KVK ANHYDRITOVÝ POTĚR: Moderní řešení podlahového systému

17.12.2010 21:16

[KOMERČNÍ PREZENTACE]

Produkce moderních stavebních materiálů a aplikace nejnovějších poznatků stavební chemie přispívají ke stále dynamičtějšímu a efektivnějšímu procesu výstavby. Krkonošské vápenky Kunčice, a. s., patří v současné době mezi významné středoevropské dodavatele surovin, stavebních materiálů a stavební chemie nejen pro velké průmyslové stavby, ale i pro objekty bytové výstavby. Spektrum působnosti je velmi rozsáhlé. Svým klientům – stavebním firmám, drobným řemeslníkům, ale i kutilům, nabízí například zateplovací systém obvodového pláště budov, sanační systém, balkonový systém, koupelnový systém, omítky a omítkové barvy, speciální prostředky stavební chemie.

 

Progresivní metoda zhotovení interiérových podlah

Krkonošské vápenky Kunčice, a. s., úspěšně zavedly výrobu litých anhydritových potěrů, které svými specifickými vlastnostmi a možnostmi použití velice rychle vytlačují používání klasického betonu při lití podlah. Anhydritový potěr se uplatňuje výhradně v interiéru při výstavbě rodinných domů, bytových domů, v obchodních a administrativních prostorách nebo v objektech lehkého průmyslu. Nehodí se do vnějšího prostředí a prostor, které jsou dlouhodobě zatíženy zvýšenou vlhkostí, jako jsou sauny, bazény či velkokuchyně.

Anhydritová podlahová deska může být díky své homogenní struktuře a mechanickým vlastnostem, zejména vyšší pevnosti v tlaku a za ohybu, až o 25 % tenčí než deska z klasického betonu. Tento fakt přináší v praxi výhodu menšího zatížení nosných konstrukcí, takže anhydritové podlahy nacházejí uplatnění také v rekonstruovaných objektech, kde by byla možnost použití klasického betonu již omezujícím hlediskem. KVK Anhydritový potěr se vyrábí podle ČSN EN 13813 ve dvou variantách. Potěr CA-F4-C20 garantuje pevnost v tlaku 20 MPa a pevnost v tahu za ohybu 4 MPa, potěr CA-F4-C30 vykazuje dokonce pevnost v tlaku 30 MPa a pevnost v tahu za ohybu 6 MPa.

Další vynikající vlastností KVK Anhydritového potěru je samonivelační schopnost. Po nalití do připraveného prostoru v interiéru během tříhodinové doby zpracovatelnosti provedou aplikační technici odvzdušnění anhydritu, přičemž se zároveň hladina nalité hmoty velice rychle srovná do dokonalé horizontální roviny. Při dodržení technologického postupu lze bez problémů dodržet toleranci rovinnosti do 2  mm  / 2  m délky, takže v dalším procesu příprav na zhotovení finálního povrchu podlahy odpadá nutnost srovnání do roviny pomocí drahých stěrkových hmot. Přitom je anhydritový povrch hladký, nedrolivý a bez přítomnosti bublin.

Potěr se dopravuje na místo aplikace hadicí pomocí čerpadla

 

Velkou výhodou anhydritových potěrů je značné urychlení procesu výstavby. Již při lití podlah je možné využít mobilní zařízení TRANSMIX, které se postará rychle a operativně o přípravu anhydritové směsi v objemu přesně podle potřeb, takže například lití všech podlah pro rodinný dům se dá zvládnout během jediného dne. Rovněž proces tuhnutí je velice rychlý – podle interiérových podmínek je povrch anhydritové desky obvykle lehce zatížitelný již po dvou dnech po odlití, plně zatížitelný bývá po pěti dnech. Vyzrálost povrchu pro další postupy se určuje stanovením zbytkové vlhkosti potěru, jejíž předepsaná hodnota se liší podle charakteru zvolené podlahové krytiny.

Anhydritová deska získává na oblibě také díky menším technologickým omezením. Potěr s velmi nízkým koeficientem tepelné roztažnosti (0,012 mm.m-1K-1) je prostorově stabilní, vykazuje výrazně menší změnu rozměrů v závislosti na teplotě a umožňuje tak snížit počet dilatačních spár a svobodněji volit jejich rozmístění. Kladení podlahových krytin tak není tolik omezováno potřebou návaznosti dilatačních spár a instalace přechodových a dilatačních profilů, což se projeví nejen v atraktivnějším vzhledu podlahových krytin, ale i v rychlosti práce obkladačů a podlahářů.

