Tvárnice z přírodního jílu překvapí svými vlastnostmi

04.12.2010 19:46

Liapor je obchodní značkou materiálu, který lze popsat jako velmi lehký granulát vyráběný expandováním přírodního jílu. Svým charakterem Liapor spadá do kategorie keramických hmot, jež představují jeden z nejstarších a zároveň nejověřenějších stavebních materiálů.

 

Zpět

K výchozím charakteristikám jako pevnost, nízká nasákavost, stabilita a zdravotní nezávadnost se u Liaporu připojují ještě klíčové vlastnosti z pohledu stavebního využití. Totiž velmi nízká objemová hmotnost a optimální tepelněizolační schopnosti.

Jednu z hlavních aplikací Liaporu ve stavebnictví představuje produkce lehkého keramického betonu – Liaporbetonu. Vzniklou betonovou směs specifické vnitřní struktury vyznačuje nízká objemová hmotnost (od 450 až 2 000 kg/m3), pevnost (2 až 80 MPa) a příznivý součinitel tepelné vodivosti. Mezi další přednosti můžeme počítat schopnost pohlcovat zvuk a vysoký stupeň požární odolnosti. Tyto betony jsou pak základem celého zdicího systému. Výroba jednotlivých prvků systému probíhá za použití vibrolisovací technologie, která zabezpečuje dodržení přesných rozměrových tolerancí, jež pak mají vliv na úspornost zdění.

Zásluhou porézní struktury a keramické podstaty má tento typ materiálu velmi zajímavé tepelněizolační schopnosti, a to především pokud jde o akumulaci. Stěny poskytují optimální vnitřní klima v každém ročním období.

Výhodou tvárnic Liapor je také to, že se nemusí dodatečně tepelně izolovat. Tvárnice Liapor SL dosahuje při tloušťce stěny 43 cm tepelného odporu až 4,4 m2K/W, což z materiálu činí vhodného adepta pro pasivní a nízkoenergetické domy. Příznivý je také index vzduchové neprůzvučnosti, jenž se ohybuje od 51 do 59 dB. Ve stěnách dochází ke komůrkovému útlumu zvuku v mezerách mezi zrny a k jeho absorpci. Předností jsou mechanická i chemická odolnost. Zrno odolává kyselým i zásaditým látkám, ve vodě se chová stabilně a neutrálně.

Speciálně pro nízkoenergetické domy slouží tepelně-izolační zdivo, které kombinuje vlastnosti různých zdicích systémů především s ohledem na tepelný odpor. Tyto systémy v zásadě tvoří materiál Liapor a beton, jde buď o liaporbetonové sendvičové tvárnice nebo liaporbetonové tvárnice. Výhodu tohoto zdicího řešení bezpochyby reprezentují nízké provozní náklady stavby, které zapříčiňují vynikající akumulační a izolační vlastnosti. Liaporbetonové sendvičové tvárnice jsou určeny pro jednovrstvé obvodové stěny a splňují nároky na hodnoty součinitele prostupu tepla podle nejnovějších norem. V běžném stavebním použití lze stavbu zařadit do kategorie C – Energeticky vyhovující domy. Pokud se použije kontaktní zateplovaní systém, může být stavba zařazena do kategorie B – Nízkoenergetický dům. Předností těchto systémů je také vysoká míra prefabrikace, která zaručuje rozměrovou přesnost a nabídku široké škály stavebních prvků. Výrobní programy firem zahrnují běžné tvárnice v různých velikostech, rohové tvárnice, překladové i věncové.