Obklad betonových schodů

04.11.2013 00:06

Běžné železobetonové schody jsou odlity podle projektu schodiště, čímž je určena šířka, výška i hloubka schodu. Po vyzrání betonu a odstranění nežádoucích nálitků a nečistot ze schodů je možno přímo přikročit ke kladečským pracím. Podkladový beton nevyžaduje žádné další nestandardní úpravy.

Detail řešení schodu

Foto (C) RAKO, série Titus (nahoře) a série Venezia (dole)

 

Lepení dlaždic se provádí standardním kladečským postupem do tenkého lože jako u běžných podlah. Je však třeba v každém případě použít kvalitní značkové flexibilní lepidlo určené pro lepení dlaždic s velmi nízkou nasákavostí. Použití kvalitního lepidla je základem k dosažení prakticky neomezené životnosti schodů. Spotřeba lepidla i spárovací hmoty odpovídá běžné spotřebě při kladení do tenkého lože. Celý postup obkladu schodů se provádí ve třech krocích.

(1) Obklad schodiště začíná nalepením schodové tvarovky. Pro tento účel mají na zadní straně nalepený instalační plech, který montáž usnadňuje. Před usazením tvarovky na hranu schodu se vyplní lepidlem drážky v tvarovce a lepidlo se nanese stěrkou i na hranu schodu v šíři asi 10 cm. Poté se tvarovka přiloží na hranu schodu, přitlačí k podstupnici a instalační plech se vtlačí do připraveného lepidla na hraně schodu. Při přitlačení tvarovky je vytlačen přebytek lepidla, který je nutno setřít. Umístění spár a dořezy na krajích schodu je třeba provádět tak, aby spáry probíhaly přes schodovou tvarovku, nášlapnou plochu schodu a podstupnici. Spáry umístěné u průběžného schodu volíme symetricky a u rohového ve zvoleném odstupu od rohu.

 

(2) Druhou operací je položení dlaždic na nášlapnou plochu schodu, které se provádí standardním kladečským postupem. Je třeba nanést takový nános lepidla, aby hrana schodové tvarovky a povrch dlažice byly v jedné rovině a odděleny pouze spárou (instalační plech je na tvarovce umístěn tak, že výsledný nános lepidla po přitlačení dlaždice by se měl pohybovat v rozmezí 3 – 5 mm).

 

(3) Poslední operací je potom doříznutí a nalepení dlaždic na kolmou část schodu pod schodovou tvarovku – na podstupnici. Provádí se opět standardním kladečským postupem při zachování průběžnosti spár.

 

 

Spárování se provádí běžným postupem jako u standardních dlažeb. Ke spárování je třeba použít kvalitní značkové elastické spárovací hmoty na epoxidové bázi, neboť schody patří k nejvíce namáhaným částem podlahy.

 

 

 

Zpět