Plísně v interiéru

11.12.2013 21:12

Plíseň v interiéruVýskyt plísní v domě patří k velmi často vyslovovaným otázkám, se kterými se na redakci naši čtenáři obracejí. Vznik plísní v rodinných domech a bytech se stává stále závažnějším problémem s výměnou oken a zateplováním rodinných a bytových domů. Tyto stavební úpravy totiž velmi radikálně mění charakter interiérového prostředí. 

Zpět

Změna tepelného odporu zatepleného obvodového zdiva mění povrchovou teplotu stěn z vnitřní strany a tepelně-izolační okna paradoxně nepříznivě těsní tak dobře, že mikroventilační spáry obvykle nestačí řešit ani nutnou výměnu vzduchu, tolik potřebnou pro zdravé bydlení, nemluvě vůbec o tom, že mnohé lacinější konstrukce nových plastových či dřevěných oken mikroventilaci ani nemají. Vzduch v interiéru se tedy neobměňuje. Kromě vysoké a stále se zvyšující se koncentrace oxidu uhličitého v důsledku dýchání a zvyšující se koncentrace především oxidů uhlíku a dusíku v důsledku vaření, a případně i topení, klesá obsah kyslíku. Přítomnost osob, zalévaných rostlin, vaření, koupání, mytí nádobí a další aktivity spojené s vodou mimořádně zvyšují obsah vody ve vzduchu. Vysoká relativní vlhkost, nedostatečný pohyb vzduchu a vyšší teplota v interiéru jsou ideální k vytvoření životních podmínek pro tvorbu plísní.

Vzhled plísňových kultur v mikroskopu. Pro úspěšnou sanaci na stěnách je třeba pečlivě zlikvidovat i podhoubí, které může prorůstat i hluboko do stěn

Foto (C) BALAX

 

Plísně v interiéru jsou extrémně škodlivé

Plísně jsou mikroorganismy, které se odborně nazývají mikroskopické vláknité houby. Tyto mikroorganismy spolu s jedlými houbami, které běžně sbíráme, jsou systematicky zařazeny do samostatné říše hub, nedílné součásti živé přírody. Český název plísně byl zaveden v 19. století botanikem J. S. Preslem.

Plísně se vyskytují na naší planetě od nepaměti a člověk se je naučil využívat ke svému prospěchu. Snad nejznámějším a nejužitečnějším přínosem plísní je výroba antibiotik, které od doby objevení prvního léku – penicilinu – zachránily miliony lidských životů. Dalšími svými produkty se vybrané určité plísně uplatnily v potravinářství – například při výrobě sýrů, nápojů apod. V životě člověka ale plísně obecně nemají jen kladnou úlohu. Drtivá většina z nich se naopak projevuje v jejich škodlivém působení na lidské zdraví. Jsou mezi nimi známy i původci nepříjemných infekčních onemocnění, které se obecně nazývají mykózy.

V současné době nám způsobují starosti i plísně, které nejsou pravými patogeny, ale které se vyskytují v životním prostředí, především v půdě, ve vzduchu. Člověk totiž přispěl svými nevhodnými zásahy do přírody k porušení biologické rovnováhy, jehož důsledkem je rozvoj plísní. Zvýšený výskyt plísní v životním prostředí člověku škodí.

Plísně v interiéru nepředstavují pouze estetický problém, ale jsou především příčinou zdravotních problémů

Foto (C) BALAX

 

Plísně produkují množství rozmnožovacích výtrusů – spor, které se z narostlého mycelia uvolňují do vzduchu. Dochází k podráždění spojivek, dýchacích cest, vznikají alergická respirační onemocnění, bronchitidy, mykoalergózy. Plísně také při svém růstu produkují do okolního prostředí těkavé látky (aldehydy, ketony, étery apod.). I tyto chemické látky mohou stát za vznikem alergií. Způsobují bolesti hlavy, únavu, zánět spojivek apod. Plísně díky svému bohatému enzymatickému vybavení jsou velmi přizpůsobivé pro kontaminaci téměř jakéhokoliv substrátu – tedy i potravin. Do potravin uvolňují mykotoxiny (plísňové jedy), které způsobují akutní nebo chronická onemocnění – mykotoxikózy (otravy).

Likvidace plísní v obytných budovách proto ani náhodou není kosmetickou úpravou, ale cíleným a nutným zásahem. Mohou působit nejen rušivě, kdy estetický dojem narušují barevnými povlaky na stěnách, ale jsou především prokazatelně nebezpečné, ačkoliv ještě nedávno bývaly považovány za neškodné saprofytické plísně.

V interiéru je účinným a osvědčeným přípravkem  SCHIMMEL SPRAY (výrobce PUFAS). Po prvním nástřiku se viditelná plíseň změní na tekutinu, kterou na podkladech s kvalitním nátěrem stačí setřít vlhkým hadříkem nebo vlhkou houbou. Pokud je nátěr alespoň střední kvality, není ani třeba znovu malovat, po plísni nezbude ani památka. SCHIMMEL SPRAY nenarušuje podklad a nedochází ke změnám odstínu nátěru. Roztok likviduje plísně, mechy a řasy z minerálních podkladů a disperzních nátěrů v interiérech.

