Keramická dlažba a podlahové vytápění (4) - Nášlapná vrstva a regulace

02.11.2013 01:20

Účinnost podlahového vytápění závisí rovněž na použité nášlapné vrstvě (podlahové krytině), která překrývá topnou betonovou desku. Čím je tepelný odpor nášlapné vrstvy menší, tím lepšího výsledku ohřevu vzduchu podlahové vytápění dosahuje. Proto jsou ideálním materiálem keramické dlaždice a dlaždice z přírodního kamene, s odstupem pak dřevěné a laminátové podlahy. Použití koberců je vhodné spíše tam, kde je podlahové vytápění koncipováno jako hlavní zdroj tepla a je řešeno formou akumulačního systému. V takovém případě nám vyšší tepelný odpor koberce naopak pomáhá, zpomaluje vyzařování tepla.

Ukázka možné aplikace podlahového vytápění.

 

Foto (C) DE-VI

 

Nášlapná vrstva

Před zabetonováním elektrického topného systému se provede kontrola zapojení. U teplovodního potrubí musí být provedena tlaková zkouška a potrubí musí být udržováno pod tlakem až do zatvrdnutí topné desky (21 dní při použití cementového materiálu). Rovněž první ohřev desky musí být pozvolný, teplota se v otopné soustavě může zvyšovat maximálně o 5 °C během 24 hodin. Po dosažení provozní teploty musí být i pokles teploty pozvolný, jinak by mohlo dojít k odtržení trubek od betonu, čímž by se zhoršil přestup tepla a došlo by k poklesu výkonu.

Po zatvrdnutí topné desky, která zalije teplovodní potrubí nebo elektrické kabely či rohože, můžeme přistoupit k položení dlažby. Dlaždice je nutné přilepit k podkladu rovnoměrně po celé ploše. I když se v některých místnostech bude jednat o malé plochy, doporučujeme provést krajní spáru na styku se stěnou jako pružnou, použijeme tedy k utěsnění například silikon.

Dlažbu lepíme tenkovrstvým lepidlem na podkladovou desku, která má nižší vlhkost než 2 % v betonu a méně než 0,5 % při anhydritovém provedení. Znečištěnou dlažbu očistíme a překryjeme ochrannou fólií, která zabrání rychlému úniku vlhkosti z tuhnoucího lepidla. Po lhůtě stanovené výrobcem se dlažba spáruje pružným spárovacím činidlem a včas se vyčistí houbou a čistou vodou.

Elektrické topné rohože nebo kabely jsou vhodné zejména při rekonstrukcích koupelen a jejich obkladů

Foto (C) RAKO, série ARDE

 

Regulace

Pro spokojené a příjemné užívání systému podlahového vytápění je nezbytně nutné zajistit vhodnou teplotu podlahy ekvitermně řízenou regulací teploty kapaliny na přívodu. Nesprávným výpočtem a chybami v projektech někdy nelze docílit odpovídající teplotu běžným způsobem a proto například při nedostatečném dimenzování smyček dochází k přetápění, nadměrnému zvyšování teploty, aby se zajistila běžná tepelná pohoda v místnostech. Neúměrně zvýšená teplota povrchu může způsobovat zdravotní potíže. K přetápění docházelo zejména v dobách, kdy se podlahové systémy vytápění u nás začaly používat, ale občas se s podobným problémem můžeme setkat i dnes. Pro zkušenější topenářskou firmu však pečlivě vypracovaný projekt neznamená problém. Pro doplnění uveďme, že pro využívané obytné místnosti se jako průměrná povrchová teplota podlahy uvádí 29 °C, pro koupelny můžeme využít teplotu ještě o 4 °C vyšší a pro okrajové zóny lze měřit teplotu až 35 °C. 

Důležitou součástí dodávky systému podlahového vytápění je regulace. Přesný elektronický termostat udržuje teplotu podlahy přesně na uživatelem zvolené hodnotě. Většinou lze dodat podle přání zákazníka několik typů termostatů. Oblíbené jsou zejména termostaty s manuálním ovládáním (vlevo), nebo digitální programovatelné termostaty s inteligentním regulačním algoritmem (vpravo). Takové umožňují uživateli nastavovat různé teploty v různých časových obdobích.

Foto (C) V-SYSTÉM

 

 

 

Zpět