Keramické dlažby (2) - Pokládka dlažby svépomocí nebo s firmou?

12.12.2012 04:56

Rozhodli jste se obložit koupelnu nebo vyměnit podlahu v hale či předsíni? Až dosud jste si vždy vystačili svépomocí? V případě obkládání složitějších prostorů nebo celé koupelny by se vám tento postup nemusel vyplatit. Vyberte si odborníka, který peníze vložené do nákupu keramického materiálu zúročí. Neodborně provedená práce je zdrojem velkých problémů, nákladných oprav a časových prodlev. Případným potížím se však dá ve většině případů předcházet.

Komplikace mohou nastat již ve fázi projektových příprav. Nevhodně navržené technologie a postupy bývají velmi častým jevem. Nikdo není neomylný, ani dobrý projektant se nevyvaruje chyb. Investor by měl na projektantovi požadovat, aby dokladoval, že v projektu navrhovaná řešení odpovídají normám a zákonům (zejména Stavebnímu zákonu), že všechny materiály a připravené podklady jsou v souladu s našimi požadavky. Projektant by také měl už ve fázi projektu navrhovat možnost změny dodavatele i materiálu. Pokud řešíme stavební činnosti subdodavatelsky, setkáme se občas s problémem, že doporučený materiál není na trhu ve chvíli, kdy ho potřebujeme, nebo narazíme na vhodnější materiál. Svým dohledem na jednotlivé kroky výstavby či rekonstrukce můžeme výrazně snížit ekonomickou náročnost projektu. Navíc průběžným proplácením provedených prací máme v rukou nástroj k ovlivňování realizační prováděcí firmy a částečně eliminujeme i riziko zpronevěry investic.

Zkušený stavební dozor je částečnou zárukou dodržení všech případných rizik na stavbě. Musíme počítat s tím, že stavební dozor je investice navíc, ale člověk se zkušeností, který může předejít omylům, se vyplatí. V případě kompletního servisu stavební firmy realizující naši zakázku by měl být člověk, který dohlíží na realizaci, samozřejmostí. Musíme si uvědomit, že stavební práce patří mezi velké investiční akce a při reklamaci provedení či znehodnocení materiálu nejde o stokoruny či tisíce, ale mnohdy o desítky, občas i o stovky tisíc.

U podlahové série Zingana se potkávají fantazie s technologií, jenž daly prostor pro vznik futuristickému designu moderního dřevěného povrchu s metalickým efektem. Pruhy v přírodních barvách s vysokým leskem v sobě mísí luxus a vyhraněnost stylu. Dlaždice Zingana jsou vysoce slinuté glazované keramické obkladové prvky, zvané gres porcellanato smaltato. (RAKO)

 

Vady materiálu

Na nekvalitním vzhledu výsledných stavebních zásahů se výraznou měrou podílejí vady materiálu nebo nevhodnost jeho použití. Zvyšující se kvalita materiálů a tlak konkurence na trhu sice snižují riziko zakoupení nekvalitního zboží u prověřených a autorizovaných prodejců, ale neserióznost některých podnikatelských subjektů nelze vyloučit nikdy. Ve snaze ušetřit často nechceme nakupovat u odborných a renomovaných dodavatelů.

U dodaných keramických materiálů bychom měli překontrolovat barvu, rozměrovou toleranci a odstín obkladu podle čísla uvedeného na kartonu výrobku. Pokud po kontrole zjistíte sebemenší vady, je lepší se ihned, před započetím pokládky, obrátit na prodejce a případné nedostatky konzultovat, reklamovat. Jsou malé rozměrové, odstínové odchylky, které lze eliminovat důkladným roztříděním obkladů, a vhodnou kombinací při pokládce odstranit. Nezapomínejte ani na pečlivou kontrolu dekoračních prvků, jako jsou listely, tvarovky, rohy atd. Tloušťka a délka by měly odpovídat rozměrům základních obkladů. Výše uvedené rady pro kontrolu materiálu doporučujeme určitě, pokud jsme zadali práce řemeslníkovi, ale obklady jsme zakoupili sami. Vyvarujete se dohadům, které by nastaly při řešení nedostatků. Pokud materiál dodává firma a dojde k reklamaci, může si za to stoprocentně sama, jelikož nezkontrolovala obklady tak, jak měla. Samozřejmě v tomto případě veškeré opravy jdou na náklady dodavatelské firmy. Chybám jednotlivých pracovníků se však nevyhne ani renomovaná firma. Ta ale povětšinou přizná chybu a svými silami a prostředky se snaží celou věc napravit. Buďte při tomto řízení shovívaví, je třeba zachovat chladnou hlavu a klidné nervy – nikdo není neomylný.