Foto (C) BALAX

 

Zamoření plísněmi je nutné ihned odstraňovat

Platí zásada, že od jara do podzimu je množství spor plísní v bytech menší než v okolním ovzduší. V tomto období se nejvíce vyskytují například druhy Cladosporium, Alternaria, Fusarium či Aspergillus. Většinou se jedná o tzv. fyloplánové nebo polní houby. V zimě je naopak množství spor v bytech větší. Nejvíce jsou zastoupeny druhy Penicillium, Mucor či Aspergillus. Jakmile pro ně nastanou v bytech příhodné podmínky, tedy povrchová teplota stěn klesne, zvýší se vlhkost na povrchu stěn v důsledku kondenzace vzdušné vlhkosti, přestane se větrat, čímž klesá pohyb vzduchu, který by stěny pomáhal vysoušet, začnou se zlepšovat podmínky pro vznik plísní. Postupně začnou růst a množit se. Spory těchto plísní se pak uvolňují do vzduchu v interiéru a jako přírodní alergeny začnou obtěžovat a působit alergie. Proto je důležité plísně při prvních známkách výskytu likvidovat.

Zápas s plísněmi je o to komplikovanější, že při jejich likvidaci se musí dbát na to, aby nedocházelo k opětovné kontaminaci okolí, tedy k znovuzamoření jejich sporami. Jejich likvidaci je třeba provádět vždy mokrou cestou, aby se do vzduchu nedostávaly spory. Na mycelia plísní se aplikují vhodné přípravky s fungicidním účinkem. Vždy však musíme mít na zřeteli, aby tato látka představovala minimální riziko pro provádějícího pracovníka a pro ošetřovaný materiál, na kterém plísně rostou. Fungicidní přípravek by měl mít i přetrvávající účinek. Výběr konkrétního produktu záleží na rozsahu zamoření a velikosti nárůstů plísní. Přípravky s fungicidním účinkem se mají vždycky používat za dodržení bezpečnostních upozornění vyznačených na etiketě výrobku. V každém případě se jedná o chemické látky, které vnášíme do prostředí, plného nejrůznějších chemických přípravků.

Prvořadým úkolem při sanaci výskytu plísní je zjištění původu vzniku vlhkosti. Řešením poruch stavební konstrukce, zastavením průsaků vody či srážení vlhkosti, intenzivním větráním a vysušením zdiva se zhoršují životní podmínky plísní. Po mechanickém odstranění plísně mokrou cestou a vyschnutí místa, kde plíseň vznikla, je možné přistoupit k její konečné likvidaci. Provedením důkladné penetrace podkladu se daří zlikvidovat stále ještě existující podhoubí, nanesením ochranného nástřiku vznikne ochranná vrstva, která bude bránit opětovnému uchycení spor plísní na povrchu. Pokud není možné původ vzniku plísní trvale odstranit a stále existuje vysoký předpoklad jejího opětovného výskytu, je dobré do malířské nátěrové hmoty použít speciální přísady, které riziko výskytu plísní výrazně sníží.

Pro omezení rizika opětovného výskytu plísní je skvělou fungicidní přísadou do malířské barvy přípravek  ANTI-SCHIMMEL KONZENTRAT FUNGIZIDER FARBZUSATZ (výrobce PUFAS). Již 250 ml přípravku dostačuje pro množství 15 litrů barvy. Výrobce garantuje zamezení vzniku plísně po odstranění extrémní vlhkosti a srážení par až na 4 roky.

Foto (C) BALAX

 

"Chytrá houba" v interiéru

Nové možnosti ošetřování stěn v objektech proti nežádoucím vlivům plísní představuje biologický ekologicky čistý a netoxický přípravek, jehož základem je specifická skladba mikroorganismů, které se izolují z přírodních substrátů. Aktivní mikroflóra parazituje na plísních a jejich podhoubí, takže je vlastně cíleně „požírá“. Přípravek spolehlivě funguje nejen na omítkách, ale dokáže se dobře šířit i ve zdivu pod nimi. Kompletně tak dokáže likvidovat celé kolonie plísní i jejich podhoubí. Nevznikají přitom žádné rezistence a aplikace v interiéru není nijak škodlivá pro ovzduší, rostliny, zvířata a ani člověka.

Podobné složení mikroflóry dnes využívají dokonce léčivé přípravky, distribuované do drogérií a lékáren rovněž pod pojmem "chytrá houba". Dobře likvidují například mykózy, obdivuhodně působí na dlouhodobě neřešitelné mykózy nohou, zlepšují stav pokožky a snižují alergické reakce citlivých osob apod.).

Přípravek  BIO REPEL likviduje plísně jejich vlastní zbraní. Nejenže plísně likviduje, ale má i přetrvávající účinek přidáním do malířských nátěrů. Nezpůsobuje alergie, je šetrný k životnímu prostředí, tedy ekologický a splňuje i podmínku aplikace mokrou cestou, protože se nanáší rozpuštěn ve vodě. Je bezproblémově použitelný i v interiéru.

Foto (C) BALAX

 

 

Text (C) Ing. Josef Barta, MBA, + red.