Keramická dlažba a podlahové vytápění (3) - Elektrické systémy

02.11.2013 01:10

Systém elektrického podlahového vytápění využívá rozvodu topného kabelu, rohože či topné fólie pod podlahovou nášlapnou vrstvou. Elektrické vytápění lze konstrukčně řešit několika způsoby s využitím různých výkonů. Výkon se určuje v závislosti na tepelně izolačních vlastnostech podkladové vrstvy, tepelných ztrátách celého objektu a místního klimatu. Rozdíl v instalovaném výkonu je pochopitelný – jiné podmínky můžeme očekávat u osmdesát let starého objektu vybudovaného z kamene v horské oblasti v nadmořské výšce kolem 1000 metrů nad mořem a jiné v domě vystavěném s využitím všech moderních konstrukčních prvků někde na jižní Moravě. Přesný výpočet instalovaného výkonu dokáže realizační firma určit bez větších nesnází vyhodnocením tepelných ztrát. Zajištění optimálních provozních podmínek stejně zůstává na bedrech kvalitní regulační smyčky.

Akumulační topení využívá stejně jako jiná běžná akumulační kamna cenově příznivý tarif odběru elektrické energie. Akumulační hmotou je vrstva cementové topné mazaniny tloušťky 8 až 14 cm. Výška vrstvy závisí na tepelně izolačních a akumulačních schopnostech zdiva a nabíjecí době.

Přímotopné topení využívá podobné konstrukce podlahy jako akumulační systém, rozdíl je jen v tenčí akumulační vrstvě (4 – 6 cm). Menší objem vyhřívané mazaniny má za následek rychlejší odezvu na požadavek uživatele. Podlahové přímotopy jsou vhodné do místnosti, kde požadujeme rychlou odezvu, tedy zejména v koupelnách, na chodbách nebo v místnostech, které je třeba v krátké době vyhřát (například ložnice v rekreačních objektech). Přímotopy můžeme použít také v celém objektu, pokud nám to výhodný tarif za elektrickou energii či naše peněženka dovolí.

Elektrický topný kabel není fixován na rohoži, ale je dodáván volně, společně s upevňovacím páskem. Pokládka topné rohože je sice jednodušší, její rozměry a tvar však velmi omezují použití plochy podlahy. Tato skutečnost se zvlášť projeví v malých místnostech, kde má vyhřívaná plocha nepravidelný tvar. To je případ koupelen, v nichž se topení elektrickým kabelem používá nejčastěji.

Foto (C) V-SYSTÉM

 

Vytápěcí rohože o výkonu kolem 150 W.m-2 jsou vhodné především do místností, kde uživatel požaduje krátkodobé zvýšení teploty podlahy, tedy zejména do koupelen a saun, a do podlah, které jsou špatně izolované, takže zvýšený výkon musí pokrýt ztráty. Pro akumulační vytápění, které má delší dobu náběhu a pomaleji reaguje na změny, se volí hodnota topného výkonu zpravidla kolem 180 – 200 W.m-2. Výkon elektrických kabelů či rohoží může být vypočítán také jen na pouhé temperování místností, tedy časově a plošně omezené vytápění, jehož cílem je omezit nepříznivý vliv nízkých teplot.

Elektrické topné rohože a kabely jsou vhodné zejména při rekonstrukcích místností a všude tam, kde by konstrukční výška nově uvažovaného vybudování kapalinového systému byla na překážku. Dodatečná instalace elektrického systému v obytných místnostech představuje navýšení hrany podlahy pouze o necelé 2 cm, pokud se použijí extrémně nízké topné rohože o výšce kolem 3 mm, zatímco u kapalinových systémů se jedná o navýšení vrstvy minimálně kolem 6 – 10 cm. Podlahovou krytinu můžeme opět zvolit snad kromě koberců takřka bez omezení, je ale třeba mít na paměti, že tepelná izolace podkladu musí být lepší než tepelná izolace vrstvy nad otopným systémem. Z tohoto pohledu opět vítězí keramika s bezkonkurenčně nejlepším přenosem tepla na povrch podlahy.

Regulaci teploty můžeme řešit snadno programovatelným termostatem. Dodavatelé topných systémů nabízejí již takové přístroje, na kterých nastavíte jen požadovanou teplotu a časové rozmezí, kdy má být této teploty v místnosti dosaženo, a přístroj sám spočítá potřebnou dobu vytápění. Po výpočtu aktivuje systém s dostatečným předstihem tak, aby byly požadované podmínky splněny.

Princip elektrických topných podlahových fólií je stejný, rozdíl nalezneme pouze v konstrukčním složení zdroje tepla. Tím je tenká laminovaná polyesterová fólie s nanesenou grafitovou vrstvou, do které je přiváděn elektrický proud pomocí měděných pásků. Výhodou systému je nízká konstrukční výška.

Skladba podlahového vytápění s elektrickým topným kabelem

Foto (C) AEG

 

 

 

Zpět