Obklad montovaných schodů

04.11.2013 00:22

Nosná část montovaných schodů je tvořena kovovou nebo dřevěnou konstrukcí, ke které jsou následně upevňovány jednotlivé schodové stupně. Schodové stupně určené pro obložení keramickými obklady mohou být vyrobeny buď z kovu nebo ze dřeva, respektive i dřevovláknitých desek, laťovky či překližky. V každém případě je třeba dimenzovat schodový stupeň tak, aby byla omezena jeho pružnost na minimum. Proto lze u kovových stupňů doporučit ocelový plech o tloušťce minimálně 6 mm s bočním falcem (slouží k uchycení schodové tvarovky) a výztuhami na spodní straně schodu. U dřevěných nebo na bázi dřeva vyrobených stupňů je nejlepší vyrobit stupně o maximální tloušťce, kterou z boku zakryje schodová tvarovka a která činí asi 41 mm. Navíc je vhodné tuto celkovou tloušťku získat ne z jednoho kusu, ale slepením více vrstev sendvičovým způsobem, což zajišťuje vyšší stabilitu schodu. Hotové schodové stupně je třeba před obložením zbavit prachu a odmastit. Pro exteriérové aplikace je nezbytné dřevěné materiály vhodným přípravkem naimpregnovat. Do exteriérů použijeme raději kovové schodové stupně.

Schodová tvarovka s nalepeným montážním profilem

Foto (C) RAKO, série Titus

 

Obklad montovaných schodů

Lepení dlaždic i schodových tvarovek na pružné schodové stupně je nutno provádět výlučně do silikonového tmelu. V každém případě musí být použit kvalitní silikonový tmel doporučený výrobcem k lepení spojovaných materiálů. Použití kvalitního silikonu je základem k dosažení prakticky neomezené životnosti schodů. Pro kompletní nalepení dlaždic i schodových tvarovek činí spotřeba silikonu přibližně jednu kartuši (310 ml) na schodový stupeň o rozměrech 118 × 30,5 cm. Celý postup obkladu schodů se provádí ve dvou fázích a je znázorněn na obrázcích.

(1) První fází je instalace schodových tvarovek na hranu schodu. Pro lepení silikonovým tmelem je výhodnější opatrným odpáčením odstranit instalační plech z rubové strany schodové tvarovky. Pro přesnější usazení a snížení spotřeby silikonu lze upevnit na boční hranu schodového stupně pomocný výstupek – přišroubovat dřevěnou lištu nebo navařit kovový profil. Pro nastavení přesné výšky tvarovky je výhodné mít při montáži na nášlapné ploše schodu nasucho bez lepidla položenou dlaždici. Zvláštní pozornost je třeba věnovat probíhání spár a zejména správnému přiložení obou rohových tvarovek tak, aby oblým rohem probíhala rovnoměrně široká spára o šířce 2 – 3 mm.

Montované schody s dřevěnými nosnými stupni

 

Montované schody s kovovými nosnými stupni

 

Po vytvrzení tmelu na tvarovkách je možno doříznout na míru dlaždice pro nášlapnou plochu schodového stupně. Také tyto dlaždice se lepí na silikon, čímž je garantována dostatečná pružnost schodu aniž by docházelo k praskání dlaždic. Při nanášení silikonového tmelu je nezbytné dosáhnout rovnoměrného pokrytí plochy dlaždice bez větších dutin.

Montované schody s dřevěnými nosnými stupni

 

 

Montované schody s kovovými nosnými stupni

 

Montované schody s dřevěnými nosnými stupni

 

 

Montované schody s kovovými nosnými stupni

 

Spárování se stejně jako lepení provádí silikonovým tmelem. Z praktického hlediska je dobré pro spárování schodů použít tmel světle nebo středně šedé barvy, který se svým odstínem bude blížit odstínu spárovacího tmelu na přilehlých podlahách. Pro kompletní vyspárování schodového stupně o rozměrech 118 × 30,5 cm činí spotřeba silikonu přibližně polovina kartuše (155 ml). Po vytvrzení spárovacího silikonu je možné montovat jednotlivé stupně na nosnou konstrukci schodiště. Spodní neobložené části schodnic je možno opatřit vhodným nátěrem nebo je v případě použití kompozitních materiálů na bázi dřeva ještě podýhovat.

Schodová tvarovka s nalepeným montážním profilem

Foto (C) RAKO, série Titus

 

 

 

Zpět