KVK THERM: Úspora pro každou peněženku

17.06.2010 04:14

[KOMERČNÍ PREZENTACE]

KVK THERM: Úspora pro každou peněženku                     

V době neustálého zvyšování cen energií je pochopitelná a účelná snaha každého majitele nemovitosti snižovat náklady na provoz objektu. Ať již se jedná o rodinné domy, zděné bytové domy či panelové domy na sídlištích, je cestou k úsporám provedení zateplení základové konstrukce, střechy a obvodového pláště budovy. Součástí stavebních prací bývá také výměna oken a dveří, případně dodatečná izolace vnitřních konstrukcí. Aby účinnost prováděných činností byla co nejefektivnější, musí tepelně izolační plášť tvořit souvislý obal stavby. Proto také záleží na provedení každého detailu. Návrh zateplovacích opatření musí provádět v tomto oboru zkušení projektanti, a stejně tak i samotné provedení zateplení je třeba svěřit vyškoleným a osvědčeným firmám s dostatkem zkušeností. Je třeba se vyhnout amatérským řešením a kombinaci různých typů stavebních materiálů.

Krkonošské vápenky Kunčice, a. s., (KVK) si již delší dobu drží jednu z předních pozic na trhu stavebních hmot. Není divu – svým obchodním a marketingovým přístupem k velkoobchodním partnerům i malospotřebitelům se jednotlivé stavební hmoty i ucelené stavební systémy dostaly do povědomí dodavatelů a investorů. Šíře aplikací je veliká – Krkonošské vápenky Kunčice nabízejí například podlahové anhydritové samonivelační potěry s operativní realizací na míru přímo u zákazníka, sanační hydroizolační systém, balkonový systém, koupelnový systém, řešení omítek a fasád včetně barevných úprav, široké spektrum dostupných prostředků stavební chemie, přepravu sypkých hmot a provozování sil a zásobníků. Partnerské realizační firmy pak rozvíjejí nabídku služeb. Velmi žádané jsou například realizace strojních omítek.

Krkonošské vápenky Kunčice, a. s., reagovaly na četné požadavky zákazníků a odběratelů vývojem zateplovacího systému KVK THERM, který rozšiřuje možnosti aplikací lepicích tmelů, omítek a fasádních barev do další dimenze. Stále žádanější materiály jsou tak vyzkoušeny a certifikovány s vybranými druhy tepelných izolací. Krkonošské vápenky Kunčice, a. s., jsou registrovaným partnerem vládního programu „Zelená úsporám“. Přímým zákazníkům i velkoodběratelům poskytují informační i logistickou podporu při návrhu a realizaci individuálních projektů zateplení.

Investorům nabízejí dva vlastní kontaktní zateplovací systémy – KVK THERM EPSKVK THERM MV. Jako tepelný izolant slouží buď desky z expandovaného polystyrenu (KVK THERM EPS), nebo desky z minerální vlny (KVK THERM MV). Izolanty se lepí k podkladu tmelem a mechanicky se fixují k podkladu hmoždinkami. Tento způsob zateplení je rychlý a efektivní, ale vyžaduje důkladnou přípravu podkladu a dodržení správného technologického postupu montáže.

Skladba komponent vnějšího kontaktního zateplovacího systému KVK THERM EPS a KVK THERM MV

 

Stavební hmoty z produkce KVK v zateplovacím systému zastupují zejména KVK Super kleber s funkcí lepicího tmelu a tmelu výztužné vrstvy, dále akrylátové a silikonové penetrace pod omítky a akrylátové nebo silikonové zatírané nebo rýhované omítky ve vnějším souvrství nad tepelně izolačním materiálem. Další součásti certifikovaných kontaktních zateplovacích systémů dodávají pečlivě vybrané a prověřené dodavatelské firmy, které jsou zárukou stálé kvality produkce a spolehlivosti dodávek. Montáž certifikovaného kontaktního tepelně izolačního systému KVK THERM musí realizovat nebo průběžně dozorovat pracovníci, kteří byli řádně proškoleni ve společnosti KVK. Pro realizaci každé aplikace musí být také vždy zpracován kompletní projekt.

Montáž zateplovacího systému KVK THERM lze provádět pouze v případě, že teplota vzduchu, použitých hmot i podkladu neklesne pod +5 °C a nepřesáhne +30 °C. Montáž nelze provádět v dešti a při silném větru o rychlosti nad 20 m/s. Nanesené hmoty povrchových vrstev na izolantu musí být chráněny před přímým sluncem, deštěm, silným větrem a mrazem po celou dobu zrání, minimálně však po dobu 48 hodin. Základní vrstvu a konečnou povrchovou úpravu se proto nedoporučuje realizovat bez ochranných opatření, tedy například bez zastínění. Provádí-li se montáž kontaktního zabezpečovacího systému u novostaveb, musí být zkompletována střecha a dokončeny stavební práce, při nichž se do objektu vnáší větší množství technologické vlhkosti. Zateplované zdivo musí být vyschlé.

Založení první vrstvy (vlevo) a nanášení lepicího tmelu po obvodu a na dva terče (vpravo)

 

Konečnou povrchovou úpravu systémů KVK THERM tvoří strukturované omítky s akrylátovým nebo silikonovým pojivem. Tyto omítky mohou být v zatírané nebo rýhované struktuře. Omítky spolu s příslušnou fasádní barvou pocházejí rovněž z produkce Krkonošských vápenek Kunčice, a. s. Z důvodu rizika vyššího tepelného namáhání a většího pnutí použitých materiálů se nedoporučuje používání tmavých odstínů. Přesto v nabídce zůstává dostatečné množství použitelných odstínů, kde si zákazník určitě bez problémů vybere. Barev se bát nemusí, vybírá-li s citem a s ohledem k přírodě a okolní zástavbě. Barvy a struktury omítek přece také spolurozhodují o výsledném efektu celého díla. Vždyť přece každý chce mít svůj dům nejen úsporný, ale i krásný!

Nanášení armovacího tmelu (vlevo) a vkládání sklotextilní výztužné tkaniny do armovacího tmelu (vpravo)

 

Detail soklové lišty

 

Krkonošské vápenky Kunčice, a.  s.

Kunčice nad Labem 150, 543 61 Kunčice nad Labem

 

Tel.: +420 499 455 212, -208

Fax: +420 499 455 112

e-mail: obchod@kvk.cz

infolinka: 800 158 527

www.kvk.cz 

 

 

 

Zpět