 

 Dlaždice Zingana v rozměrech 30 × 60 cm, 15 × 60 cm a 10 × 60 cm staví svůj výraz na formátové kombinovatelnosti, vyzývavé barevnosti, estetické harmonii a funkčnosti. Dlaždice jsou v odstínech tabáku a exotických dřev světle hnědé, červenohnědé, tmavě hnědé a okrové. Zajímavostí je kombinační bílá barva, která je svojí kombinací metalického povrchu a bílé barvy skutečným technickým i estetickým unikátem stanovujíce tak nejvyšší standard současných trendů v oblasti keramiky. (RAKO)

 

U hrubých vnitřních a dokončovacích prací je nejčastější příčinou chyb a závad nedodržení správnosti technologie. V konkurenčním boji působí na trhu mnoho dodavatelských firem i samostatných řemeslníků, kteří se snaží za každou cenu získat zakázku, ačkoliv na ni nemají ani zkušenostmi z praxe, ani zvládnutou technologii. Je lepší objednat si firmu, na kterou máme dobré reference, a kromě kladečských prací je zběhlá v ostatních řemeslech, která jsou při realizaci nutná. Ptejme se odborníků, firem, které obklady prodávají, přátel, na reference o firmách zabývajících se touto činností. Dobrá rada nad zlato. Stává se bohužel častým jevem, že podnikají firmy, které nemají teoretické, ba ani praktické zkušenosti, a zákazník se tak stává rukojmím či pokusným králíkem, který zaplatí za chyby jiných.

Při realizacích se občas (někde spíše často) setkáme s pracovníky bez zájmu o práci a její kvalitu. Za nekvalitní prací se skrývá údajná nespokojenost s finančním ohodnocením nebo "vykořisťování" ze strany podnikatelů, téměř vždy však pravou příčinou potíží bývá lajdáctví jedinců. Názor na pracovníky a kvalitu jejich práce si udělá každý investor sám podle postupu prací a přístupu pracovníků k úkolům. Pokud jsme nespokojeni s přístupem pracovníků, je třeba takové lidi zavčas ze stavby nechat stáhnout a vyměnit. Případné skryté vady způsobené jejich činností se mohou projevit až za několik let, kdy bude dokazování příčin poruch mimořádně obtížné až neřešitelné. Vše je v lidech. Výběr subdodavatelů nebo pracovníků na stavbě je také dobré opět podchytit ve smlouvě o dílo. Mělo by být právem investora zasahovat do výběru (nebo alespoň odvolání nežádoucích elementů). Technologické postupy by měly být také součástí smlouvy o dílo, protože lze činnost pracovníků kontrolovat a máte v případě potíží v ruce jednoznačný písemný důkaz, jak k uvedené chybě došlo. Nespoléhejme na záruky firem uvedené ve smlouvě. Různé firmy nabízejí různé doby záruky. Minimální lhůty, vyplývající ze zákona, musí dodržet každý. V běžném životě se však často setkáváme paradoxně spíše s kuriózními záručními lhůtami ve snaze ohromit klienta seriózností firmy. I k těmto termínům je nutné přistupovat s rozmyslem.

Fascinující atmosféra dlaždic Zingana je postavená na minimalizaci použitých barev, tvarů a rozměrů, vycházející z autonomie přírodních materiálů, jenž v rafinovaných kombinacích vyvolávají množství dojmů. (RAKO)

 

Ušetřit za každou cenu?

Oblíbený slogan "ušetřit za každou cenu" je v oblasti stavebnictví a bydlení velmi frekventovaný. Není se co divit, protože investice na pořízení nemovitosti k bydlení a podnikání patří v životě většiny z nás k těm největším, které kdy vynaložíme. Ale snaha ušetřit se stává důvodem, proč vynakládáme další a další prostředky na nápravu vlastních omylů a chyb. Se snahou ušetřit se určitě setkáme u dodavatele technologie či materiálu (je to i pochopitelné). Proto je třeba ve smlouvě vždy podrobně deklarovat použité materiály, jejich kvalitu, výpis norem, odpovídající cenu. Při změně materiálu či kvality se musí taková změna projevit v cenách. Při výstavbě je nutné dodržet kvalitu prací, technologickou kázeň a termíny (například zrání betonu a omítek, vymrznutí stavby). Veškeré činnosti je třeba dozorovat průběžně, protože na co se nepřijde hned, těžko se pak dokazuje.

