Předokenní rolety pro bezpečí i lepší regulaci tepla a světla

18.08.2013 12:29

Součástí ochrany stavebních otvorů pláště domu jsou také stále oblíbenější venkovní předokenní rolety. I těmto stavebním doplňkům nebo prvkům věnujme naši pozornost, protože si ji určitě zaslouží.

Zdánlivě nadbytečné doplňky na oknech a dveřích však plní celou řadu náročných úkolů. Stažené rolety chrání především proti násilnému vloupání, ale uplatní se i proti nevítaným pohledům procházejících chodců nebo zvídavých sousedů. Díky svým tepelně a zvukově izolačním vlastnostem rolety významně přispívají ke zlepšení tepelné pohody uvnitř domu. V zimě rolety snižují únik tepla přes okna, což se příznivě projevuje v celkové energetické bilanci domu a v úsporách energií, v létě naopak brání slunečním paprskům v přehřívání místností mnohem spolehlivěji, než mohou nabídnout například okenice, vnější žaluzie, závěsy nebo vnitřní rolety. Uživatelé domu také ocení předokenní rolety v oknech směrovaných do hlučného venkovního prostředí rušných ulic, do prostoru letiště nebo letového koridoru přistávajících a startujících letadel, v blízkosti stadionů, hřišť, škol a dalších zdrojů nadměrného hluku.

Stažené a zajištěné rolety jsou důležitým ochranným prvkem proti vloupání i zvídavým pohledům kolemjdoucích

Foto (c) ALUROL

 

Spuštěné rolety umožňují přirozené větrání interiéru děrováním mezi lamelami. Pokud jsou rolety navinuty do skříně, je možné chránit interiér před hmyzem integrovanou stahovatelnou síťkou ve vlastní vodicí dráze nebo ji lze zabudovat do okna samostatně bez možnosti stahování. Vzhledem, konstrukcí a barvou rolet můžeme úspěšně experimentovat se vzhledem domu. Funkce rolety tedy nepochybně zvyšují užitnou hodnotu bydlení. Proto není divu, že si v současné době tento prvek získává stále větší oblibu.

Podle charakteru budovy a stavební připravenosti budeme volit příslušný konstrukční typ venkovní rolety. Máme-li možnost zasáhnout do konstrukce domu tak, že můžeme vybudovat potřebný prostor pro roletovou skříň nad oknem, zvolíme raději typ venkovní zaomítané rolety, kdy roletová skříň bude zabudována v připraveném překladu. Vždy je však skříň skryta pod omítkou. Tato varianta bývá přístupnější spíše u novostaveb, kdy již předem můžeme v projektu s roletovými skříněmi počítat. Setkáváme se s ní ale také u rekonstrukcí domů, které provádíme takříkajíc "z gruntu", kdy se bez problémů seká, bourá a přestavuje a nějaký otvor navíc se v celkovém rozpočtu a stavebním záměru hladce ztratí.

Kazety předokenních rolet lze skrýt zaomítáním do fasády

Foto (c) ALUROL 

 

Toto řešení je ideální, elegantní a energeticky velmi úsporné, neboť konstrukce rolety samotné ve spojení s roletovou skříní a okenním rámem nevykazuje žádné tepelné mosty, které by mohly vytvářet kondenzační hnízda a působit energetické ztráty. Vodicí lišty se montují na rám okna, přičemž vlastní schránka, tzv. roletová skříň, je umístěna v nadokenním prostoru v nosném překladu, který se zazdil již při hrubé stavbě. Další velkou předností tohoto řešení je, že revizní klapka je přístupná z exteriéru a při opravách nejsou nutné zásahy v interiéru.

