Jdeme nakupovat obklady a dlažby (2)

22.10.2013 01:55

Objednávání zboží

Pozor si musíme dát pozor při objednávání zboží. Stává se (a je to při obrovském sortimentu byť jediného výrobce pochopitelné), že požadovaný výrobek či kombinace výrobků není v dostatečném množství skladem. Pak nezbývá, než u obchodníka objednat potřebné množství materiálu, aniž bychom si je takříkajíc "osahali". V objednávce trvejme bezpodmínečně na tom, aby byla přesně specifikována barevnost udáním přesného katalogového čísla.

Pokud jsme se rozhodli, co koupíme, musíme ještě určit, kolik toho koupíme. Pečlivým proměřením rozměrů místností nebo exteriérů a výpočtem zjistíme velikosti ploch, které budeme potřebovat. Je jasné, že musíme nakoupit zboží v množství mírně nad vypočítané hodnoty. Musíme totiž počítat s prořezy, s vadnými kusy, občasným poškozením či zničením některého kusu při pokládce a samozřejmě bychom si měli nechat nějakých pár kousků keramiky pro "strýčka Příhodu". Je velmi pravděpodobné, že v horizontu měsíců či let dojde k tomu, že budeme muset vrtat či sekat do zdi nebo podlah a tyto stavební zásahy můžeme zamaskovat opět stejným keramickým materiálem. Nemáme-li někde skrytých pár kousků keramiky z doby, kdy jsme nakupovali "ve velkém", můžeme se pokusit chybějící keramiku dokoupit. Pokud se zadaří a máme štěstí na přesně stejnou sérii keramiky, téměř s jistotou nekoupíme stejný odstín.

Slunce a voda – to je žlutá a modrá

Foto (C) RAKO, série Color Line

 

Ve výrobě se používají přírodní materiály, jejichž složení se nepatrně časem mění podle uložení, lokality atd. Takže stejný výrobek zakoupený později může vykázat odlišné optické vlastnosti, které se zvýrazní v kombinaci s původním obkladem. Mějte proto na paměti, že rezerva 10–15 % zakoupené plochy navíc oproti nejnutnějšímu požadavku je zcela na místě a v budoucnu si naši prozíravost budeme pochvalovat. Dvojnásob tento krok platí v případě, že nakupujete zboží z nějaké "akce", ať se jedná o doprodej zásob nebo mimořádnou cenovou nabídku. Tento typ nákupů je z hlediska dalších doplňkových dodávek přinejmenším rizikový.

Přejímka zboží

Převzetím zboží od dodavatele naše starosti nekončí. Čeká nás důležitá kontrola zakoupeného materiálu. V první řadě je nutné zkontrolovat množství a kvalitu keramického materiálu.

Rozbalením hned na místě dodávky zjistíme, zda zboží nebylo přepravou poškozeno. Při té příležitosti už rovnou zkontrolujeme tonality (barevnost) a kalibr (rozměrovou přesnost) u materiálů stejného typu nebo u materiálů, které budou vzájemně kombinovány. Veškeré nejasnosti řešíme na místě s prodejcem, nejlépe ihned. Jestliže dodané zboží budeme reklamovat v době, když vysychá lepidlo, nebo ještě lépe po spárování, těžko budeme prodejce přesvědčovat o odlišné barvě dlažby, která se nám nějak nehodí do interiéru. A právě s barevností mohou opravdu nastat první potíže.

Při dodání provedeme kontrolu podle katalogových čísel uvedených na obalu. Sledujeme, zda jsou všechna balení jednoho druhu keramiky označena shodným kódem tonality a kalibru (odstínové a rozměrové jednotnosti). Aby se dalo s materiálem dobře pracovat, musí být dodané zboží z jedné výrobní šarže.

Někdy se může stát, že barevnost se poněkud liší od našeho objednaného zboží. Keramika je přírodní materiál a to musíme mít na paměti. I při dodržení všech přísných pracovních postupů může dojít k drobným odchylkám v odstínu. Odpovídá-li deklarované katalogové číslo naší objednávce, je dodávka zboží z hlediska prodejce v pořádku. Pokud se vám odstín nebude přesto líbit, můžete tuto skutečnost probrat s prodejcem. Je-li seriozní a vaše tvrzení je pravdivé, bez problémů vezme zboží zpět a nabídne buď novou dodávku nebo jiný materiál. Není to však jeho povinnost a případné dobroty bychom neměli zneužívat. V obchodní síti velkých prodejců se "reklamované" zboží prodá celkem bez potíží, menšího prodejce může taková zakázka podstatně zatížit v podobě nepředpokládaných skladových zásob. Přistupujme proto k řešení střízlivě a nezlobme se, pokud naši zakázku zpět na prodejnu nevezme.

Ostřížím zrakem provedeme kontrolu povrchu keramického materiálu. Pozorně sledujeme, zda je glazura dolita až do krajů obkladu nebo dlažby, dále se kontrolují vpichy v glazuře, nebo jiné pohledové nedostatky.

