Práce s keramikou (3) - Údržba obkladů a dlažeb

22.10.2013 01:54

Stavební keramika je velice vděčný materiál, který je při splnění všech technologických postupů nenáročný, dlouhodobě uživatelsky přitažlivý a trvanlivý. Aby však krása i funkční vlastnosti keramiky opravdu vynikly, je třeba se čas od času postarat o základní jednoduchou údržbu. Paradoxně starost začíná bezprostředně po pokládce. Je totiž třeba zkontrolovat, zda při práci nedošlo ke znečištění keramiky spárovací hmotou. To poznáme snadno – mechanické zbytky spárovacích hmot ulpěly na povrchu nebo keramika vypadá, jako by byla potažena šedým matným filmem.

Ten mají na svědomí nejspíše "uklízeči" či "uklízečky", kteří zbytky spárovací hmoty rozmazali po dlažbě či obkládačce. Uvedenou skutečnost je třeba hned reklamovat u dodavatele prací, aby sjednal nápravu. Pokud jsme pracovali sami, sami si také pomůžeme. A nejde o nic složitého. V každé lépe vybavené prodejně s keramikou zakoupíme čisticí prostředek na odstranění zbytků lepidel a spárovacích hmot na cementové bázi. Pokud přesně dodržujeme výrobcem předepsaný postup, snadno docílíme přijatelného až vynikajícího výsledku.

Pravidelná údržba nemá význam jen estetický. V neudržovaném prostoru se postupně usazuje vrstva nečistot. Chová se jako abrazivní film, který může zásadním způsobem zkrátit životnost glazury na keramickém materiálu.

Jak se tedy postaráme o běžnou údržbu?

Naše starosti můžeme rozdělit podle typu keramického materiálu. Glazované materiály jsou z hlediska údržby naprosto bezproblémové. Může za to celistvost a téměř nulová nasákavost povrchu střepu. Proto se nemohou nečistoty v povrchu dlažby usazovat, a pokud se přece jen nějaká špína na hladkém povrchu usadí, je možné ji snadno odstranit teplou vodou s příměsí saponátu nebo jiného běžného detergentu. Musíme se vyhnout čisticím prostředkům s abrazivní složkou, rozhodně se proto vyvarujeme nasazení prášků a čisticích písků. Ostré maličké částice mohou za nepříznivých okolností v keramice způsobit mikroskopické škrábance, v nichž se časem začne usazovat špína. Paradoxně se můžeme dostat do situace, že čím více čistíme, tím více škrábanců vytvoříme a tím více špíny na povrchu ulpí. Rozhodně větší škody však tyto prášky a písky způsobují ve spárách.

Obkládačky tedy odolávají působení běžně používaných čisticích prostředků v domácnosti, obsahujících saponáty, ale vydrží i prostředky s obsahem slabých kyselin nebo zásad. Na podlahy lze použít velmi účinné prostředky k odstranění zaschlých nečistot, například Real.

Vyvarujeme se agresivních čisticích prostředků obsahujících kyseliny (například prostředky pro použití na WC). Už naprosto nepřípustné je použití kyselin nebo čisticích prostředků kyseliny obsahující v případě, že v interiéru jsou použity dekorační keramické prvky s aplikací platiny nebo zlata! V takovém případě musíme postupovat velmi uváženě a případně na vzorku, který nám zůstal v zásobách, vyzkoušíme účinky prostředku, který nám doporučil odborník v prodejně.

Pro odstranění stop po rzi, které zanechaly například kapky z potrubí a rozvodů, jsou vhodné prostředky s obsahem kyseliny fosforečné, jmenujme například účinnou Fixinelu. K odstranění zbytků cementu nebo spárovacích prostředků postačí obvykle včas omýt obklad pětiprocentním roztokem octa a pak opláchnout čistou vodou. Ocet (správně řečeno osmiprocentní roztok kyseliny octové, tedy běžně prodávaný potravinářský ocet) je spolehlivým a účinným prostředkem na odstranění vodního kamene, který vzniká usazováním minerálů obsažených v tvrdé vodě. Povrch sanitární keramiky, keramických obkladů a dlažeb, na kterém jsou stopy vodního kamene v podobě zaschlých kapek a zdrsněného matného povrchu dobře patrné, potřeme octem a necháme chvíli působit. Po opláchnutí čistou vodou v případě neúspěchu celý postup ještě jednou nebo dvakrát zopakujeme.

Pokud nestačí prostředky běžné údržby, nasadíme zbraně silnějšího kalibru. K čištění obkladů jsou na trhu prostředky se specifickými účinky. Vynikajících výsledků dlouhodobě dosahují výrobky firem Henkel, Möller Chemie, Knauf, apod. Při jejich použití je vždy nutno dodržovat návody a bezpečnostní předpisy výrobců. Zejména musíme dávat pozor na ochranu zraku!

