Podlahy moderně a chytře (1): Cementový nebo anhydritový potěr?

27.10.2014 04:08

Výběr a návrh vhodné konstrukční skladby podlahy a její provedení patří mezi důležité kroky na cestě ke spokojenému bydlení. V našem malém miniseriálu se pokusíme představit moderní a chytré řešení, spočívající v realizaci litých podlah "na míru".

Ukážeme si, že správným výběrem podlahy a materiálu můžeme dosáhnout zajímavých možností finálního provedení podlahy a dokonce ještě ušetřit i tolik důležité náklady na vytápění, pokud je s podlahou spojeno i podlahové vytápění. Kvalitní lité podlahy totiž výborně vedou teplo a pomáhají tak zvýšit účinnost podlahového topení a usnadnit jeho regulaci. Podlaha, která se jednoduše realizuje nalitím směsi, může být podkladem pro další, tzv. nášlapné vrstvy nebo i velmi atraktivním finálním povrchem. Moderní lité směsi pro realizaci podlah nabízí na trhu řada výrobců.

Podlaha patří mezi důležité funkční i designové interiérové prvky

Foto (C) Českomoravský beton, a.s.

 

Anhydritový nebo cementový potěr?

Pro lité podlahy se využívají dva typy směsí: anhydritový nebo cementový potěr. Oba typy směsí vynikají vysokou tekutostí a absencí pórů, takže v případě zabudování podlahového vytápění do podlahové vrstvy hmota dokonale vyplní veškeré prostory mezi trubkami či kabely podlahového topení. Díky tomu podlaha výborně akumuluje teplo a podlahové topení se snadněji reguluje, čímž lze značně ušetřit náklady na vytápění. Předností anhydritového potěru je, kromě vysoké pevnosti a odolnosti vůči deformacím, i možnost snížení podlahové vrstvy až na 3,5 cm nad rozvody podlahového topení, takže pak dochází k rychlejšímu průchodu tepla konstrukcí. To v praxi znamená opět rychlejší regulaci vytápění.

 

Podlahy v dřevostavbách

Vrstva cementového potěru oproti potěru anhydritovému rychleji vyschne, proto se cementový potěr výborně uplatní například při realizaci podlah v dřevostavbách. Cementový potěr se hodí i pro rekonstrukce a pro prostory s vyšší vlhkostí, jako je historická zástavba, garáže, sklepy apod. Podlaha z litého cementového potěru vyniká rychlým nárůstem pevností po zatvrdnutí a je možno ji proto brzy zatížit. Stejně jako u anhydritového potěru je zde výhodou vysoká tekutost, která usnadňuje realizaci podlahy a v budoucnosti i výborné vedení tepla. Cementový potěr se dodává i v barevném provedení a může sloužit jako atraktivní finální pochozí povrch.

Vlastnosti litého cementového potěru ocení každý motorista ve své garáži

Foto (C) Českomoravský beton, a.s.

 

Nižší vrstva potěru, vyšší vrstva izolace

Ve srovnání s běžnými potěry je možné realizovat podlahy z litých cementových a anhydritových potěrů v nižší vrstvě i při silnější vrstvě tepelné izolace v podlahovém souvrství. Kombinace větší tloušťky izolace a menší tloušťky lité podlahy je dokonce velmi žádoucí pro úsporu energií. Díky menší tloušťce podlahy se navíc snižuje zátěž stropní konstrukce.

Zlepšení tepelných vlastností objektu lze dosáhnout také přidáním speciálních litých cementových pěn do podlahového souvrství. Tento lehký materiál s obsahem drceného polystyrenu se pokládá zpravidla na nosný podklad, kde tvoří ideální podmínky pro správné položení kročejové izolace a nahrazuje cenově nákladné a na manipulaci náročné polystyrenové desky. Příkladem je například pěna PORIMENT z nabídky skupiny Českomoravský beton.

 

Dokonalá rovina

Pomocí litých potěrů lze během pár hodin dosáhnout perfektně rovných podlahových ploch s vynikající pevností, takže není potřeba aplikovat žádné další vyrovnávací vrstvy. Při použití obyčejných podlah z cementové mazaniny hrozí nebezpečí, že výškový rozdíl v rozích jedné místnosti bude i několik centimetrů, což značně komplikuje např. instalaci nábytku. I proto jsou lité podlahy v současné době jedním z nejpoužívanějších řešení podlahových konstrukcí.

Realizace litých podlah má i další nespornou výhodu – pracovníci se nemusejí pohybovat po kolenou či provádět jiné gymnastické prostocviky a manipulace, takže nehrozí poškození topných kabelů či izolačních vrstev. Téměř každý, kdo nechal „řemeslníky“ na chvíli bez dohledu, jistě ví, o čem je řeč – sami jsme na několika stavbách viděli přípravu podlahového systému, který po menších aktivitách řemeslníků připomínal oraniště po průjezdu tankové kolony.

Pro anhydritový a cementový litý potěr je společná i příjemná rychlost realizace podlahové plochy. Za jeden den je možné nalít plochu až 1000 m2, u anhydritové podlahy dokonce až 1500 m2. Hotová podlaha je pochozí už po 24 až 48 hodinách. Díky snadné manipulaci s litými potěry se realizace podlah rodinného domu zkrátí oproti jiným řešením přibližně na polovinu.

Rychlost realizace, dokonalá rovinnost a další jedinečné parametry – to vše jsou argumenty, které cementovým a anhydritovým lpodlahám přidávají body v kladném hodnocení

Foto (C) Českomoravský beton, a.s.

 

Konzultace se nebojte

Při přípravě našeho miniseriálu o litých podlahách jsme rádi využili ochotné nabídky konzultace odborníků ze skupiny Českomoravský beton. Stejně jako budoucím zákazníkům nám zdarma poskytli technické poradenství a konzultace. I když se v dalších dílech našeho seriálu pokusíme poskytnout základní přehled o možnostech využití, podrobné informace a kontakty najdete také na stránkách www.lite-smesi.cz, případně na www.transportbeton.cz. Na těchto stránkách také naleznete i kontakty na vyškolené zkušené odborníky, kteří vám rádi pomohou s výběrem vhodného materiálu a skladby podlahové konstrukce, objasní detaily realizace a případně zprostředkují pokládku lité podlahy na klíč.

 

Text: Marie Hodačová Šimonovská a Petr Velfel

Autoři a redakce děkují technikům holdingové společnosti Českomoravský beton, a.s., za poskytnuté konzultace a fotodokumentaci.

 

Příště: Podlahy moderně a chytře (2) –  Jak se lije úsporná podlaha

 

 

 

 

 

Zpět