Komíny (7): Komíny pro novostavby

15.09.2011 19:22

V případě novostaveb není zpravidla nutno řešit kompromisy mezi potřebnými technickými nebo užitnými parametry komínu a technologickými možnostmi jeho realizace. Projekt vytvoří potřebné předpoklady pro to, aby v rámci celé stavby byly připraveny podmínky pro jeho stavbu či montáž. Stavba nebo montáž komínu v novostavbě může v závislosti na použitých stavebních technologiích a typu komínu probíhat v zásadě dvojím způsobem: současně s postupem hrubé stavby nebo tak, že po dokončení hlavních stavebních konstrukcí je komín postaven nebo smontován najednou.

 

To samozřejmě vyžaduje patřičnou stavební připravenost: základ nebo jinou konstrukci pro založení, prostupy v nosných konstrukcích, přípravu pro kotvení atd. Pro novostavby je v současné době k dispozici celá řada komínových systémů, nejčastější jsou následující:

Komínové systémy s keramickou vložkou. V současné době se jedná se o nejrozšířenější systémy, používané v individuální výstavbě. Jejich použití u nás je dáno jednak tradicí (na rozdíl od některých jiných evropských zemí, jako je třeba Itálie, Francie, skandinávské země a podobně), jednak jejich užitnými vlastnostmi, které korespondují s potřebami stavebníka nebo investora. Řada z těchto výrobků splňuje požadavky univerzálnosti z hlediska druhů paliva, některé z nich pak nabízejí téměř absolutní univerzálnost i z hlediska možnosti připojení libovolných spotřebičů včetně kondenzačních. Tyto systémy jsou navíc navrženy a provedeny tak, aby jejich stavba byla jednoduchá a nevyžadovala zvláštní nářadí nebo pomůcky. To je další z důvodů jejich prosazení do individuální výstavby.

Průkopníkem v této oblasti se stala firma Schiedel, která již v roce 1946 založila první specializovaný výrobní závod na výrobu komponentů pro komínové systémy. Dnešní komíny s keramickou vložkou sestávají většinou ze tří vrstev: vnitřní keramické vložky, tepelné izolace a nosné komínové tvárnice nebo tvarovky. Nevýhodou „klasického“ provedení s vkládanou tepelnou izolací z minerálně vláknitých desek je nutnost zajistit odvětrání tepelně izolační vrstvy. Proto vznikají nové systémy, které se bez této izolace obejdou, jsou navenek těsné a mohou být proto bez problémů použity i v nízkoenergetických nebo pasivních domech. Komínové systémy s keramickou vložkou jsou vhodné hlavně pro rodinné domy, kotelny bytových domů nebo blokové kotelny.

Prefabrikované komínové systémy. Jsou to zpravidla díly systémů s keramickou vložkou, které jsou předem v potřebných délkách vyrobeny ve výrobním závodě. Díly musejí být vyrobeny podle konkrétního zadání, kde musí být jednoznačně definována poloha a výška všech otvorů a napojení. S vyrobenými prefabrikáty se manipuluje v ležaté poloze. To je výhodné pro skladování i dopravu na místo montáže. Teprve tady se pomocí originálních závěsů jednotlivé díly překlápějí jeřábem do svislé polohy a zároveň se osazují do připravené stavby. Protože se jedná o vícevrstvé komíny, kde jednotlivé součásti (například tvárnice, tepelná izolace a vnitřní vložka) nejsou vzájemně pevně spojeny, musí být během montáže zajištěna jednak celistvost celého systému a zároveň také bezpečnost práce se systémem. K tomu slouží několik stupňů ochranných a pojistných prvků, které ve stádiu dopravy, manipulace a konečného sesazení zajišťují definované funkce. Celá montáž je potom extrémně rychlá a samozřejmě bezpečná. Prefabrikované díly je možné na základě požadavků odběratele dodávat také včetně povrchové úpravy s různým stupněm finalizace – a to jak pro část v interiéru, tak i pro venkovní nadstřešní část. Tyto systémy se rozšiřují v oblasti montovaných domů.

Komínové systémy pro bytové domy. Speciální komínové systémy umožní vyřešit i tzv. individuální vytápění v bytových domech. V takovém případě má obvykle každý byt svůj zdroj vytápění a přípravy TUV, kterým je plynový uzavřený spotřebič typu C, který je připojen na společný komín. Komínem bývá speciální tzv. vzducho-spalinový systém, který v jednom komínovém tělese zajistí současně odvod spalin a zároveň přívod spalovacího vzduchu k jednotlivým spotřebičům. Na takový systém může být připojeno až 10 takových spotřebičů. Na komínové těleso, které prochází objektem, jsou kladeny požadavky požární odolnosti mezi požárními úseky (EI) a požadavky na nešíření hluku.

Komínové systémy s kovovou vložkou. Tyto systémy zpravidla kombinují technologii výstavby stavebnicových komínů z komínových tvárnic a jejich vyvložkování nerezovou vložkou. Jsou alternativou keramických komínů.

Třívrstvé nerezové systémy. Ve srovnání s předchozími se jedná o extrémně lehké konstrukce. Skládají se z vnitřní nerezové vložky, tepelně izolační vrstvy a vnějšího nerezového pláště. Vnější plášť může být na přání upraven barvou podle požadavku investora. Tyto systémy se často používají jako fasádní komíny, tedy komíny vedené po vnějším povrchu obvodové zdi objektu. Jejich typické použití je v průmyslové nebo občanské výstavbě. Pokud jsou tyto systémy navrženy v projektu rodinného domu, bývá to nejčastěji vyvoláno požadavkem architekta; nerezový plášť komínu může být působivým prvkem nejen v exteriéru, ale i interiéru.

Komínové nástavce. Třívrstvé nerezové systémy se používají také jako komínové nástavce. Komínový nástavec prodlužuje průduch stávajícího, nebo i nově stavěného komínu. Důvodem pro použití komínového nástavce může být potřeba zvýšit účinnou výšku a tím zlepšit tah ve stávajícím průduchu nebo, opět třeba na požadavek architekta, provést nadstřešní část jako nerezovou.

Lehké třívrstvé systémy s keramickou vložkou. Kombinují výhody lehké konstrukce tělesa s výhodami vnitřní keramické vložky. V tomto případě zůstává zachována lehkost konstrukce a její vzhled nerezového pohledového pláště v kombinaci s užitnými vlastnostmi keramického komínového průduchu. Systémy jsou vhodné pro rodinné domy, pro použití v interiéru i exteriéru.

 

Klasický třívrstvý komín Schiedel UNI

Foto (C) SCHIEDEL

 

 

Lehký keramický komín Schiedel KERASTAR s nerezovým pláštěm

Foto (C) SCHIEDEL

 

Lehký třívrstvý nerezový systém Schiedel ICS

Foto (C) SCHIEDEL

 

 

Komínový systém MULTI je speciální komínový systém, určený pro odvod spalin od více uzavřených plynových spotřebičů (vlevo). Univerzální třívrstvý nerezový systém Schiedel ICS, vhodný pro všechny druhy paliv a všechny typy spotřebičů (uprostřed). Vysoce kvalitní třívrstvý systém Schiedel KeraStar s tenkostěnnou keramickou vnitřní vložkou, tepelnou izolací a vnějším nerezovým pláštěm (vpravo).

 

Foto (C) SCHIEDEL

 

 

Autor: Ing. Jiří Vrba

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

SCHIEDEL, s.r.o.: www.schiedel.cz

 

 

 

Zpět