Pokud rekonstrukční práce na domě nejsou tak intenzivní, že by se narušila zeď kolem okna nebo překladu, nebo pokud se zákazník rozhodne otvory dovybavit roletami dodatečně, existuje pochopitelně rovněž technické řešení, tentokrát v podobě nezaomítaných předokenních rolet. Roletové skříně zůstávají trvale viditelné, protože se připevňují na rám okna nebo venkovní omítku. Proto se stávají důležitým prvkem ovlivňujícím celkový vzhled domu. Různé tvary roletových skříní se přizpůsobí nenápadně libovolnému stavebnímu stylu a fasádě a získají si každého svými čistými liniemi.

Detail provedení spojení roletových skříní u rohových oken

Foto (c) ALULUX

 

Roletové systémy nabízené na českém trhu vykazují různou kvalitu za různou pořizovací cenu. Není to nic překvapivého – stejně jako u jiných výrobků musíme u rolet počítat s různou cenovou úrovní a kvalitou. Při výběru výrobce nebo dodavatele roletových systémů vybíráme takového, který dokáže zaručit použití vysoce kvalitních funkčních prvků, nejlépe některé osvědčené a renomované značky. Ač zvenku neviditelné, zajišťují kvalitní součástky nejvyšší spolehlivost výrobků. Dlouhou životnost a zajištění funkce rolet po mnoho let můžeme očekávat u hliníkových systémů. Jsou sice dražší než konkurenční plastové systémy, ale nepodléhají tolik účinkům a působení vnějšího prostředí – mrazu, dešti, mechanickému namáhání, tepelné a světelné expozici slunečního záření a zejména ultrafialovému záření, které rychle degraduje hmotu nestabilizovaných plastů. Roletové skříně a vodicí kolejnice téměř všech předokenních systémů jsou z hliníku.

Plastové rolety jsou velmi rozšířené zejména kvůli relativně nízké pořizovací ceně, ale ve srovnání poměru výše investic a životnosti vedou hliníkové prvky. Kvalitní plastové rolety svou úlohu také splní, ale nelze od nich očekávat zvýšené nároky bezpečnostní a tepelně-izolační. Z hlediska kvality preferovaný hliník sám o sobě nepodléhá korozi, opotřebení a degradaci základní hmoty. Povrch hliníkových roletových lamel je opatřen silnou vrstvou vysoce kvalitního vypalovacího laku. Jeho úkolem je chránit hliník před poškrabáním či mechanickým poškozením a zajistit bezúdržbový provoz – dodatečné natírání nebo lakování po letech nepřipadá v úvahu. Volbou odstínu můžeme doladit celkový vzhled domu. Dodavatelé nabízejí u hliníkových roletových systémů širokou škálu barevných odstínů lamel, vodicích a koncových lišt podle standardních vzorníků RAL nebo krytí povrchu renolitovou fólií v různých odstínech a exotických designech, jako jsou zlatý dub nebo mahagon.

Roletové předokenní systémy není problém namontovat pro nejrůznější okenní a dveřní sestavy

Foto (c) ALUROL

 

Spokojenost konečného uživatele zajišťuje především vysoká kvalita konstrukce rolet a jejich odborně provedená montáž. Jak se ale v tomto má orientovat investor? Především u každé hliníkové rolety je důležité zjistit výrobce lamel a jejich technické parametry. Každý výrobce by měl mít pro vybraný a nabízený typ lamel vypracovány technické parametry. Z nich je nejdůležitější maximální plocha rolety, kterou dodavatel doporučuje vyrobit z určitého typu lamely. Standardem je použití plastových lamel do šířky 1,60 m a maximální ploše 2,5 m2, pro hliník se nejčastěji používá šířka 2,70 m a maximální plocha 5,5 m2.

Renomované firmy nabízejí maximální plochu rolety až 7,5 m2, ale takové řešení se odráží v ceně a provedení. Rolety vyžadují silnější profil, větší schránku kvůli většímu nábalu atd. Dalším význačným faktorem je lakování lamel. Pokud jsou lamely dvakrát lakovány, pak je předpoklad životnosti do poškrábání o 100 % vyšší než u jednou lakovaných. Dále je nutné znát kvalitu poly­uretanu, který vyplňuje vnitřní dutý prostor lamely. Čím vykazuje větší hustotu, tím je vzniklý profil kompaktnější, pevnější a lamely snesou větší zatížení.

