Materiál profilů a jejich montáž

27.10.2013 01:14

Konstrukční řešení profilu i výběr materiálu na jeho výrobu vychází z účelu, který bude profil plnit. Obecně lze říci, že se vždy jedná o výrobek z plastu, kovu nebo jejich kombinace. Plastové výrobky jsou vyráběny většinou z tvrdého PVC, opatřeného ochrannou nebo dekorativní vrstvou, případně z kombinace tvrdého a měkkého plastu. Kovové profily se nejčastěji vyrábějí z hliníku, mosazi nebo nerezové oceli.

Profily z mosazi jsou vhodné k ukončení hran, kde se předpokládá vysoké mechanické zatížení. Mosaz je odolná proti všem chemikáliím, které se vyskytují v běžných provozech. Působením vzduchu a vlhkosti se na volných plochách vytváří okysličená vrstva, která zbarvuje povrch profilu do tmavých odstínů nebo se na ní vytváří skvrny.

Profily z hliníkových slitin se hodí do méně zatížených prostor, neboť hliník je citlivý proti působení zásaditých látek, které u něj způsobují korozi. Působí tedy na něj i hmoty na bázi cementu. Proto je nutné při použití cementového lepidla neprodleně očistit pohledové plochy. Profil je třeba usazovat do lepidlového lože, aby se nevytvořily dutinky, ve kterých by se mohly vytvářet vodní kondenzáty.

Profily z eloxovaného hliníku mají zušlechtěný povrch, který se při užití v běžném prostředí nemění. Působením prostředků stavební chemie může dojít k narušení pohledové vrstvy, proto je důležité v co nejkratší době po potřísnění plochy vyčistit.

Profily z nerezové oceli jsou vysoce odolné proti mechanickému namáhání. Dobře odolávají kyselinám a louhům, proto je nejčastěji spatříme v potravinářském průmyslu, v bazénech a nemocnicích. Jsou jednoznačně nejkvalitnějším řešením, což se však logicky promítá i do ceny těchto profilů.

Dilatační profil do vnitřních netuhých koutů obkladů (vlevo), dvoudílný koutový dilatační profil do plovoucích podlah (vpravo)

 

Dilatační profil do plovoucího potěru a dlažby (vlevo), kloubový profil do objektových dilatačních spár (vpravo)

 

Montáž profilů

Podle tloušťky zvoleného obkladu je třeba vybrat správnou výšku profilu. Profil nesmí nikdy vyčnívat nad rovinu obkladové plochy. Jako praktické se jeví opatření, kdy je profil spíše ještě o 0,5 až 1 mm níže. Pro stanovení výšky profilu je důležitá vzdálenost mezi horním povrchem kotevního ramene profilu a vrchní hranou. Tato vzdálenost by měla odpovídat tloušťce obkladu. Pokud není k dispozici profil, který potřebujeme, zvolíme profil nižší o jeden stupeň (podle výrobců je skok ve výšce 1 až 2 mm). Pokud zvolíme profil vyšší, rozdíl musíme vyrovnat silnější vrstvou lepidla.

Profil se klade do lepidla, které bude použito také na lepení obkladu. Lepidlo se nanáší ozubenou stěrkou, kde reliéf zubů záleží na velikosti a charakteru obkladového prvku. Provedeme směrové vyrovnání profilu a jeho fixaci k podkladu. Kotevní rameno přitom musí být z obou stran zplna uloženo v lepidle.

Keramický prvek se pokládá do lepidla tak, že se přitlačuje směrem k profilu, aby byl v lepidle zcela uložen. Část lepidla se vytlačí do spáry mezi svislým ramenem profilu a hranou obkladu. Spára mezi profilem a obkladem musí být zcela vyplněna lepidlem a stejnou spárovací hmotou, jakou je vyspárován obklad všech ostatních ploch. Šířka spáry by měla dosahovat velikosti 1 až 3 mm. Je třeba zdůraznit, že ani u dilatačních profilů se mezera mezi profilem a obkladem nespáruje pružnou hmotou (například silikonem). U profilů vyšších než 10 mm se doporučuje nanést lepidlo špachtlí šikmo na svislé rameno profilu a dlaždici pak do něj zatlačit.

Kontaktní izolace a dilatační profil pro pružné napojení vany a obkladu (vlevo), nerezový koutový dilatační profil do náročných provozů (vpravo)

 

Ukončovací profil, chránící hrany obkladů, s vnitřním koutem (vlevo), ukončovací profil, chránící hrany obkladů, s vnějším rohem (vpravo)

 

Ozdobný bordurový profil, který lze kombinovat s ukončovacími profily (vlevo),  nerezový profil pro vnější rohy obkladů do náročných provozů (vpravo)

 

Dekorativní profil pro ukončení nebo orámování obkladů (vlevo), nerezový protiskluzný profil pro ochranu schodových hran (vpravo)

 

Přechodový profil s pohyblivým ramenem pro bezbariérové napojení (vlevo), přechodový profil pro dodatečné osazení mezi různé podlahoviny (vpravo)

 

Foto (C) SCHLÜTER-SYSTEMS

 

 

 

 

Zpět