Keramické schodové tvarovky v praxi

05.11.2013 23:56

Nároky kladené na estetickou i užitnou úroveň keramických dlažeb se neustále zvyšují. Pro splnění požadavků i těch nejnáročnějších zákazníků nestačí nabízet pouze kvalitní dlaždice, ale i prvky, které umožňují řešit veškeré funkční a estetické detaily keramických podlah. Těmito důležitými doplňky jsou také obklady veškerých stupňů – schodů, říms či pultů, které na podlahu bezprostředně navazují. Použitím speciálních keramických schodových tvarovek lze zajímavě ztvárnit řešení schodů a stupňů v interiéru i exteriéru. Na konkrétních případech si proto můžeme ukázat, jak lze keramiku na schodech správně aplikovat.

Zalomené schodiště s nosnou kovovou konstrukcí a keramickými tvarovkami.

Foto (C) RAKO, série Titus

 

Použitím schodové tvarovky se řeší problém nesouladu schodové dlaždice se základní dlažbou v odstínu a rozměru. Nesoulad odstínu je vyřešen tím, že nášlapnou plochu tvoří základní dlaždice ve shodném odstínu s ostatní plochou. Mírně odlišný odstín tvarovky v důsledku odlišné technologie výroby těchto prvků ve srovnání s dlaždicemi nepůsobí již rušivě, naopak v řadě případů dává schodu vyniknout. Rozměrové identity je dosaženo dořezem přímo při pokládce, takže tvarovka vždy odpovídá příslušnému skutečnému rozměru základní dlaždice.

Výhod tohoto konstrukčního řešení schodů je více. Průběžnou hranu schodu a jeho roh tvoří jeden prvek, který vytváří elegantní oblé ukončení pracovních ploch, říms a sloupů. Hrany schodů či stupňů lze lepit na standardním železobetonovém schodišti stejně jako na montovaných schodech se schodnicemi z kovu, dřeva nebo kompozitních materiálů. Stejným způsobem je možné řešit hrany pultů a pracovních ploch vyrobených z běžných nábytkářských materiálů.

Nášlapnou plochu tvoří základní dlaždice. Schodová tvarovka je vyrobena ze slinutého materiálu (gres porcelanatto), což je zárukou, že schod nebude mít horší technické a normou vyžadované parametry, než má vlastní podlaha. Není tedy slabým místem celého obkladu.

Přestože se nejedná o levnou záležitost, je řešení ve formě schodových tvarovek při započtení všech nákladů jednou z cenově nejpřijatelnějších variant pořízení schodů. Rozhodně poskytuje ideální poměr dosažené estetické úrovně a užitné hodnoty ve vztahu k pořizovacím nákladům.

Detail montovaného schodu a kování zábradlí

Foto (C) RAKO, série Venezia

 

Schodová tvarovka má velmi elegantní profil, který vynikne všude, kam je nainstalován – na schodišti, římse, pultu či pracovních ploše. K dosažení maximálního estetického i užitného efektu je však nutno věnovat pozornost kvalitě kladečských prací i použitých lepicích a spárovacích materiálů.

U schodů je hlediska bezpečného provozu nutné zachovat správné ergonomické poměry rozměrů jednotlivých stupňů a zajistit, aby nebyl povrch ani za mokra kluzký. Pokud tvoří nášlapnou plochu schodu základní dlaždice, je protiskluznost schodu dána její protiskluzností, která je na celé podlaze včetně schodu naprosto stejná. Detailní postup prací je nejvíce ovlivněn typem schodiště a druhem materiálu, ze kterého je vyrobena nosná část schodnice. Proto uvádíme pracovní postup zvlášť pro betonové masivní schody a zvlášť pro montovaná schodiště s dřevěnými nebo kovovými schodnicemi.

Keramika schodů by měla navazovat na dlažbu

Foto (C) RAKO, série Merkur

 

 

 

Zpět