Litý beton v zahradě: Moderní bydlení žádá moderní materiály

07.07.2014 14:28

Zpevněné plochy jsou pro zahradu a pozemek kolem domu stejně důležité jako samotná výsadba rostlin. I proto by měl zvolený materiál odpovídat celkové koncepci domu a zahrady. Musí se nejen líbit, ale také stylově zapadnout. Zejména majitelé moderních rodinných domů jednoduchých linií s čistými, nadčasovými detaily se často rozhodují pro chodníčky, garážová stání a zpevněné plochy v zahradách z litého betonu. Důvodem jsou jeho vlastnosti – především pevnost a odolnost vůči zatížení, bezúdržbovost, dlouhá životnost a rychlá realizace. Kromě šedého betonu se stále častěji v zahradách uplatňuje i tzv. barevný beton.

Barevný litý beton je zajímavé řešení pojezdových komunikací a chodníků v zahradě

Foto (C) ČESKOMORAVSKÝ BETON

 

Je však beton v zahradě rozumnou alternativou? Určitě je. Tak jako k tradičním venkovským stavením patří přírodní kamenné "placáky", tak moderní, jednoduché či neobvykle řešené zahrady dokonale ladí s tak originálním a pokrokovým materiálem, jakým je litý beton. Beton je totiž stavební materiál, který lidem s fantazií doslova hraje do noty. Především nabízí neomezené tvarové a barevné možnosti – zahradou příchozí provede v podobě chodníku, jako garážové stání poskytne "pevnou půdu pod nohama" rodinnému automobilu, v podobě opěrných zdí, schodišť, plotů či jejich podezdívek zase pomáhá vytvářet plasticitu zahrady a zajistit soukromí. A protože má beton i uměleckou tvář, může exteriéru domu dominovat litý beton v podobě moderní skulptury. Moderní architektura se nespokojí s nevýrazným šedým materiálem, stále častěji využívá beton v široké škále barevných odstínů, nejčastěji v odstínech červené, hnědé, černé, případně žluté.

 

Beton neklouže, je bezpečný i v dešti

Jedním z hlavních faktorů při výběru materiálu na chodníčky a zpevněné plochy je bezpečnost. Mnohé materiály jsou totiž například po dešti nebezpečné, protože kloužou. Někdy jsou kvůli špatnému výběru nebo nedostatku údržby nevhodné dobře známé a jinak oblíbené a doporučované materiály – leštěné nebo glazované dlaždice, ale také porézní cihly, které mohou porůstat řasami a mechy. Ty jsou po navlhnutí kluzké jako led. Naproti tomu litý beton není složité povrchově upravit, zdrsnit dle potřeby tak, aby byl zcela bezpečný. Pro zdrsnění se povrch litého betonu například "strhne" latí, čím se vytvoří hrubší povrch. Na pohled zajímavý a zároveň bezpečný povrch vznikne tak, že se vrchní hladký povrch betonu narušuje rýžovým proutěným koštětem, tato technologie se nazývá striáž. Tímto způsobem se na povrchu betonu vyrýsují drážky, takže povrch je bezpečný v každém počasí.

Pokud je chodník nebo zpevněná plocha větších rozměrů, je nezbytné, aby byl zajištěn odtok přebytečné vody. Tento problém není nutné řešit u nášlapných kamenů, které mezi sebou mají prostor, nebo třeba u chodníčků sypaných štěrkem, pískem či drcenou borovicovou kůrou. Chodník z litého betonu se jednoduše vyspáduje, čímž se přebytečná voda ze zpevněné plochy svede do požadovaného prostoru, zpravidla do tzv. vsakovacích jímek nebo kanalizačního svodu.

Atraktivní řešení chodníku z barevného litého betonu v zahradě 

Foto (C) ČESKOMORAVSKÝ BETON

 

Nenáročná údržba

Realizace zpevněných ploch z litého betonu zajistí naprostou bezúdržbovost zahradních cestiček a zpevněných ploch v zahradách. Souvislý povrch nedovolí prorůstání plevele, takže celková údržba cest a chodníčků je velmi snadná. Chodníčky sypané štěrkem, kamínky nebo pískem je třeba čas od času upravit, uhrabat a zhutnit, protože při chůzi nebo jízdě se časem naruší vzhled a materiál vytvoří nepravidelné terénní vlny, kde se v propadlinách drží voda. Beton také nepotřebuje budování obrubníků, bránících roznášení písku a kamínků do zahrady. Nedochází proto k poškozování nožů travní sekačky.