Dalšími jedinečnými vlastnostmi anhydritového potěru jsou jeho viskozita v tekutém stavu a tepelná vodivost ( λ = 1,2 W.m-1K-1), které doslova předurčují KVK Anhydritový potěr k instalaci podlahového elektrického nebo teplovodního vytápění. Řídká směs při zalití dobře obtéká elektrické kabely nebo plastové potrubí, takže vždy dochází k maximálnímu kontaktu s topným povrchem. Anhydritová deska po vytvrzení dobře přenáší teplo.

Kontrola hustoty připraveného potěru pomocí Haggermannova trychtýře

 

Příprava potěru přesně na míru

Krkonošské vápenky Kunčice, a. s., běžně nabízejí svým odběratelům sila, zásobníky, míchačky a další strojní zařízení pro skladování, přípravu a aplikaci dodávaných stavebních hmot. Revolučním řešením pro aplikaci anhydritových potěrů je zajištění dodávky surovin přímo na staveniště a příprava potěru v množství přesně na míru pomocí mobilního strojního zařízení TRANSMIX. Tahač s návěsem a technologickým zařízením pro přípravu směsi průběžně míchá potěr a pomocí čerpadla jej vytlačuje hadicemi až do místnosti. TRANSMIX je energeticky nezávislý, pro jeho provoz je pouze zapotřebí zajistit zdroj vody. Vůbec nepotřebuje žádná jiná zařízení, například samostatné čerpadlo apod. Čerpadlo na vozidle je schopné dopravit hmotu do výšky až 30 metrů, anebo do vzdálenosti až 150 metrů od vozidla.

Přípravu směsi a provoz mobilní jednotky zajišťuje jeden pracovník osádky

 

TRANSMIX je schopen připravit potěr pro vylití všech místností rodinného domu – zkušená osádka obsluhy dokáže denně připravit až 1000 m2 podlahové plochy. Jeden závoz vystačí na plochu cca 300 m2 při průměrné tloušťce vrstvy cca 40 mm. Krátký pracovní čas a minimální nároky na pracovní sílu při tvorbě podlahy výrazně redukují náklady na samotnou stavbu a snižují pracnost jinak fyzicky náročných činností. Výrazné finanční úspory ocení i zákazník, neboť platí pouze množství směsi, která prošla hadicí. Zbytek surovin si odváží vozidlo zpět. Čištění stroje a obsluhu zařízení si zajišťuje osádka vozidla. Velký zájem zákazníků o toto progresivní zhotovení podlah vedl k rychlému rozšíření vozového parku, takže několik mobilních zařízení TRANSMIX obslouží zákazníky v Čechách i na Moravě.

Základním předpokladem úspěšné aplikace KVK Anhydritového potěru je dodržování předepsaných technologických postupů. Ve výrobě surovin je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2008. Potěr je pravidelně testován v souladu s ČSN EN 13813 v podnikové laboratoři a průběžně i na staveništi. KVK Anhydritový potěr je označen značkou shody CE a je na něj vydáno ES prohlášení o shodě.

Tahač TRANSMIX se zásobníky a míchacím zařízením v pracovní pozici. Mobilní zařízení je energeticky nezávislé.

 

Krkonošské vápenky Kunčice, a. s., přistoupily v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti a udržování dlouhodobé kvality veškerých výrobků a služeb k zavedení environmentálního managementu a dodržování standardů v souladu s uděleným certifikátem ISO 14001:2004. Zavedením a udržováním systému managementu jakosti a environmentálního managementu tak Krkonošské vápenky Kunčice, a. s., nabízejí ekonomická a ekologická řešení výroby produktů a poskytování služeb, které jsou v souladu se zájmy veřejnosti, orgánů státní správy i zákazníků.

 

Krkonošské vápenky Kunčice, a. s.,

Kunčice nad Labem 150

543 61 Kunčice nad Labem

 

Tel.: +420 499 455 212, -208

Fax: +420 499 455 112

e-mail:  obchod@kvk.cz 

infolinka: 800 158 527

www.kvk.cz

 

 

 

 

 

Zpět