KM BETA: Protisněhová opatření v praxi

02.12.2011 03:11

Sněhové kalamity vystřídané oblevami prověřují kvalitu protisněhových opatření nejen v horách, ale i ve velkých městech. Jak poznáte, že vaše střecha je bezpečná pro vás i všechny, kteří prochází pod jejími okraji? Účinných protisněhových řešení, která nabízí společnost KM Beta v rámci svého střešního systému, je hned několik. Díky nim vás příští zimu sníh nemůže zaskočit.

 

Protisněhové střešní tašky

Zařazení speciálních protisněhových tašek do střešní krytiny je v současné době nejrozšířenější obranou proti náhlému skluzu sněhu ze střechy. Protisněhová střešní taška tvoří s betonovým "zachytávacím" prstencem jeden homogenní, celobetonový prvek. Oproti dosud používaným hákům je její největší výhodou především harmonické začlenění prvku do střešního pláště. Díky jednotnému materiálu základní tašky i betonového prstence, který zabraňuje uvolnění sněhu, nevznikají na střeše žádné šmouhy, časté u plechových zachytávačů. Střešní plášť je u této varianty zcela uzavřený, při montáži nedochází k žádnému průniku skrz střechu, jak je tomu u klasické plechové zábrany.

Pokrytí a počet protisněhových tašek potřebných na střešní plochu se řídí podle sklonu střechy a tzv. sněhové oblasti dané normou. Pro zjištění správného počtu tašek slouží schéma kladení sněhových tašek (schéma je uvedeno rovněž v technické příručce KM Beta na www.kmbeta.cz ).

 

Na základě střešního sklonu a sněhové oblasti získáme z diagramu schéma A až F (viz technická příručka KM Beta), podle kterého je třeba umístit tašky na střeše. Nejmenší počet protisněhových tašek se týká schématu A, kdy je protisněhová každá sedmá taška na střeše. Nejvyšší počet (ve schématu F) se týká sněhové oblasti s nejvyšším počtem srážek a velkým střešním sklonem, kdy je doporučováno zařadit do krytiny každou druhou tašku protisněhovou. Tohoto schématu se navíc týká doporučení pro kombinaci protisněhových tašek s mříží sněholamu.

 

Protisněhová zábrana

Zabránit skluzu sněhu ze střechy je možné také pomocí protisněhových zábran. Jedná se zpravidla o pozinkovaný plech s barevnou povrchovou úpravou, který se montuje přímo do střešních tašek. Množství protisněhových zábran závisí, stejně jako u protisněhových tašek, na střešním sklonu a sněhové oblasti. Schéma kladení platí stejné jako u tašky protisněhové.

 

Sněholam

Sněholam se skládá z nosných tašek opatřených závěsným hákem, mříží sněholamu a ze spojovacích svorek. Doporučuje se jej využít v oblastech s vysokým sněhovým zatížením, případně nad vstupy a komunikace. Nosná taška sněholamu i mříž jsou vyrobené z pozinkované oceli. Nosnou taškou sněholamu musí být každá třetí taška v řadě. Nosné tašky sněholamu se přitom nesmí umísťovat v první řadě tašek u okapu. Sněholam by měl být průběžný, v místech s větším  sněhovým zatížením se umísťuje v každé čtvrté řadě po celé výšce střechy. Další pravidla pro umístění sněholamu na střeše je možné najít v technické příručce KM Beta na www.kmbeta.cz.

Protisněhová ochrana musí být zohledněna již v projektu řešení střechy v závislosti na jejím spádu. Návrh konkrétního řešení střešního pláště musí vycházet z normy ČSN 73 0035 a ČSN ENV 1991-1-3. Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem. "Na základě dlouholetých zkušeností našim zákazníkům doporučujeme vyhnout se, především v klimaticky náročných oblastech, rozměrným a členitým střešním konstrukcím," říká Jiří Foltýn, technický poradce ze společnosti KM Beta a.s. a doplňuje: "Vhodné je upřednostnit jednoduché a osvědčené střešní tvary s větším střešním sklonem a minimalizovat tak riziko poškození střechy způsobené právě sesuvy sněhu. Pro bezpečnost chodců procházejících pod střechou je nutné vždy respektovat technická doporučení a na protisněhovou ochranu nezapomínat."

Střešní systém KM Beta zahrnuje kromě dvou typů betonové krytiny také více než 50 doplňkových výrobků, které profesionálně řeší technické detaily i těch nejnáročnějších konstrukcí. Kromě protisněhových prvků (protisněhové tašky, zábrany, sněholamy) jsou to například odvětrací a anténní tašky (u obou typů plastová nebo betonová varianta), dále tašky kolektorové, hromosvodové, prostupové, nášlapné, větrací a mnoho dalších typů. Tuto širokou nabídku doplňují hydroizolační fólie, těsnicí pásky, hřebenáče nebo třeba střešní okna. Ucelený sortiment KM Beta nabízí zcela komplexní řešení střechy.

 

Více informací o střešním systému lze najít na www.kmbeta.cz .

 

(Autor: KM BETA, Tisková zpráva)

 

 

Zpět