Jaké z těchto rad plyne poučení? Pokud někdo nabízí lacinější rolety, pak je dobré se ptát, proč tomu tak je. Je přece rozdíl, pokud firma na jedné straně poskytne množstevní slevu 10 až 15 %, zatímco jiná firma nabízí výrobek sice o 20 % lacinější, kde ale nejde o slevu, nýbrž o dodání výrobku horší jakosti. Musíme tedy srovnávat roletové systémy podobných technických parametrů. Ani zde však nenajdeme stejné ceny, protože je pochopitelné, že různé firmy nabízejí různé ceny podle svých firemních nákladů, nákupních cen a režií. Pokud tedy budeme vybírat rolety, přihlédneme určitě k nabízeným základním technickým parametrům a nesledujeme konečnou cenu jako jediný parametr.

Roletové systémy nabízejí uživateli domu celou řadu praktických a estetických funkcí

Foto (c) ALULUX

 

Rolety je možné ovládat ručně pomocí popruhu či šňůry, u dražších systémů motorem. Ruční ovládání má své hranice s ohledem na velikost kryté plochy. Od určité velikosti rolety je vhodnější používat klikové navíječe (někdy jde spíše až o nutnost). Musíte mít na zřeteli skutečnost, že roletu budou chtít otevřít děti nebo staří rodiče, kteří již nemají tolik sil a citu v prstech. Pak by mohlo snadno dojít u ručního ovládání k náhlému volnému pádu pancíře rolety, což může vést k jejímu vážnému poškození. Ovládání motorickým pohonem je proto u větších rolet téměř nutností. Doplníme-li motorický pohon centrálním ovládáním, zajistíme si ten nejvyšší komfort bydlení.

Dnes jsou dodávány dokonce motory, které mají zabudován přijímač dálkového ovládání. Tyto motory jsou sice o něco dražší než klasické motory, ale v součtu dalších položek, jako jsou tlačítka, relé atd., práce na montáži, spotřeba kabelů a práce na kabelových rozvodech atd., pak vyjde cenově příznivěji varianta na dálkové ovládání. Zde existují dokonce další možnosti, jako je pozdější přestavění sestav v bytě, které se naráz jedním kanálem otevírají či zavírají pomocí jednoduchého dálkového ovládání podobnému tomu, které známe pro televizory. Tyto motory jsou vybaveny integrovanou inteligencí, dokáží tedy rozeznat překážku – a to nejen při zavírání, ale i při otevírání rolety. Tuto praktickou funkci zákazník ocení v zimních měsících, kdy roleta může přimrznout k parapetu nebo k těsnění ve vodicích lištách. Násilným pohybem rolety nebo jejím zvýšeným namáháním může dojít při jejím otevírání či zavírání k poškození.

Roletovými systémy lze vybavit stavební otvory všech rozměrů i tvarů

Foto (c) ALULUX

 

Ovládání rolet lze také automatizovat pomocí kompletního řešení systémové elektrické instalace. Pomocí čidel a hodin můžeme sledovat vnější parametry, jako jsou teplota a vlhkost vzduchu, srážková činnost, síla a směr větru. Vyhodnocením naměřených hodnot program dokáže vyhodnotit důležité parametry a stanoví optimální způsob ovládání. Rolety se mohou například samy navečer spustit, mohou naprogramovaným spouštěním a navíjením v určitých časech simulovat přítomnost osob v domě atd. Doplněním o bezpečnostní čidla můžeme za pomoci rolet zdokonalit celkovou plášťovou ochranu objektu před násilným vniknutím. Vše je tedy pouze otázkou množství vložených finančních prostředků a celkové koncepce našeho domu.

 

(Jan Benda)

 

 

Zpět