdosti vody. U měkkých vod pH klesá, u tvrdých stoupá. Správnou hodnotu pH jednoduše upravíte přidáním prostředku na stabilizaci pH při zapnutém filtračním zařízení, které zajistí potřebnou cirkulaci vody.

Při přípravě bazénu na novou sezónu je důležitá i důkladná dezinfekce, protože i když se vám voda po prvním napuštění bude zdát čistá, je v ní obsaženo velké množství mikroorganismů, které by mohly mít negativní vliv na vaše zdraví. Na prvotní ošetření se používají přípravky, které rychle a účinně vodu dezinfikují. Hodnota chloru v bazénu by se měla pohybovat v oblasti 0,3 – 0,6 mg/l. Po dosáhnutí optimální úrovně chloru ve vodě se koncentrace udržuje pomocí pomalu rozpustných tablet. Používání multifunkčních tablet je výhodnější, protože obsahují i látky, které působí proti řasám, napomáhají vyvločkování nečistot a stabilizují chlor ve vodě.

A rada na závěr: Pokud máte na jaře vypuštěný bazén, tak po jeho očištění výše uvedenými čistícími přípravky naneste na čisté plochy před napuštěním bazénu ředěný přípravek zabraňující růstu řas. Zničíte tak zárodky řas, které zde ještě mohly zůstat. 

 

Autor: Miroslav Hanák

 

Pečlivá jarní příprava již brzy přinese své ovoce

Foto (C) BAZÉNY A & M BOROVNIČKA

Zpět