Práce s keramikou (4) - Opravy historické keramiky

22.10.2013 01:53

Ve starších objektech se můžeme setkat s pozůstatky původní keramiky staré i několik desítek let. Pokud je v zachovalém stavu, stojíme před otázkou, zda má smysl ji odstranit a nahradit novou, nebo přímo na ni nalepit keramiku novou. Správnému rozhodnutí předchází důkladná kontrola podkladu. Právě soudržnost podkladních vrstev i celkový stav keramiky spolurozhodují o konečném závěru.

 

Záchrana historicky cenné dlažby

Velkým problémem při rozhodování bude oprava historicky cenné dlažby. Dlouho používané dlažby bývají velmi poškozené, neboť po dobu životnosti byly vystaveny velkému namáhání a vzhledem k tomu, že povrchová vrstva dříve nebyla tak otěruvzdorná jako je dnes, bývá velmi poškozená. Zhotovit přesnou kopii dlažby je u některých výrobců možné, ale malé série představují tak vysoké finanční náklady, že drtivou většinu případných zájemců odradí.

Historickou dlažbu ale přece jen v omezené míře můžeme znovu použít, pokud máme k dispozici rozsáhlejší plochy, byť částečně nebo značně poškozené. Oddělením od podkladu, vyčištěním rubové strany a posouzením lícové strany můžeme roztřídit dlažbu na použitelnou a neupotřebitelnou. Vypočítáme plochu použitelných dlažeb a určíme, do kterých menších místností bude zachráněná dlažba dostačovat.

Před položením staré dlažby musíme věnovat pozornost důkladnému vyčištění rubové strany i spárových hran. Ve specializované prodejně můžeme vybírat z mnoha speciálních čisticích prostředků podle materiálu, který potřebujeme ošetřit. Pro jistotu vezmeme do prodejny ukázku dlažby, abychom se mohli poradit s odborníky a probrat postup práce. Vzácnější kusy keramiky, například v památkově chráněných objektech, stojí za to ukázat specialistům na památkovou péči, kteří by také mohli poradit optimální způsob restaurování. V případě, že poškození je příliš rozsáhlé a není možné dlažbu renovovat, můžeme se pokusit nalézt odpovídající imitaci původních dlažebních skladeb. U velkých prodejců keramických materiálů bychom měli bez větších problémů mezi ukázkovými vzorky nebo alespoň podle katalogu nalézt vzhledově blízkou keramickou sérii. Výhodou takto vybrané náhrady bude nejen vzhledová podobnost, ale také dobré užitné vlastnosti, dané využitím nejmodernější technologie výroby. Někteří renomovaní výrobci dokonce nabízejí repliky historických dlažeb s umělou patinou, takže dlažby vypadají jako ošlapané, s nepravidelnými hranami, s uměle vyrobenými vrypy nebo "prasklinami" povrchu. Praskliny jsou pochopitelně uměle vytvořenou imitací a jsou skryty pod glazurou.

Historická dlažba nese poselství našich předků. S jejich odkazem se setkáváme téměř na každém kroku.

RAKO, Obecní dům, Praha

 

Oprava schodiště

Dalším velmi častým namáhaným stavebním prvkem ve starší zástavbě jsou schodové stupně. Schodové stupně bývaly zhotovovány z přírodního kamene. Dlouhodobým používáním se schody tzv. "vyšlapaly", protože díky obrusu došlo k úbytku hmoty schodu. Drobné nečistoty zanesené do pórů lze vyplavit speciálními čisticími prostředky, v případě neúspěchu můžeme nechat schody opískovat. Je-li opotřebení schodů tak veliké, že hrozí nebezpečí úrazu při chůzi po schodech, necháme jednotlivé stupně schodiště vyrovnat cementovou stěrkou a následně opatřit keramickou dlažbou. Má-li schod vybrání na svislé ploše schodu (odborně podstupnici), je možné tento prostor "vylepit" odřezky dlažeb. Srovnáme tím rovinu podstupnice.

Při sledování finančního hlediska můžeme vybrat některé z uvedených řešení. Nejlevnější je položení běžné dlažby na schod a podstupnici, přičemž do hrany schodu zabudujeme kovovou ochrannou lištu. Lišty jsou vyráběny v několika typech, od jednoduchých lišt (L profil) po lišty s integrovanou výměnnou protiskluzovou hranou v provedení z kovu, plastu nebo gumy. K renovaci schodů lze také použít speciální schodové stupně. Jsou opatřeny zaoblenou čelní hranou a několika výstupky nebo drážkami, které zajišťují bezpečnou chůzi po schodišti. Další a designově nejzajímavější možností je použití speciálních schodových dlaždic s keramickou oblou tvarovkou o výšce několika centimetrů, která je již od výrobce spojena se základní dlaždicí, nebo je dodávána samostatně s fixačním plechem, který se při pokládce zasouvá do lepicího tmelu pod dlaždici. Tato konstrukce schodiště je finančně o něco náročnější, ale výsledek je nesrovnatelně lepší než předešlá řešení. Při lepení mějme na paměti, že musíme na původní schodiště z kamene použít vždy flexibilní lepicí tmely!

Nejnáročnější zákazníci si mohou nechat vyrobit při renovaci samostatné schodové stupně z přírodního kamene. Jde však o poměrně finančně náročnou záležitost. Při výběru kamene je dobré volit tvrdé materiály – provozu bude nejlépe odolávat žula. Některé přírodní materiály, jako jsou mramory, mají vysokou nasákavost, malou odolnost proti obrusu a po čase může dojít k neodstranitelnému znečištění a poškrábání povrchu.

Kouzlo starého obkladu

Při renovaci obložené plochy interiéru musíme provést důkladnou revizi. Jestliže jsme při průzkumu původní keramiky zjistili, že podklad spolehlivě udrží novou vrstvu keramiky, můžeme nový obklad lepit přímo na keramiku původní. Základním před­pokladem kvalitní práce je dokonalé vyčištění a zdrsnění povrchu, například skelným papírem. Pro lepení obkládaček na stávající obklad zvolíme tenčí střep. Pokud zvolíme obkládačku silnější, je nutné dodržet stejnou velikost odpovídající rozměrům sta­rých obkládaček, protože obklady se lépe nalepují na sebe. Plochy obložené jen do poloviny výše stěny vyžadují stavební úpravu – podklad upravíme tak, aby se bývalý předěl mezi obkladem a stěnou zrušil.

Obklad, který nedrží na podkladu nebo v nejbližší době odpadne, poznáme podle dutého zvuku při kontrolním poklepu na keramický prvek. Zpravidla bývá vzduchovou kapsou postižena větší plocha než jen jedna obkládačka, proto musíme důkladně prověřit i okolní obkládačky. Odstraněním spárovací hmoty získáme prostor pro páčidlo v podobě špachtle nebo tenkého širokého plechu. Pomocí tohoto nástroje snadno odtrhneme špatně držící prvky. Vyčištěním rubové plochy a sanací podkladu připravíme keramiku ke zpětnému nalepení. V dalších činnostech postupujeme běžným způsobem, jak popisujeme v kapitole o manipulaci s keramikou.

 

Záchrana historických obkladů a dlažeb je hodnotným počinem, pro který stojí za to bojovat. Snaha o zachování kulturních hodnot totiž vypovídá něco i o naší osobnosti a duši. A podaří-li se nám přenést kousek historie do budoucna, určitě nám takový čin přinese nejen osobní uspokojení, ale i krásný estetický požitek. Vždyť krása historických obkladů a dlažeb za to určitě stojí.

 

 

Zpět