Ochrana dřeva před škůdci a povětrnostními vlivy

10.08.2013 19:41

Dřevo je jedním z nejstarších stavebních materiálů, které člověk využívá ke stavbě a úpravě svého okolí. Ne každý však ví, jak dřevo správně chránit a ošetřovat, aby nám vydrželo co nejdéle ve svém původním stavu a tím splňovalo úkol, pro který jsme jej použili. 

Obdobně jako všechny živé organismy, má i dřevo své nepřátele. Velmi rychle podléhá povětrnostním vlivům, dešti, mrazu, slunečnímu záření a je též častým cílem různých dřevokazných škůdců, jako jsou například brouci, larvy, houby a plísně. Tomuto znehodnocování však můžeme předejít včasnou ochranou.

Stavební ochrana zahrnuje veškerá stavebně technická opatření chránící dřevo před vlhkostí, příkladem je zastřešení, opláštění, odvod srážkové vody, vhodná izolace apod. Tento způsob může sice pravděpodobnost napadení škůdci výrazně snížit, nikoliv však vyloučit.

Chemickou cestu k téměř stoprocentnímu účinku formou ochranných nátěrů můžeme zvolit, ale zde je třeba zvážit volbu nátěrového prostředku. Největší účinek však má pochopitelně kombinace obou způsobů.

Dřevo vystavené přímému působení povětrnostních vlivů je nejvíce náchylné na opotřebení či napadení škůdcem. Je proto vhodné použít kvalitní a víceúčelové ochranné nátěry. V nabídce tuzemských i zahraničních výrobců se objevují čtyři základní druhy prostředků:

1. Prostředky neobsahující účinné složky proti škůdcům, přičemž chrání dřevo před povětrnostními vlivy,

2. Prostředky chránící dřevo před jedním druhem škůdce a povětrností,

3. Prostředky chránící dřevo před všemi druhy škůdců a povětrností,

4. Prostředky chránící dřevo před všemi druhy škůdců a povětrností a zároveň zušlechťující dřevo vrchním barevným nátěrem.

 

Dalším vylepšením ochranných funkcí může být přítomnost UV-filtru. Filtr potlačuje nepříznivé důsledky působení slunečního ultrafialového záření na dřevo, při kterém dochází k rozkladu chemické vazby ligninu, jedné ze základních složek dřeva, s celulózou. Následkem působení je vyplavování ligninu ze dřeva a obnažení šedé celulózy, což se v konečném důsledku nazývá "šednutí dřeva". Velmi často spolu s tímto úkazem napadají dřevo různé druhy dřevokazných plísní a hub.

Při výběru barvy je zapotřebí myslet na obnovu nátěru. Časově i fyzicky náročné práci s opalováním nebo obrušováním spodních vrstev je možné se vyhnout, pokud zakoupíte samosprašnou barvu. Přestože se z natřené vrstvy samovolně uvolňují částečky barvy, i přes ztenčující se vrstvu zůstává zachována stálobarevnost a další parametry.

V obytných místnostech se používají prostředky na zušlechtění a ochranu dřeva před prachem a nečistotami, které většinou neobsahují žádné látky proti škůdcům (v interiéru to v podstatě není ani potřeba). Pokud ale místní podmínky vyžadují zvýšenou ochranu, například proti zvýšené vlhkosti nebo plísni, je možné použít některý z účinných prostředků, ale vždy jen jako účinný podklad pro hygienicky nezávadný vrchní nátěr. Tím bývá zpravidla produkt na vodní bázi. O vhodnosti použití v interiéru se však pro jistotu přesvědčte v návodu k použití na obalu výrobku nebo se informujte u odborného prodejce.

 

Zpět