 

Vysoká pevnost

Je jasné, že třeba na vjezd do garáže budou jiné požadavky, co se týče pevnosti, než na chodník v okrasné zahradě. Proto je třeba výběr betonu přizpůsobit náročnosti, s jakou bude chodník využíván. Beton je při vhodné tloušťce vysoce odolný proti zatížení. Konkrétní pevnostní třída pak vychází z komplexních požadavků na trvanlivost betonu, která zahrnuje především odolnost proti vodě a mrazu. Norma ČSN EN 206-1 stanovuje klasifikační třídy betonu podle podmínek prostředí, ve kterých je beton umístěn. Beton vystavený mrazu a rozmrazování definují třídy XF1 až XF4. Pro chodníčky a zpevněné plochy v exteriérech zpravidla dostačuje beton s odolností XF3, jemuž odpovídá pevnost C 25/30, nebo s odolností XF4 a pevností C 30/37.

 

Barva podle vlastní představy

Jak už bylo řečeno, barevný beton je beton s obsahem barevných pigmentů. Při probarvování se nejčastěji uplatňují červené, hnědé, černé, případně žluté pigmenty tvořené barevnými oxidy železa. Méně běžné jsou pigmenty bílé, modré a zelené, pro které se používají jiné chemické látky. Například základem bílé barvy je oxid titaničitý, modré kobaltová modř, zelené oxid chromu. Dnes si zákazníci žádají k využití v zahradách nejčastěji betony v různých odstínech červené, ale zájem je i například o barvu bílou nebo fialovou.

 

Konstrukční řešení a pokládka litých betonů

Životnost a vzhled povrchů komunikací a zpevněných ploch na pozemku závisí na správné přípravě podkladu a správné realizaci. Nebude-li proveden řádně podklad, lze během relativně krátké doby užívání očekávat výskyt vad na povrchu, a to i u nejkvalitnějšího betonu – objeví se například trhliny v desce. Pak dojde k zanášení nečistotami a zeminou, k prorůstání trhlin plevelem, ke korozi zabetonované vložené výztuže apod.

Nejprve je nutné zajistit úpravu podloží a připravit podkladové vrstvy. Po provedení výkopu v hloubce dle zatížení a charakteru podloží musíme zhutnit a zpevnit jeho dno. Pro autem pojízdné komunikace pokládáme nejprve hrubší drť, kterou zhutníme, poté se sype a zhutňuje vrstva jemnější drti. Pro chodníčky stačí založit pouze jednu štěrkovou vrstvu. Samotná betonová deska má zpravidla tloušťku 8 až 10 cm, u garážového stání nebo vjezdu volíme raději 20 cm. Vyztužení betonu se provádí podle konkrétní realizace. Chodníčky v zahradách zpravidla není třeba vyztužovat, u příjezdových cest a garážových stání se výztuž vkládá.

U větších ploch z litého betonu je třeba, s ohledem na vyvolané vnitřní pnutí, např. tepelnými změnami nebo smršťováním betonu, zajistit také dilatace. U dilatačních spár musíme vzít v úvahu především tvar konstrukce, zatímco u chodníčku s rozměry 10 x 1 m dilatace udělat musíme, u zpevněné plochy rozměrů 3 x 3 m nejsou nutné. U úzkých chodníčků proto před betonáží rozdělte konstrukci na dilatační celky po 2,5 až 3 m. Rozdělení se provádí jednoduše vložením ocelového plechu jako předělu mezi jednotlivými částmi konstrukce.

Barevný litý beton z domíchavače ulehčí práci na chodníku kolem domu a ještě zaručí vysokou profesionální kvalitu směsi, která se projeví v dlouhé životnosti.

Foto (C) ČESKOMORAVSKÝ BETON

 

Kolik betonu potřebujeme?