Keramika v duchu starých mistrů

Foto (C) RAKO, série Abydos

 

Mezi často diskutované téma patří tzv. planarita – prohnutí dlaždice směrem nahoru nebo dolů. K tomuto jevu dochází při ohřevu a chladnutí střepu při výpalu v peci. Planarita je běžným jevem, který najdeme u všech výrobců keramiky. Velikost prohnutí je přímo závislá na rozměru dlažby. Malé formáty jsou prohnuté málo, velké formáty jsou prohnuty více. Norma ČSN EN 98 definuje maximální možnou odchylku prohnutí od roviny o velikosti do 0,5 % rozměru. Pro jednoduchost lze uvést příklad – obklad o rozměrech 30 × 30 cm má maximální limit prohnutí 30 × 0,005 = 1,5 mm. Dlažba o formátu 30 × 60 cm má maximální limit prohnutí 60 × 0,005 = 3 mm. Prohnutí v rovině tedy musí eliminovat šikovný obkladač. Tvrzení, že zboží je křivé a tudíž vadné, je diskutabilní. Přinejmenším do okamžiku, než je překročena citovaná norma.

Při výpalu keramického materiálu dochází k jeho velkému smrštění (uvádí se hodnota až 9 %, u formátu 30 × 30 cm je před výpalem asi o 3 cm větší!). Toto smrštění je závislé na řadě faktorů, které se v procesu výroby mohou měnit. Na konci výrobní linky se dělí výrobky do rozměrových skupin, tzv. kalibrů. Takto vytříděné rozměry jsou baleny na jednotlivé palety, které putují k obchodním společnostem. Maximální odchylka v jediné dodávce je opět limitována normou ČSN EN 98 a ta stanovuje tuto odchylku jako 0,5 % z délky posuzované strany. Rozměrové odchylky mezi dlaždicemi v jediné dodávce jsou tedy dalším častým tématem. Tato problematika je řešena v kapitole o technických parametrech a je třeba ji důkladně nastudovat. Neznalost tolerancí rozměrů může výrazně zkomplikovat kladení dlažeb či obkladů, zejména pokud kombinujeme různé materiály!

Mýtus "zlatých českých rukou"

Velkou pozornost kromě materiálu je třeba věnovat výběru renomované obkladačské firmy. Během posledních deseti let se kladečské postupy výrazně změnily a jsou používány moderní technologie stavební chemie, nové lepicí hmoty a speciální doplňky (tvarovky, lišty, dilatační profily, izolace). Speciální hmoty umožňují obkládání stěn z betonu, cihel, pórobetonu, sádrokartonu, dřeva, plastů i kovu. Novodobé izolační materiály dovolují dlouholeté garance dříve choulostivých podlah balkónu a teras.

Vše je v lidech, praví lidová moudrost. Proto jistě nikoho nepřekvapí, že existují jedinci a organizované skupiny, které svou činností překvapí i laika. Jinak se nedá hodnotit počínání některých zoufalců, kteří ještě dnes lepí keramiku technologií pamatující prezidenta Novotného, nebo kteří dodnes nepochopili princip lišt a profilů. Jejich aplikaci si vysvětlují po svém a jakékoliv připomínky za strany zákazníka berou jako útok na svou ješitnost. Mějme na paměti, že pokud se nám některé postupy nezdají jako správné, okamžitě kontaktujte odborníka a žádejte konzultaci. Není nic jednoduššího, než si nechat poškodit či zničit drahou dlažbu amatérskými profesionály, nebo spíše profesionálními amatéry, během pár hodin jejich destruktivní činnosti. Vymáhání náhrad za poškozené nebo zničené dlažby pak může být předmětem dlouholetých soudních sporů.

Pokud budete vybírat stavební firmu, měli byste zvážit objem poptávaných prací. Velká firma bývá na malé práce drahá a malá firma může být pro velký objem prací nejistá. Abyste si udělali představu o cenách a abyste vybrali skutečně dobrou nabídku, oslovte hned několik firem. Mějte ale přitom na paměti, že nejlacinější nabídka nemusí být ta nejlepší. Šetřit za každou cenu, ať to stojí, co to stojí, se nemusí vyplatit. Proto si na vybranou firmu sežeňte pro jistotu ještě doporučení spokojených zákazníků. Nejjistější je doporučení stavební firmy člověkem, který již zkušenost má a kterému důvěřujete. Zadáte-li celou stavební činnost jedné firmě "na klíč", zaplatíte o něco více peněz, ale nebudete mít starosti s koordinací řemesel a návaznostmi stavby. Zajistíte-li si jednotlivá řemesla samostatně, počítejte se spoustou organizačních problémů a časovou náročností.

Výhodou jediného dodavatele je také záruka za všechny prováděné činnosti. Představte si, že obklady nebudou rovné – obkladač z firmy A bude tvrdit, že je to vina zedníka z firmy B, který nahazoval stěnu, a zedník z firmy B tvrdí, že pokládku zkazil obkladač z firmy A. V takové situaci budete těžko hledat pravdu. V dohodě se stavební firmou si stanovte podmínku, že platby budete provádět postupně a vždy za dokončenou etapu provedených prací, jejíž kvalitu si před zaplacením zkontrolujete vy nebo vámi pověřený specialista (stavební dozor). Není od věci dohodnout tzv. "zádržné", malou částku, která bude vyplacena po určité době od dokončení prací. Tato částka poslouží jako páka na stavební firmu v případě, že se v záruce po předání projeví vážné nedostatky nebo nedodělky. Jakmile je celá suma vyplacena, je bohužel někdy těžké donutit stavební firmu k uvedeným dodělávkám.

V jednoduchosti je krása

Foto (C) RAKO, série Capitol

 

 

 

 

 

 

 

Zpět