Keramické obrazy 80 × 100 cm. Tištěno keramickými barvami v plném tiskovém rozlišení 300 DPI.

Foto (C) RAKO, série Africa

 

Jak jsme již uvedli, povrch glazovaných materiálů nám starostí příliš nenadělá. Totéž už nelze říci o spárách. Pokud nejsou použity speciální spárovací hmoty, je spára poměrně nasákavá. V pórech dochází k usazování nečistot. Není-li spára dokonale provedena, stane se časem zdrojem estetických problémů. Řada odborníků se dokonce vyhýbá čistě bílé spárovací hmotě! Spára může být také problematickým místem z hlediska možného napadení řasami a plísněmi. Právě vysoká vlhkost na povrchu, která vzniká zadržováním vody v mikroskopických pórech či kondenzací na povrchu, je živnou půdou pro růst biologických hmot. Ačkoliv téměř všichni výrobci do spárovacích hmot míchají fungicidní složky, nelze vždy růstu nežádoucích biologických kolonií zabránit. Často růstu napomáhají další vnější vlivy – vhodná teplota prostředí, vysoká vlhkost, nulový pohyb vzduchu. Někdy stačí zajistit dostatečný průvan, aby se vzduchové hmoty pohybovaly. Tím dochází i ke změnám teploty a okolních podmínek a při běžné údržbě lze problém odstranit. Pokud nenalezneme způsob, jak zajistit větrání, musíme se pustit do boje s nežádoucími organismy chemickou cestou. Fungicidní prostředky dostupné na trhu jsou vysoce účinné a slouží k odstranění širokého spektra bakterií, plísní, ale i mechů, hub a lišejníků. Napadené plochy a spáry se ošetří přesně podle pokynů výrobce přípravku.

Keramické prvky, které nemají na povrchu glazuru zajišťující celistvost a prakticky nulovou nasákavost z lícní strany, je třeba udržovat velmi pečlivě. Ve naprosté většině případů se jedná o slinuté neglazované materiály. Vyrábějí se v matném nebo leštěném provedení. Střep této dlažby má nasákavost, která se liší podle technologie daného výrobce a použitých surovin v rozmezí od 0,04 % do 0,5 %. Hodnota nasákavosti přímo ovlivňuje čistitelnost materiálu. Údržba takového materiálu je mnohem pracnější, čištění se musí provádět pravidelně a s častou výměnou vody, protože při stírání nečistot z povrchu dochází k usazování špíny v pórech dlažby.

Mimořádně exponované prostory mohou být v řadě případů takřka neudržovatelné, pokud bychom slinuté materiály neošetřili prostředky, kterým se říká odborně napouštědla. Vybírat musíme s odborníky a vždy dbáme na charakter provedení dlažby. Leštěné a matné provedení slinutých neglazovaných dlažeb je třeba ošetřit různými napouštěcími prostředky! Nejjistější je získat přesné informace od odborného prodejce, u kterého budete materiál kupovat. A aby nedošlo k mýlce, pro jistotu do tašky nebo kufříku vezmeme vzorek keramiky.

Zvláštní pozornost při údržbě zasluhují povrchy, od nichž očekáváme v první řadě splnění nějaké zvláštní funkce. Například protiskluzné podlahy jsou docela zajímavým ukázkovým oříškem. Vyžadují mimořádnou péči a speciální přípravky podle charakteru znečištění. K čištění větší plochy se používají mycí stroje s šetrným mechanickým čištěním nebo s tryskou pro postřik tlakovou vodou. K odstranění vody z povrchu protiskluzné dlažby, například na ochozech bazénů, na podlahách velkokuchyní a v potravinářských provozech, najde uplatnění nářadí tomuto účelu určené, například gumové stěrky.

Při údržbě obkladových prvků s biocidním povrchem Hydrotect® je nutno dodržovat základní zásady hygieny, pravidelné mytí vodou se saponátem. Doporučuje se ověřit účinnost desinfekčních používaných prostředků, vhodné jsou desinfekční prostředky s aktivním kyslíkem.

Při údržbě přírodního mramoru je nutno používat neutrální saponáty. Je třeba se vyvarovat čisticích prostředků s obsahem kyselin.

Z hlediska čištění jsou zvláštností pouze keramické materiály typu "Cotto", jak se říká tažené cihlové dlažbě. Tento typ keramiky je ve srovnání se slinutými nebo klasickými glazovanými materiály extrémně nasákavý. Pokud se rozhodnete pro dlažbu typu Cotto, je třeba ihned po spárování odstranit veškeré zbytky spárovací hmoty a následně dlažbu naimpregnovat. Veškeré informace o této problematice vám poskytnou odborní prodejci.

 

 

 

 

 

Zpět