Menší množství betonu není problém připravit takřka na místě a vlastníma rukama. Stačí vhodný písek, cement a voda, míchačka a nějaké ruční nářadí. Při větším objemu nebo z hlediska rychlosti je však vhodnější dovézt hotový beton – v menším objemu si třeba poradíme sami s vozíkem za auto, ve větším objemu se dá objednat domíchávač. O jakém objemu betonu se ale budeme s betonárkou domlouvat? Vystačíme si s trochou matematiky základní školy.

Pokud bude betonová deska tloušťky 10 cm, pak nám 1 m3 betonu vystačí na 10 m2 plochy. Nejnižší množství čerstvého betonu, které lze namíchat a dovést z betonárny je kolem 0,25 m3, což je 250 l, pro představu asi polovina korby multikáry. Lze se ale domluvit i na menším množství, a to při spojení více staveb v okolí, případně si dojedete na betonárnu s přívěsným vozíkem za auto. U barevného betonu je tato hranice vyšší – běžně musíte odebrat aspoň 0,5 m3, někde dokonce 1 m3.

 

Cena podle barvy

Cenová nabídka betonu je především závislá na typu betonu, tedy doslova pro jakou konstrukci má být použit, odolnosti betonu, případně požadovaném odstínu a barevné sytosti betonu, dále na místě betonáže a zvoleném způsobu ukládání betonu. 

"Například na plochy zatížené pojezdem vozidla se často používá beton označený C 30/37 XF4, S3, Dmax 22, který může být probarvený pigmentem. V zahradách může být použit beton označený C 25/30 XF3, S3 Dmax 16,"  říká odborný poradce naší redakce, ing. Jan Veselý, specialista ze skupiny Českomoravský beton.

A jak je tomu s cenami? 

"Cenu za 1 m3 betonu si lze zjistit přímo na konkrétní betonárně v blízkosti realizace. Za pigment se přičítá dle odstínu zpravidla 1000 až 2000 Kč za 1 m3, v případě modrého odstínu až 5000 Kč. Pro přesnou cenovou nabídku je tak důležité přesně specifikovat odstín betonu," doplňuje ing. Jan Veselý.

Pokud nejste zrovna zběhlí ve stavbách cestiček a chodníčků, raději výstavbu proberte s odborníky, díky tomu budete mít krásnou zahradu s perfektními chodníčky tak, jak jste si to představovali. Předpokladem realizace kvalitní betonové konstrukce je úzká spolupráce všech zúčastněných stran na realizaci projektu – tedy zadavatele, projektanta, výrobce betonu a realizační firmy. Před betonážemi například společnost Českomoravský beton nabízí zdarma konzultaci s technologem místní betonárny.

 

SLOVNÍČEK POJMŮ

Co je TRANSPORTBETON?
Pojmem TRANSPORTBETON je označován beton, jehož složky byly nadávkovány a zamíchány mimo staveniště ve stabilní míchačce na betonárně. Výrobce ho nejčastěji přiveze autodomíchávačem v čerstvém stavu k použití na staveništi. Základními vstupními materiály pro výrobu betonu jsou cement, hrubé a drobné kamenivo, voda, přísady a příměsi. Při vlastní výrobě se používají různé druhy těchto materiálů, jejichž kombinace definují výsledné vlastnosti jednotlivých typů betonů. Více na www.transportbeton.cz.

 

Co je COLORCRETE?
COLORCRETE je moderní lehce zpracovatelný beton s obsahem pigmentů vyráběný podle ČSN EN 206-1 skupinou Českomoravský beton. Barevný beton COLORCRETE lze namíchat v téměř nekonečné škále odstínů. Při výrobě je kladen důraz na výběr nejlepších složek betonu a pigmentů s ohledem na pohledovost konstrukce a na dlouhodobou stálost barevného odstínu. Barevné odstíny betonů COLORCRETE jsou odolné i při dlouhodobém vystavení povětrnostním vlivům, UV záření i dalším negativně působícím faktorům. Více o barevném betonu na www.colorcrete.cz .

 

Redakce děkuje ing. Janu Veselému, zástupci skupiny Českomoravský beton, za konzultaci ve věci technických specifikací a informací z hlediska maloodběratele.

 

 

 

 

Zpět