Na co dbát při výběru osvětlení, zásady bezpečného provozu

30.07.2013 16:20

Několik rad, jak si počínat při výběru vhodného osvětlení pro zahradu:

 • Přednostní zásadou při instalaci zahradního osvětlení je bezpečnost osob.
 • Před nákupem svítidel si ujasněte koncepci zahrady, spočítejte množství lamp, zvažte konstrukční a tvarové typy, změřte délku vedení a určete počet zásuvek.
 • Před nákupem zboží se informujte na podmínky dodávky, zjištěné údaje (například záruční podmínky) ověřte telefonicky modelovou praktickou situací (požadujte například náhradní díl – plastový nebo skleněný kryt).
 • Všimněte si záruční doby – někteří výrobci poskytují i tříletou záruku – to je důležité, protože povětrnostní podmínky působí velmi agresivně. Půlroční záruka ze zákona je dostačující na svítidlech do interiéru nebo do málo exponovaných míst venku.
 • Důvěru zákazníka by mělo rovněž získat balení výrobku s návodem v češtině.
 • Pečlivě zvažte výběr materiálu. Mezi skleněnými či plastovými kryty se rozhodujte podle exponovanosti místa a finanční dostupnosti. Nezapomínejte na možnost poškození vandaly či nenechavci.
 • S bodem předchozím souvisí dostupnost náhradních dílů – dojde-li k poškození, měly by být vždy k dispozici (alespoň na objednávku).
 • Povrchová úprava svítidel je též velmi důležitá. Kyselé deště a působení atmosférických podmínek mohou životnost zařízení ovlivnit. Nesmí dojít k poškození ochranných vrstev – proto špičkoví výrobci dbají i na takové detaily, jako jsou způsoby krytí šroubů. Většinou se montují zespodu, aby nemohlo dojít k zatékání nebo poškrábání ochranné barvy při manipulaci se šroubovákem.
 • Každé svítidlo by mělo mít na sobě štítek s uvedením typu krytí a maximální povolenou zátěží. Například do 60 W objímky není dobré dávat zdroj s výkonem větším – mohlo by dojít k poškození svítidla, v extrémním případě i kabelů.
 • Prohlédněte detaily povrchu a preciznost provedení svítidla.

Výběr svítidel kolem komunikací volte podle charakteru domu

Foto (c) MASSIVE

 

 

Bezpečný provoz a jeho zásady:

 • Stabilitu svítidel zajistíme vybudováním betonových fundamentů, do kterých stojany svítidel zasunujeme. Vyvarujeme se tak ohrožení zdraví při narušení přívodních kabelů nebo pádu svítidla do vody, pokud je v její blízkosti (nebo alespoň zabráníte možnému poškození tělesa svítidla).
 • Vypracujte si podrobný plánek uložení elektrických kabelů v zemi. Pro připojení přenosných lamp počítejte s instalací rozvodné skříňky v zahradě. Zde platí dodržení platných norem a předpisů ve zvýšené míře, zejména nezapomínejte na voděvzdorné zásuvky!
 • Rozvody a osvětlovací prvky musí připravovat osoba, která je vyškolena a má povolení pro práci s elektrickým zařízením!
 • Při nákupu zahradních svítidel pro napětí 230 V vyžadujte certifikát státní zkušebny o přezkoušení výrobku ve formě "Schválení k prodeji v České republice". Je povinností dodavatele či prodejce požadované osvědčení předložit. Nikdy na tuto povinnost nezapomeňte. Ve vašem případě nejde vůbec o "nějakou formalitu" nebo "papírový nesmysl", ale o ochranu vašeho života a zdraví! (Zákazníci, kteří budou kolaudovat dům včetně zahrady, by si měli takovéto ověření vyžádat automaticky pro dokladování revizní zprávy.)

Zahradní svítidla umožňují zdůraznit hranice komunikací a teras, jejich světlo by ale nemělo v žádném případě oslňovat

Foto (c) MASSIVE

 

Zpět