Pokud budujeme stavbu sami, stále v nás vrtá červ pochybností, zda se nedalo někde ušetřit. Neustále a ze všech stran na nás útočí slevy, úspory, akční ceny, ale většinou je tomu na úkor kvality. Za porovnání stojí kvalitativní faktory, komplexnost dodávky, poskytované záruky, jméno firmy. Není vůbec od věci vsadit na značku, protože se v případě problémů firma dokáže zachovat tak, aby nepoškozovala své jméno. Je lépe se vyhýbat neznámým firmám. Máme-li dobré reference od přátel, doporučení od jiných investorů, není třeba se obávat svěřit zakázku malé (a lacinější) firmě. Nižší cena může odrážet menší náklady. V ceně produktů renomovaných značek si platíme vše, co ke komfortu patří – deklarovanou kvalitu, servisního technika nebo obchodního zástupce, který přijede na vyžádání, ale hlavně si platíme klid na duši.

Současný design, materiál působící dokonale čistě, lesklé metalické plochy, povrch evokující textilní pravidelnou strukturu, to je série Diamond. Dlaždice Diamond, gres porcellanato smaltato, mají díky svým fyzikálně-chemickým vlastnostem téměř neomezenou životnost. (RAKO)

 

Na perfektním obložení keramickými obklady má svůj podíl použití kvalitních materiálů, surovin a pochopitelně také vysoká kvalita dodavatelských prací. Správný princip ošetření základního nosného povrchu, volba vhodných stěrkových hmot, lepidel a tmelů hrají klíčovou roli. Práce s keramikou musí být pečlivá a odborná, proto by si na lepení a spárování keramických prvků měli troufnout jen takoví kutilové, kteří jsou si svými znalostmi a zručností stoprocentně jisti.

Před samotným lepením je třeba zkontrolovat a proměřit místnost, ve které se bude pracovat. Pracovník musí zjistit a zkontrolovat, zda prostor nevykazuje chyby v rovinnosti obkládaných ploch. Podcenit tento krok znamená zviditelnit zatím skryté problémy díky přesné geometrii, kterou se keramika vyznačuje. Stejné potíže mohou způsobit i chyby v kolmosti vzájemných ploch. Aby na sebe plochy podlah nebo kolmých stěn navazovaly plynule z místnosti do místnosti, je třeba posoudit vliv různých tlouštěk keramických materiálů v souvislosti s podkladovou plochou. Problém může způsobit "přehlédnutí" různých tlouštěk keramiky při stejně vyrovnané rovině.

Celý koncept série Diamond je navržen tak, aby vynikla jeho jednoduchost, tvarová nenáročnost, barevná nekomplikovanost a originalita luxusní dlažby. Celý efekt stojí na podmanivé optice textilního povrchového mikroreliéfu. Díky barevným základům bílá, kovově šedostříbrná a černá můžete dosáhnout dokonalé kompaktnosti minimalistického, hi-tech či jinak trendově orientovaného interiéru. (RAKO)

 

Dále je třeba zkontrolovat čistotu předpokládaných hran a styk se stavební konstrukcí, s nimiž se dlažba či obklad setká – na sucho si vyzkoušíme návaznost a pokládku v těsné blízkosti zárubní dveří, případně rámů oken a parapetů. Pokud stavební práce provádí firma, převzetím pracoviště by na sebe měla vzít odpovědnost za chyby. Při reklamaci se často stává, že dochází k nedorozumění v definování chyby. Kladeč se vymlouvá na zedníka a naopak.

Při špatném stavu podkladu a nerovnosti také není nic ztraceno. Bourat se nemusí, pokud je možné například dodatečně srovnat plochy stěrkovými hmotami, nebo dodatečnými sádrokartonovými konstrukcemi. Řešení je sice nákladnější, ale často se vyplatí s ohledem na možný až hrozivý výsledek případného vzhledu interiéru či exteriéru.

Série Diamond je pro svou celkovou jednoduchost tvaru a materiálu velmi aktuální odpovědí na současné trendy. Keramika vynikne v restauracích, hotelech stejně jako v kuchyních, koupelnách i celých moderních bytových interiérech. (RAKO)

 

Foto (c) RAKO, www.rako.cz 

 

 

 

 

Zpět