Koupací jezírka - alternativa bazénů

28.04.2011 19:45

Vzhledem k rozlehlosti vodních ploch je jasné, že koupací jezírko nelze vybudovat na malé zahradě. Vyprojektování jezírka je dobré konzultovat s odborníky na danou problematiku. Doporučí stavební postup, vytvoří počítačovou animaci a navrhnou optimální skladbu vegetace, případně zajistí kompletní realizaci díla. Investice vložené do přírodního koupacího jezírka se brzy vrátí v podobě jedinečných koupacích zážitků a nezapomenutelných pohledů na vodní hladinu.

 

Zahradní koupací jezírko je zajímavou přírodní alternativou ke stále oblíbenějším bazénům. Spojuje v sobě kouzlo nenásilně umístěné velké vodní plochy v zeleni a možnosti osvěžující koupele v čisté vodě. Na rozdíl od bazénové vody možná nebude naprosto čirá a uměle azurově modrá, ale určitě nebude obsahovat chemické prostředky, které se v bazénu starají o naprostou sterilitu vodního prostředí. S využitím vhodné rostlinné skladby, případně i s rybím osazenstvem, můžete vytvořit jedinečné místo pro odpočinek i relaxaci.

Koupací jezírka mají již více než třicetiletou tradici zejména v Německu a Rakousku, kde je můžeme docela často vidět v zahradách, které se svým charakterem hlásí k přírodnímu stylu života svých majitelů. Správným pochopením harmonických dějů v přírodě, rostlin a živého osazenstva vodního rezervoáru můžeme velmi snadno vytvořit biotop, který nás za naši snahu odmění jedinečnými zážitky, naprosto nesrovnatelnými s koupáním ve sterilně čistém bazénu. Správně založené koupací jezírko navíc nepotřebuje téměř žádnou údržbu, žije si svým vlastním životem. Necháváme skutečně na přírodě, aby si sama vytvořila takové podmínky, které budou pro všechny rostliny a živočichy v přirozené rovnováze.

Aby bylo možné vytvořit opravdu dobře fungující biotop s možností vlastní autoregulace prostředí, musíme počítat s relativně velkou plochou vodní hladiny. Nestačí totiž vybudovat hluboký prostor na koupání s tím, že si rostliny po obvodu s vyčištěním vody nějak poradí. Plochu na koupání s hloubkou alespoň kolem dvou metrů doplňuje mělká regenerační zóna, kde v hloubkách kolem 20 až 50 centimetrů čistí vodu vegetace, převážně složená z vodních a bahenních rostlin. Prostředí dotvářejí vlhkomilné rostliny na březích. Poměr vodní plochy na koupání a regeneračních ploch by měl být vyvážený. Zkušenosti ukazují, že pro vytvoření biologické rovnováhy vodního prostředí je potřebná celková plocha aspoň 60 až 90 m2, ale za ideální lze doporučit plochy od 100 m2 více.

Zahradní koupací jezírka se mohou stát také součástí ekologického systému likvidace odpadních vod, kdy se přes mokřad s kořenovou čistírnou a několik dočišťovacích usazovacích jezírek dostává odpadní voda z provozu domu do jezírka. Takové zpracování odpadních vod sice vyžaduje určitá omezení při používání chemických prostředků v domácnosti, ale při správném výběru lze na trhu vybrat takové výrobky, které životní prostředí nepoškozují a běžný provoz domácnosti neprodražují. Ve vodě, která projde tímto systémem kořenové čistírny odpadních vod, se lze bez problémů koupat. Navíc kořenová čistírna odpadních vod pracuje bez jakýchkoliv dalších energetických nároků na provoz.

(pv) 

Zpět